Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Jak probíhá publikace odborné práce?

Studentskefinance.cz

Během magisterského a zejména doktorského, ale někde již i bakalářského studia prokazují studenti své odborné schopnosti a znalosti vlastními výzkumy pod vedením školitele či kolegů – a po úspěšném dokončení daného výzkumu přichází čas výsledky publikovat. Jak probíhá proces posuzování a publikace odborného článku a co je dobré vědět předem?

 

Obvyklé požadavky

Máte-li už pro svou práci zvolené vhodné odborné periodikum, velmi pečlivě si přečtěte jeho pokyny k formátování textu, grafů, obrázků i tabulek a k zasílání práce. Důležité je také najít si informaci, jakou částku časopis za otištění odborného článku požaduje (a zda máte šanci ji ze svého grantu či jiných dostupných fakultních prostředků zaplatit); to často závisí i na tom, zda bude článek volně přístupný, nebo dostupný pouze pro předplatitele daného periodika, respektive po zaplacení částky obvykle mezi 20 a 40 americkými dolary. Rozhodně si také zkontrolujte, pro jaký typ článku pokyny platí – mohou se lišit pro rapid communication, short communication a další druhy rozlišované konkrétním periodikem.

Také si přečtěte alespoň několik nových prací daného typu, které v časopise v poslední době vyšly; to, co editoři momentálně preferují, se může mírně lišit od oficiálních požadavků. Co je naprostou nutností, je zvolit správnou kompozici abstraktu (jednotný text či dělení na mini-oddíly) i celého textu a správný formát referencí (v textu či číslované); dodrženy by však ideálně měly být veškeré požadavky, jakékoli jejich narušení jen snižuje šanci na přijetí práce. A pakliže není vaše angličtina skutečně excelentní, je vhodné si nechat práci zkontrolovat rodilým mluvčím nebo zkušeným překladatelem či korektorem.

Mějte po ruce všechny údaje

Články se zpravidla zasílají přes online systém vydavatelství či samotného časopisu. Mezi vyžadované údaje patří i podíl jednotlivých autorů na vzniku práce (kdo ji napsal, vedl výzkum, sbíral data, analyzoval je, nabíral probandy aj.), přesný název fondu, z nějž byl výzkum financován, popř. název etické komise, která ho schválila. Pokud cokoli z toho přesně nevíte, zjistěte si to ještě před zadáváním článku, zvláště pokud ho potřebujete stihnout poslat do určitého data (například kvůli končícímu grantu) a vaše uzávěrka už se blíží.

Některé časopisy také umožňují navrhnout recenzenty nebo naopak uvést odborníky, které si jako recenzenty své práce nepřejete. Druhá možnost bývá využívána spíše sporadicky, ale v první je užitečné například navrhnout autory prací, jež v příznivém světle citujete.

Jak probíhá peer-review?

Po poslání článku jej editor zkontroluje a v případě, že ji nezamítne rovnou (hrubé nedodržení požadavků, nevhodnost tématu práce pro dané periodikum, výraznější chyby ve výzkumu, hypotézách či interpretaci aj.), jej zadá zpravidla (a minimálně) dvěma recenzentům, po čemž následuje proces peer-review neboli recenzování práce. Oba vybraní odborníci (někdy ovšem až šest) článek posuzují, a to jak z hlediska provedení výzkumu, statistiky i jazykového zpracování, tak na základě úplnosti citované literatury k tématu, hypotéz, argumentace v diskusi a validity závěru.

Je vhodné ve stručném, ale výstižném a co nejúplnějším shrnutí tématu v úvodu zmínit všechny nebo až na několik výjimek všechny práce zmiňované v diskusi – opak je jeden z nejčastějších nacházených problémů. Recenzování může trvat několik týdnů až měsíců, v opravdu extrémních případech i déle než rok – běžná je však doba okolo dvou až tří měsíců.

Revize a po nich

Poté může nastat několik možností – článek je zamítnut, bezpodmínečně přijat nebo zvažován k přijetí po reakci na poznámky recenzentů. Po obdržení veškerých připomínek je důležité adresovat všechny. Recenzentům se pokud možno snažte vyhovět; pokud něco očividně spletli nebo navrhují něco, co by výrazně snížilo kvalitu práce nebo je s ní jinak v nesouladu, je vhodné text alespoň mírně změnit tak, aby podobnou chybu neudělal i čtenář (což je pravděpodobné), a problém co nejjasněji vysvětlit.

Odpověď se zpravidla píše přímo za jednotlivé připomínky, aby editor a recenzenti nemuseli komplikovaně dohledávat, co k čemu patří – zvlášť pokud vám revize trvaly déle. Obvykle na ně má autor k dispozici několik týdnů s možností lhůtu prodloužit, ale čím dříve je hotovo, tím lépe – budí to profesionálnější dojem a recenzenti si vaši práci ještě pamatují. Po dodání opraveného článku mohou opět nastat dříve zmiňované tři možnosti – odmítnutí, přijetí či navržení dalších revizí. I v případě přijetí je možné, že drobné stylistické či grafické úpravy budou ještě potřeba.

Podíl přijatých článků se u různých odborných periodik pohybuje v širokém rozmezí od několika málo procent po desítky procent; liší se to podle oboru, konkrétního časopisu a jeho impact faktoru i editora. Články jen výjimečně bývají přijaty hned napoprvé, ještě vzácněji bezpodmínečně; pokud tedy bude vaše první odborná publikace odmítnuta, nezoufejte a zkuste jiný časopis zabývající se vaším tématem. A především nezapomeňte ve svých dalších výzkumech mezitím pokračovat.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Nejnovější články

20 let Finance.cz: Rekordní návštěvnost a nový vzhled

24.03.  |  Lukáš Pololáník

Portál Finance.cz oslavil na konci minulého měsíce 20 let své existence. Jedná se o nejstarší web věnovaný osobním financím v Česku. Finance.cz i po…

Vylepšený překladač ušetří statisíce

22.03.  |  Martin Ježek

Pokud umíte cizí jazyk dobře, netrápí vás to. Pokud ho však používáte občas a nejste si ve výrazech a vyznění jistí, pak asi taky občas používáte…

Více článků

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo