Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

V Plzni se začne stavět nový areál lékařské fakulty s výzkumným centrem

Univerzita Karlova

V sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně začne letos vyrůstat první část Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni. Po dokončení stavby zde najde nové sídlo pět teoretických ústavů fakulty a nově vznikající Biomedicínské centrum. Plzeňský region, který bývá převážně vnímán jako „technický“, tím získá novou kapacitu ve výuce přírodních a lékařských věd a ve výzkumu směřujícím ke zlepšení lékařské péče.

 

Univerzita Karlova v posledních letech vyvíjí intenzivní snahu o získání nové moderní infrastruktury, ve které by se mohla soustředit špičková věda a výzkum a v níž by se vytvořily podmínky pro výuku, zejména v doktorských studijních programech. V letech 2008–2010 byly provedeny přípravné studie větších investičních akcí (zejména tzv. minikampusů). Při hledání zdrojů pro jejich financování se musí UK vypořádat s nespravedlivým faktem, že pražské školy jsou obecně vyjmuty z programů pro čerpání evropských dotací. Evropské prostředky je však možné využít alespoň na rozvoj mimopražských součástí univerzity, a tak bylo rozhodnuto podat pro některé z nich projektové žádosti do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Z tohoto programu bude podpořen i minikampus v Plzni, jehož výstavba začne v nejbližších dnech. Rektor UK prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. k tomu dodává: „Nemožnost čerpat pro Prahu evropské zdroje je významný problém, se kterým se dlouhodobě potýkáme a na který dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme. Pro mne je stavba v Plzni jedním z nutných realizačních kroků pro vytváření kvalitních podmínek a logistického zázemí pro univerzitní život a splňování náročných kritérií odpovídajících evropským a světovým standardům. Jsem rád, že se to Univerzitě Karlově podařilo v těchto dnech zahájením realizace projektů minikampusů v Plzni a i v Hradci Králové.

Lékařská fakulta v Plzni, která od svého založení stále sídlí v historických památkově chráněných objektech, bude moci po dokončení areálu přesunout část svého působení do nových budov. Starší budovy, z nichž některé slouží fakultě již celých 65 let, byly původně určeny k jinému účelu a svým dispozičním řešením nevyhovují požadavkům na moderní výuku a výzkum.

Pozemek pod Alejí Svobody vedle Fakultní nemocnice, kde mají nové budovy stát, byl schválen jako území k rozvoji lékařské fakulty již před 40 lety, avšak chyběly zdroje pro výstavbu. Věci se pohnuly kupředu na počátku nového tisíciletí, kdy díky vstřícnosti města Plzně bylo možno pozemky odkoupit a Univerzita Karlova na ně vyčlenila potřebné prostředky. Tehdejší děkan fakulty, doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc., vzpomíná: „Podání žádosti o podporu z evropských fondů bylo v dané chvíli jedinou možnou, třebaže náročnou, cestou k dlouhodobým cílům fakulty – zlepšení kvality výuky v magisterských i doktorských studijních programech, zvýšení vědeckého výkonu, zlepšení péče o talenty, pomoc náležitému uplatnění absolventů, rozšíření spolupráce s významnými zahraničními výzkumnými pracovišti a přenos badatelských výsledků do praxe.

Nová infrastruktura poslouží pro výuku všech studentů fakulty, jejichž počet se pohybuje okolo 2000. „Ústav farmakologie a toxikologie, Ústav fyziologie, Ústav patologické fyziologie, Ústav biologie a Ústav biofyziky,“ vyjmenovává současný děkan doc. MUDr. Boris Kreuzberg., CSc. pracoviště, která nově získají 5 000 m2 moderních laboratoří, pracoven pedagogů a dalších prostor v sedmi podlažích. „Ty se budou i nadále věnovat především výuce, ovšem velkou posilu získá v rámci fakulty i výzkum, konkrétně v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Bude se jím zabývat Biomedicínské centrum, sídlící v areálu ve dvou samostatných budovách.“ Do aktivit Centra se postupně zapojí na 110 výzkumníků a dalších odborných pracovníků.

K společnému předmětu výzkumné činnosti dvou hlavních, vzájemně se doplňujících výzkumných programů dodává prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., z 1. Interní kliniky LFP: „Půjde o náhradu, podporu a regeneraci některých životně důležitých orgánů při akutní nebo chronické poruše jejich funkcí. Prioritně bude zkoumána problematika související se selháním funkce ledvin, s víceorgánovým selháním u kritických stavů a s postižením jater a cév.

Celkové očekávané výdaje na první etapu Univerzitního medicínského centra LF UK převýší 600 mil Kč a kromě Evropského fondu pro regionální rozvoj budou hrazeny i ze státního rozpočtu ČR a z vlastních zdrojů Univerzity Karlovy. Fakulta realizací projektů získá novou užitnou plochu téměř 10 000 m2. „V minulém týdnu podepsal rektor UK, prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., smlouvu se zhotovitelem stavby. Stavební ruch na místě budoucího kampusu započne během měsíce září,“ informuje koordinátor projektu Ing. Libor Kočí. Dokončení stavebních prací je plánováno na jaro 2014.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Nejnovější články

Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit

26.09.  |  Lucie Mečířová

Nastoupili jste na VŠ a zjišťujete, že obor, který jste si vybrali, není to pravé ořechové? Uvažujete, jestli bude lepší akademický rok ukončit nebo…

Nová občanka rychle a bez problémů

25.09.  |  Lukáš Pololáník

Kam jít požádat o vydání nového občanského průkazu a kolik to stojí? Co všechno si s sebou musíte vzít a na co se připravit? Jak dlouho bude trvat…

Více článků

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo