ČVUT v Praze má nově akreditované obory se zaměřením na ekonomii a management

04.02.2011 | , ČVUT
STUDENT


Od letošního roku poskytuje Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze (MÚVS) kompletní nabídku akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, při jejichž vytváření spolupracuje nejen s fakultami ČVUT v Praze, ale i s českými a zahraničními vysokými školami, průmyslovými podniky, institucemi státní správy a významnými českými i zahraničními experty. U všech nabízených studijních oborů je kladen velký důraz na výuku anglického jazyka. Absolventi tak získávají ty nejlepší předpoklady pracovat pro zahraniční firmy či pobočky našich firem v zahraničí.

Nabídka bakalářských oborů byla nově rozšířena o studijní program Ekonomika a management, připravovaný ve spolupráci MÚVS s Fakultou strojní ČVUT. Je tříletým bakalářským programem manažerského zaměření a připravuje absolventy pro manažerské pozice v průmyslu a službách. Program zahrnuje dva studijní obory: Řízení a ekonomika průmyslového podniku, který poskytuje posluchačům vzdělání zaměřené na podnikání a management v podmínkách průmyslových firem. „Unikátní je propojení znalostí a dovedností z technicky orientovaných oblastí se znalostmi a dovednostmi z oblasti řízení a ekonomiky podniku,“ řekla Bc. Magda Burgerová z MÚVS. Propojením těchto oblastí získává obor výrazně interdisciplinární charakter, podobně jako druhý nabízený studijní obor – Personální management v průmyslových podnicích. Ten v sobě kombinuje technické znalosti se znalostmi zaměřenými na oblast personalistiky, jako např. personální strategii a politiku, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, pracovní právo, obchodní právo aj.

Nabídku bakalářských studijních oborů uzavírá nově akreditovaný obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, který reaguje na zájem u kategorie učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Je určen pro absolventy středních škol s maturitou (strojní, elektrotechnické, stavební a další technické a související obory), kteří vykonávají nebo perspektivně uvažují o kvalifikovaném uplatnění ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku. Absolventi naleznou uplatnění na pozicích učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku.

Nabídka magisterských oborů byla nově rozšířena o studijní program Řízení rozvojových projektů, zahrnující dva studijní obory Projektové řízení inovací v podniku a Řízení regionálních projektů. Oba studijní obory jsou určeny pro absolventy technicky či ekonomicky orientovaných bakalářských oborů. První ze dvou jmenovaných oborů vychovává odborníky schopné řídit podnikové inovace s cílem optimalizace podnikové výkonnosti. Studijní obor Řízení regionálních projektů pak připravuje odborníky na koncepční plánování a řízení projektů regionálního rozvoje v kontextu zemí EU.

Nabídku nově akreditovaných vzdělávacích programů uzavírá doktorský studijní program Kvantitativní metody v ekonomii s jedním studijním oborem Výpočtová ekonomie a finance. Je společným projektem MÚVS ČVUT v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Program je akreditován ve formě prezenční i kombinované a má výrazně interdisciplinární charakter. Je zaměřen na studium ekonomických teorií, které spočívají v dynamickém přístupu k ekonomickým jevům. Absolventi programu budou schopni řešit náročné úkoly v oblasti ekonomického výzkumu a výzkumu finančních trhů. Budou schopni aplikace těchto poznatků v praxi, což umožní jejich působení ve funkci analytiků v oblasti hospodářské politiky a finančních trhů,“ doplnila Bc. Magda Burgerová.

Více informací o studijních oborech a možnostech dalšího vzdělávání na Masarykově ústavu vyšších studií naleznou zájemci na http://www.muvs.cvut.cz/.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.