Etiketa, jak jste na tom vy?

15.08.2012 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Je přítomna všude kolem nás. Setkat se s ní můžeme jak ve škole, tak v práci, na firemních večírcích, ale třeba i na schůzce v bance - zásady slušného chování aneb etiketa. Její znalost a denní praktikování je důležité nejen pro udržování slušných a harmonických vztahů nejen na pracovišti a ve škole, ale i pro celou společnost.

Společenská pravidla

I když každý člověk představuje jedinečnou lidskou bytost a všichni bychom si měli být podle lidských práv rovni, dle společenských pravidel je tomu trochu jinak. Setkáváme se s pojmem osoba společensky významnější, pro niž jsou charakteristické určité výsady a práva.

Dle společenské hierarchie platí, že společensky významnější je:

 • Nadřízený před podřízeným.
 • Žena nežli muž.
 • Starší nežli mladší.
 • Známá, zasloužilá nebo populární osobnost.

1) Tykání a vykání

V případě, že se dostane do situace, kdy si nejste jisti, jestli můžete druhé osobě nabídnout tykání, pamatujte si:
„Tykání nabízí vždy osoba společensky významnější.“

Na druhou stranu pokud jste osoba společensky významnější nebo žena máte právo tykání odmítnout.

2) Pozdrav

Zde platí následující pravidla:

 • Společensky méně významná osoba zdraví osobu společensky významnější.
 • Pokud jste v pozici váženějšího nebo staršího není chyba pozdravit jako první.
 • Na opakovaný pozdrav během dne vždy bez upozornění odpovězte.
 • Při setkáních oslovujte vždy v 5. pádě. Je špatně říct pane Novák, správně je pane Nováku.

3) Podávání ruky

Mějte na paměti, že ruku podává osoba společensky významnější, přičemž nezapomínejte na to, že:

 • Muž nikdy nepodává ruku v rukavicích.
 • Žena může mít při podávání ruky ponechané rukavice.
 • Stisk by nikdy neměl být jak „leklá ryba“.

Čtyři situace proti etiketě aneb čemu byste se měli vyhnout.

Setkáváme se s lidmi různých povah, kteří pochází z rozdílných rodinných prostředí. Každý je navíc ovlivněn lidmi, s kterými se nejčastěji stýká. Na základě všech těchto aspektů se utváří charakter každého jedince. Může se tak stát, že se ve svém okolí setkáte s následujícími čtyřmi situacemi, které však etiketě (ať už na pracovišti nebo ve škole) naprosto odporují a mělo by se jim vždy snažit předcházet. V případě, že jste svědky situace, nechovejte se slepě a hluše! Zasáhněte! Nikdy nevíte, kdy vy sami se můžete ocitnout v jedné ze čtyř níže popsaných situací.

Nahlížení do osobních souborů jiných – v práci je většinou jedna společná síť, nahlížení do cizích souborů (nebo dokonce do e-mailu) bez dovolení ostatních je nezdvořilé a spoustu lidí může tento krok naštvat. Pokud potřebujete důležité data od jiných osob, zajděte za nimi a požádejte je vždy o svolení.

Půjčování věcí bez svolení – ať už to začíná nevinnou propiskou, blokem, papíry až po šanony nebo myš od počítače, vždy jde o princip. Slušností je se VŽDY zeptat, ať už jde o obyčejnou tužku nebo izolepu. Předejde tak zbytečnému utváření špatného dojmu a vzniku dusné atmosféry.

Krádež – jedná se o extrémní případ, avšak i s takovým se můžete ve školním nebo pracovním prostředí setkat. Pokud si od někoho něco půjčíte a omylem si to odnesete domů, určitě danou věc ihned následující den s omluvou vrať te. Nechtěné krádeže se můžu stát každému. Jedná se o běžnou záležitost v důsledku stresu a spěchu. Ovšem při zbytečném zatloukání, se věc může velmi jednoduše zvrtnout v krádež, a vrhnout tak špatné světlo na vaši osobu.

Pomluvy – nikdy za žádných okolností nesuďte někoho, dokud jej neznáte. Nevykládejte svůj dojem o kolegovi druhému kolegovi, nebo o spolužákovi jinému spolužákovi. Pokud chcete znát něčí názor na danou věc, raději to proberte s někým nestranným doma, ať už se jedná o spolubydlícího nebo dobrého kamaráda. V opačném případě můžete vypadat, že drbete na potkání. Myslete na to, že každý člověk je jiný a nelze jej přetvořit k obrazu svému. Můžete však změnit váš přístup a pohled na danou věc. Snažte se tedy být ke svému okolí vstřícní a chápaví.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.