Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Vrácení daní studentům

Pokud jako student pracujete část roku, zpravidla vám vznikne nárok na vrácení přeplatku na dani. Jak tyto peníze získat?

Studenti často nepracují během celého roku, proto pokud požádají o roční zúčtování záloh daně či si podají sami daňové přiznání mohou část odvedených záloh daně získat zpět. Toto však již nelze provést v případě, že je odvedena srážková daň, protože student nepodepsal prohlášení poplatníka k dani.

Peníze od státu zpět získají studenti díky uplatnění slev na dani, resp. především slevy na poplatníka. Slevy na dani snižují daň vypočtenou z daňového základu, maximálně však do nuly. Můžeme je rozdělit na dvě skupiny podle jejich způsobu uplatňování:

Sleva na poplatníka – příležitost pro studenty

Do první skupiny spadá tzv. sleva na poplatníka (řádek 64 v daňovém přiznání), kterou lze uplatnit vždy v plné výši. Ostatní slevy lze na rozdíl od slevy na poplatníka uplatnit pouze ve výši jedné dvanáctiny za každý měsíc.

Předpokladem pro uplatnění slev je podepsaný formulář tzv. prohlášení poplatníka, v praxi často označovaného jako „růžový papír“, který podepisuje zaměstnanec zaměstnavateli při uzavírání pracovního poměru. Důležité je, že v jednom kalendářním měsíci smí být tento formulář podepsán a uplatňován pouze u jednoho zaměstnavatele.

Právě uplatněním slevy na poplatníka formou daňového přiznání nebo ročního zúčtování záloh lze dodatečně optimalizovat daňovou povinnost, i když ze zákona nemusí povinnost podat daňové přiznání vyplývat. Zaměstnavatel studentovi smí uplatnit při zpracování měsíční mzdy pouze 1/12 z možné výše slev na dani. Zákon však umožňuje právě slevu na poplatníka využívat v plné výši za celý rok.

Jednoduše řečeno, studenti, kteří pracují jen část roku, mohou (nepovinně) podat daňové přiznání a i když nepracovali celoročně, mají nárok uplatnit si slevu na poplatníka za celý rok, tedy v plné výši. Zpravidla jim tak stát vrátí část daní odvedených na zálohách.

Varianty, kdy je vhodné daňové přiznání podat a kdy nikoliv, názorně shrnují příklady v článku Studentům se daňové přiznání vyplatí.

Kdy podat daňové přiznání

Následující příklad ukazuje, kdy lze podáním daňového přiznání ušetřit formou vrácení odvedené daně z vydělané mzdy, a to především využitím daňové slevy na poplatníka.

Př.: Student pracuje 4 měsíce v roce
Student si našel sezonní brigádu od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013. Jeho měsíční mzda činila 18 000 Kč (hrubého) za každý odpracovaný měsíc. Pracovní poměr byl sjednán pracovní smlouvou. V daném roce neměl student jiné příjmy.

Výpočet mzdy za celý rok 2010 je pak následující:

Hrubý příjem 72 000 Kč
Daň 14 520 Kč
Sleva na poplatníka a studenta (4/12 roční výše slev) 9 620 Kč
Výsledná daň po odečtení slev 4 900 Kč
Čistý příjem (hrubá - soc. a zdrav. poj. - daň) 57 840 Kč

Uplatněte si celou slevu na poplatníka!

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel studentovi smí uplatnit při zpracování měsíční mzdy pouze 1/12 z možné výše slev na dani. Zákon však umožňuje slevu na poplatníka využívat v plné výši za celý rok, v tomto případě podáním daňového přiznání k dani z příjmů.

Po konci roku 2013 student požádá bývalého zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech, aby si mohl zpracovat sám daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2013.

V daňovém přiznání řádně podaném do konce března 2014 má student nárok uplatnit slevu na poplatníka v plné výši (24 840 Kč) bez ohledu na to, kolik měsíců pracoval. Naopak slevu na studenta si smí uplatnit pouze za měsíce, ve kterých měl příjmy z brigády.

Výpočet daně v daňovém přiznání za období 2013 bude vypadat takto:

Daňový základ (superhrubá mzda 4 x 24 200) 96 800 Kč
Daň (96 800 x 0,15) 14 520 Kč
Uplatnění slev (24 840 a (4 020 x 4/12)) 26 180 Kč
Výsledná daňová povinnost za období 2013 (14 520 – 25 820) 0 Kč
Zálohová daň sražená ze mzdy za období 4 900 Kč
Přeplatek na zaplacené dani během období (formou zálohové daně) -4 900 Kč
Pro znázornění uplatnění slev během období a v daňovém přiznání je uvedena následující tabulka:

Druh slevy na dani Na poplatníka Na studenta
nárok za daný rok 24 840 Kč 1 340 Kč
uplatněná sleva v roce 2013 8 280 Kč 1 340 Kč
možnost ještě uplatnit 16 560 Kč 0 Kč

A kdy přiznání nepodávat?

Tento postup (podávat daňové přiznání) však pozbývá významu, pokud by byl student zaměstnán celý rok a zaměstnavatel by mu tedy ve mzdě již uplatnil celou slevu na poplatníka. Dále také tehdy, když zálohová daň srážená z měsíční mzdy je po odečtu 1/12 uplatněných slev v daném měsíci nulová a to ze zřejmého důvodu, kdy stát v takovém případě nemá studentovi co vracet.

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo