Prodlužujete studium? Kdy zaplatíte až 56 300 Kč?

20.06.2018 | , Finance.cz
STUDENT


Práce, erasmus, nemoc nebo jen prodloužení studentského života, to vše jsou důvody, proč se studium VŠ protáhne. Od kdy se musí platit? A jak se liší poplatky na Masarykově či Karlově univerzitě? Která škola je "nejdražší"?

V dnešní době je rozmělňování studia normální - jedná se o samé přerušení, prodloužení a někdy to bohužel skončí i ukončením. Ale trend doby je jasný - vedle vysoké školy většinou musíte vyvíjet další aktivity - dobrovolnictví, práce, podnikání, druhá vysoká škola, brigáda či cestování. Tyto činnosti jsou u vysokoškoláků již téměř nezbytným údajem do životopisu a často to odnese právě studium, které je občas natahováno jako harmonika. Od kdy studenti platí za studium? Mohou studovat dvě vysoké školy bezplatně?

Seznam VŠ, u kterých jsme zjišťovaly poplatky:

 1. Univerzita Karlova
 2. Masarykova univerzita
 3. Univerzita Palackého v Olomouci
 4. Vysoké učení technické v Brně
 5. Česká zemědělská univerzita v Praze
 6. České vysoké učení technické v Praze
 7. Vysoká škola ekonomická v Praze
 8. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 9. Západočeská univerzita v Plzni
 10. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 11. Mendelova univerzita

Pozor na další vs delší studium

Další studium

Další studium, jak již název napovídá, znamená, že dále studujete i po zisku titulu. V praxi se jedná o studium dvou vysokých škol najednou nebo studium další vysoké školy. Například po zisku bakalářského titulu z ekonomie, se rozhodnete absolvovat bakalářské studium z biologie. Většina škol v současné době tento poplatek odpouští, a článek se tak poplatkům za další studium nevěnuje. Pokud škola tento poplatek stále vyměřuje, tak většinou je v řádu několika tisíc za semestr.

Delší studium

Delší studium je prakticky prodloužení studia. Státem máte hrazené 4 roky bakalářského studia a další 3 roky potom máte na magisterské studium. Poplatky si většina českých univerzit stanovuje sama a mohou se odlišovat i v rámci fakult a oborů. Navíc poplatky se rok od roku zvyšují.

Co se do delšího studia zahrnuje?

 1. Zahrnuje se doba za předchozí neúspěšné studium v bakalářských a magisterských programech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem.
 2. Nezahrnuje se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil absolvováním studijního programu stejného typu.
 3. Nezahrnuje se doba, kdy student má studium přerušeno.
 4. Nezahrnuje se doba, kdy má student uznánu dobu rodičovství.

Univerzita Karlova

Na Karlově Univerzitě se stanovují poplatky na základě koeficientu ekonomické zdatnosti, který vyjadřuje ekonomickou náročnost studia na jednotlivých fakultách. Poplatek za delší studium se stanovuje vždy za každých započatých 6 měsíců studia. Základní koeficient ekonomické zdatnosti je 1,00, ten se vztahuje na studenty oboru Filozofie a student si zaplatí 16 000 Kč. Nejvyšší koeficient (3,50) mají studenti oboru Zubního lékařství, kteří si za delší studium zaplatí 43 000 Kč.

Masarykova univerzita

Brněnská Masarykova univerzita v minulém akademickém roce sjednotila poplatky za delší studium u všech fakult a jsou následně stanoveny při překročení státem hrazeného období takto:

 • O méně než 6 měsíců 18 000 Kč.
 • O více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24 000 Kč.
 • O více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30 000 Kč.
 • O 18 a více měsíců 36 000 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila poplatky za překročení řádné doby studia na 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Vysoké učení technické v Brně

Poplatky za delší studium na VUT v Brně v akademickém roce 2018/2019 byly stanoveny v této výši:

 • 9 810 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 19 620 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 39 240 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

ČZU má stanoven jednotný poplatek za delší studium. Výše poplatku za studium delší, než je standardní doba studia zvětšená o 1 rok, je 15 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Tip: Jak si české vysoké školy vedou v porovnání se zahraničím?

České vysoké učení technické v Praze

ČVUT poměrně zvýšila poplatky za delší studium. A podobně jako na UK, jsou i na ČVUT poplatky stanoveny podle ekonomické náročnosti, která je dána koeficientem (KEN). Přehled výše poplatků navázaných na jednotlivé koeficienty ekonomické náročnosti:

 • 16 900 Kč pro KEN 1,00,
 • 19 300 Kč pro KEN 1,20,
 • 26 500 Kč pro KEN 1,65,
 • 36 200 Kč pro KEN 2,25,
 • 45 000 Kč pro KEN 2,80,
 • 56 300 Kč pro KEN 3,50.

Tyto částky student zaplatí za každých 6 měsíců započatého studia na Českém vysokém učení technickém v Praze. A jaké jsou stanoveny Koeficienty ekonomické náročnosti na ČVUT pro jednotlivé obory?

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)

Vysoká škola ekonomická v Praze stanovila výši poplatků za delší studium za rok 2018/2019 takto:

 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců, platí 34 500 Kč.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-TU)

Poplatek za prodloužení studia pro školní rok 2018/2019 na VŠB-TU činí 9 000 Kč za každých dalších započatých 6 měsíců.

Západočeská univerzita v Plzni

20 988 Kč, tak tolik si musí připravit student ZČU, který překročí standartní dobu studia. Tento poplatek se platí za každých započatých šest měsíců.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V kraji jezer a rybníků na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích se poplatky za delší dobu studia liší dle fakult a to následně:

 • 12 250 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Ekonomické, Filozofické, Pedagogické a Teologické fakulty JU.
 • 14 870 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Zdravotně sociální fakulty JU.
 • 17 490 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia pro studenty Fakultě rybářství a ochrany vod JU, Přírodovědecké fakulty JU a Zemědělské fakulty JU:

Mendelova univerzita

Poplatky na Mendelově univerzitě na školní rok 2018/2019 dosud nebyly stanoveny, ale v minulém roce se poplatky za překročení délky studia za každých započatých šest měsíců studia pohybovaly v těchto hodnotách:

 • V prvním roce 0 Kč.
 • Ve druhém roce 10 260 Kč.
 • Ve třetím roce 14 650 Kč.
 • Ve čtvrtém roce 20 510 Kč.
 • V pátém a v každém dalším 26 370 Kč.

Jak se poplatkům za studium vyhnout?

Pokud vám univerzita stanovila výši poplatku za delší studium, tak nezoufejte, tyto poplatky vám mohou být prominuty či alespoň zkráceny. Ovšem musíte být aktivní a podat si odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku či žádost o prominutí poplatku. Většinou vám poplatky zcela prominou při krátkém překročení doby studia (cca do 1 měsíce), což mohlo být způsobeno řadou faktorů. Většinou se jako důvody pro snížení, prominutí či odložení platby poplatku uvádí tíživá sociální situace studenta, vážná nemoc, zranění či vynikající studijní výsledky. Všechny tyto důvody musíte mít doloženy (například lékařským potvrzením)

Jestliže nejste schopni platit poplatky za delší studium, tak se můžete zažádat o sestavení splátkového kalendáře.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krátPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.