Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty UP vstoupil do realizační fáze

05.05.2011 | , Univerzita Palackého
STUDENT


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš podepsal 29. dubna 2011 Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (reg. číslo CZ.1.05/4.1.00/04.0150). Projekt připravovaný Pedagogickou fakultou UP již od roku 2006 nyní naplňuje dlouholeté snahy fakulty o důstojné a inspirující prostředí pro vzdělávání, vědu i výzkum ve spojení s přípravou budoucích učitelů a dalších odborníků pro oblast školství.

Projekt ve výzvě 1.4 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace získal dotaci ve výši 299 776 952 korun, přičemž příspěvek Evropské unie činí 254 810 409,20 korun a příspěvek státního rozpočtu České republiky je 44 966 542,80 korun.

Cílem projektu, jehož realizace byla zahájena 1. května 2011 a jeho ukončení se předpokládá do 31. prosince roku 2013, je vznik nové části budovy Pedagogické fakulty UP ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí o celkové ploše 5 304 m2. Z této plochy připadá celých 1 506 m2 na plochy spojené s terciárním vzděláváním a 568 m2 je určeno pro výzkumné a výukové laboratoře.

Realizace v historii Pedagogické fakulty UP výjimečného a v rámci obdobných projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jedinečného projektu přispěje významnou měrou k rozvoji vzdělanosti v regionu Střední Morava. Má ovšem také dopad nadregionální: zkvalitnění a další rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu studentů doktorských studijních programů, zkvalitnění vzdělávání mladých vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a oborových didaktik. „Mám radost, že se naší univerzitě dostalo dalšího uznání v podobě schválení tohoto slibného projektu. Jde o další potvrzení prestižního postavení Univerzity Palackého mezi českými a moravskými vysokými školami, neboť se jedná již o náš pátý projekt přijatý v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,“ zhodnotil význam projektu rektor UP prof. Miroslav Mašláň.

Realizací projektu, jenž je součástí integrovaného plánu rozvoje města Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc, budou naplněny dvě vzájemně synergické části:

  • Vzdělávací – v projektu je plánováno interaktivní propojení vzdělávacích i výzkumných prostor prostřednictvím vnitřní sítě fakulty (a to i multimediálně). Zvýší se tak potenciál prostor pro vzdělávání, vědu i výzkum v podobě učeben a odborně specializovaných a vývojových laboratoří. Synergickou myšlenkou je přímé a organizačně flexibilní propojení pedagogických aktivit s výzkumnými a vývojovými v jeden celek.
  • Výzkumná – rozšíření a prohloubení výzkumu z oblasti speciálněpedagogické, pedagogické i oborově didaktické, a to v kontextu spojení s výzkumem a vývojem nových vzdělávacích i informačních technologií, výzkumem v oblasti kybergroomingu či kybermobbyingu. Součástí areálu je i plánované výzkumné centrum akcentující výzkum moderních technologií pro usnadnění integrace a vzdělávání osob s handicapem. Realizované i plánované výzkumné a vědecké aktivity jsou vždy spojeny s tvůrčí činnosti studentů doktorských studijních programů.

1_foyer_AR.jpg 


Výstavba Výzkumně vzdělávacího areálu PdF UP je druhým schváleným projektem Univerzity Palackého v rámci výzvy 1.4 Operačního programu VaVpI. Prvním schváleným se stal projekt Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP s celkovou dotací téměř 800 milionů korun, jehož realizace byla zahájena 1. února 2011. Univerzita Palackého patří dlouhodobě k nejúspěšnějším žadatelům mezi českými vysokými školami o dotační podporu v rámci OP VaVpI. Ve výzvě 1.2 programu uspěla již se dvěma projekty – Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) a Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje (BIOMEDREG), ve výzvě 2.2 pak s projektem Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Celková výše dotace těchto tří projektů dosahuje více než dvou a čtvrt miliardy korun.

Více o jednotlivých projektech: www.upol.cz/veda-vyzkum-tvorbaPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.