Studenti a daně: Přilepšete si na svých financích

14.03.2012 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Studenti, kteří nejsou či nemohou být živeni hodnými rodiči, a vydělávají si sami vlastníma rukama, by neměli zapomínat čerpat výhod na daních. Podat daňové přiznání je možné do začátku dubna 2012!

„Růžový papír“ aneb Prohlášení poplatníka

Pravděpodobně to znáte… Začátkem roku přijde někdo od zaměstnavatele a ptá se: „Máš podepsanej růžovej papír?“ Ti zkušení z vás už ví, co to znamená a chystají se na podpis, ti méně zkušení se zeptají: „Ne, a co to je ten růžovej papír?“ Někdo od zaměstnavatele: „Tohle…“, a ukáže vám lejstro s kolonkami, pokyny a úřednickými záležitostmi, které mnoho lidí bere jako byrokracii. No, není čemu se divit… Kdo z vás opravdu rozumí všem těm úředním náležitostem v papíře uvedeným? Ten by měl dostat náležitou pochvalu! Protože jak vidno a jak známo, zpravidla se zaměstnanec nechá vést s důvěrou a podepíše, kde se mu ukáže.

Tajemství daňového přiznání můžete poodhalit například tak, že si vyzkoušíte daňovou kalkulačku na internetu. Jako student zjistíte mimo jiné, že máte nárok nejen na uplatnění slevy na dani za daňového poplatníka, ale k tomu navíc za studenta. Tato částka se blíží ke 30 000 Kč! Můžete zkusit využít i další odpočty od základu daně - tzv. nezdanitelnou část základu daně (zaplacené pojistné na životní pojištění nebo penzijní připojištění, dary, dárcovství krve a podobně). Tak vám pak stát na základě daňového přiznání může vrátit i vše, co zaměstnavatel odvedl státu.
Na daňové úlevě si student oproti "normálnímu" poplatníkovi přijde navíc k částce 4020 Kč, ale pouze splnil-li podmínky. Jedná se o slevu na dani, která se odečítá od vypočtené daně. Naopak nezdanitelná část základu daně výše zmíněná se odečítá od stanoveného základu daně a z něj se teprve počítá daň.

Podmínky slevy na dani

Nárok na slevu má student do dovršení 26 let, případně do 28 let, jde-li o prezenční formu studia v doktorském programu.

Dále pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání, kdy se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v zahraničí, pokud je zahraniční studium rozhodnutím ministerstva školství postaveno na úroveň studia v ČR.

Kdy student nemá nárok?

Jde-li o studium dálkové, distanční, večerní nebo kombinované na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Daně, daně, daně, plať a plať!

Jestliže jste pracovali na několika pozicích, brigádách, u jedné práce jste podepsali Prohlášení poplatníka a u druhé si vydělali víc jak 6000 Kč za rok, musíte podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmu, která činí 15%.

Daňový přeplatek = vrácení daní

Jestliže máte zkušenosti s vyplňováním daňových přiznání, ale nevíte o možnosti vrácení vzniklých přeplatků, tak nyní čtete správně! Máte totiž naději, že vám stát přeplatek na daních vrátí. Takže jestliže jste v minulém roce zaplatili na zálohách na daň víc, získáváte nárok na vrácení, ale musíte o něj vysloveně požádat! V daňovém přiznání naleznete kolonku, díky které můžete o přeplatek zažádat. Jestliže je ale přeplatek nižší než 100 Kč, finanční úřad vám jej nevrátí. Bude jej sčítat a až nabude vyšší hodnoty, tak máte nárok na jeho vrácení. Musíte tak ale učinit do 6 let od konce roku! Poté se stane součástí státního rozpočtu.

Zapomněli jste využít svých výhod? Nevadí!

Zažádat o opravné nebo dodatečné daňové přiznání můžete tři roky zpětně, tzn., že zjistíte-li nyní, že chcete opravit přiznání z roku 2010, máte štěstí, ale opravit přiznání z roku 2009 nyní již nelze. Leda byste zkusili něco netradičního a to, zeptat se či požádat úředníky… Bez záruky.

Darovali jste?

Obdarovali jste některou humanitární organizaci, nadaci, obecně prospěšnou společnost nebo například občanské sdružení? Dary se dají uplatnit v přiznání. Je třeba mít potvrzení organizace, které jste něco darovali, že jste tak udělali a to je třeba dát svému zaměstnavateli, kde uplatňujete daňové přiznání. Pro letošek to bylo do 15. 2. Nicméně stále existuje možnost se dohodnout se zaměstnavatelem na opravě daňového přiznání.

Dle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu pro fyzické osoby platí: „Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.“

§ 4 Osvobození od daně

„(1) Od daně jsou osvobozeny

j) odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů z lidského organismu,
k) stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce, stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy, anebo obdobná plnění ze zahraničí, podpory a příspěvky z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení…“, jak uvádí zákon.

Dobrovolnictví

Před lety se mluvilo o dobrovolnictví tak, že se tvrdívalo, že je možné si tuto činnost nechat odečíst z daní. V současnosti se to tak jednoduše nejeví… Na dobrovolnictví se vztahuje tento zákon - Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č 436/2004 Sb. Více ze zákona zde - http://www.uplnezneni.cz/zakon/198-2002-sb-o-dobrovolnicke-sluzbe-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-dobrovolnicke-sluzbe.

Kalkulačky

Pro větší představu vyhledejte daňové kalkulačky na našich stránkách: Kalkulačka daně z příjmů 2011.
Užitečnou aplikací je také Mzdový kalkulátor.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT