Až 56 300 Kč za semestr aneb poplatky za delší studium na VŠ

02.01.2020 | , Finance.cz
STUDENT


Řada vysokoškoláků se rozhodne prodloužit studium, a to z mnoha různých důvodů. Kdy již musí platit školné ze své kapsy? Jak vysoké jsou poplatky za delší studium na jednotlivých českých vysokých školách? Kdy je možné se jim vyhnout?

Prodloužit si studium můžete z mnoha důvodů. Někdy začnete pracovat a najednou nemáte na dostudování tolik času a prodlužujete o pár semestrů. Jindy vám třeba v posledním semestru bude najednou chybět jeden kredit, tak si musíte počkat na další semestr. A nebo vám nevyjde třeba obhajoba diplomové práce a než to přepíšete a znovu obhájíte, tak to přeci jenom chvilku potrvá.

Stačí prostě chvilka nepozornosti a už platíte poplatky za delší studium. A připravte se na to, že prodlužování studia není úplně levná záležitosti.

Studium na vysoké škole není hračka

Barbie studuje

Zdroj: Pixabay

Koho se týká poplatek za studium?

Poplatek za studium se týká studentů, kteří překročili standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok (většina bakalářských studijních programů je na 3 roky, v tomto případě jsou vám hrazeny 4 roky, v případě dvouletého magisterského studia jsou vám hrazeny 3 roky). Pozor, do délky studia se započítává i předchozí studium, které bylo ukončeno jinak než řádně. Pokud jste již absolvovali bakalářský či magisterský studijní program a studujete druhý, můžete využít možnosti studovat o rok navíc na každém úspěšně ukončeném studiu. Do doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.

 

Kolik za semestr?

Každá vysoká škola si stanovuje vlastní poplatky, které se mohou lišit i mezi fakultami. Připravili jsme pro vás přehled poplatků 11 největších českých vysokých škol, které jsou platné pro školní roky 2018/2019 a 2019/2020.


Další, nebo delší studium?

 • Další studium je takové studium, které absolvujete po získání titulu. Tedy když studujete další vysokou školu. Například po získání bakalářského titulu z marketingu jdete ještě studovat bakaláře z účetnictví. Poplatky za další studium se neplatí.
 • Delší studium je takové studium, které nedokážete dokončit ve stanoveném termínu. Standardně máte na dokončení bakaláře většinou až 4 roky, na magisterský titul pak až 3 roky. Poplatky za delší studium většina univerzit v ČR vybírá.  

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova stanovuje poplatky na základě koeficientu ekonomické zdatnosti. Poplatek za studium je stanoven za započatých 6 měsíců studia. Základní koeficient 1,00 je stanoven například pro studenty oboru Filozofie a jeho hodnota je 16 000 Kč ve školním roce 2018/2019. Ve školním roce 2019/2020 pak hodnota poplatku za delší studium vzrostla na 18 500 KčNejdražší poplatky mají studenti oboru Zubního lékařství, kde je koeficient 3,50 a poplatek za studium tedy činil 43 000 Kč ve školním roce 2018/2019, ve školním roce 2019/2020 má tento poplatek výši 50 000 Kč

Tip: Jaké jsou obory a poplatky za delší studium na Univerzitě Karlově.

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně měla dříve stanovenou odlišnou výši poplatku na každé fakultě zvlášť. Od akademického roku 2018/2019 se poplatky sjednotily a závisí pouze na době překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok. V přehledu uvádíme dobu, o kterou student překročil standardní dobu studia zvětšenou o rok, a stanovené poplatky:

 • O méně než 6 měsíců 18 000 Kč.
 • O více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců 24 000 Kč.
 • O více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců 30 000 Kč.
 • O 18 a více měsíců 36 000 Kč.

Poplatky v akademickém roce 2019/2020 jsou totožné.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci vybírá poplatky za překročení standardní doby studia zvýšenou o jeden rok, a to ve výši 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia, které překročily standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. 

Vysoké učení technické v Brně

Poplatky za studium v akademickém roce 2018/2019 byly stanoveny následně:

 • 9 810 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 19 620 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 39 240 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Poplatky za delší studium se na VUT v Brně od akademického roku 2019/2020 ovšem zvýšily takto:

 • 12 300 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 24 600 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 49 200 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Tato univerzita stanovila výši poplatku za studium delší než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok na 15 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

České vysoké učení technické v Praze

Poplatek za delší studium je na této univerzitě stanoven podle ekonomické náročnosti, která je dána koeficientem.

Výše poplatků a koeficientů ekonomické náročnosti za každých dalších započatých šest měsíců studia byly v akademickém roce 2018/2019 následující:

 • 16 900 Kč pro KEN 1,00,
 • 19 300 Kč pro KEN 1,20,
 • 26 500 Kč pro KEN 1,65,
 • 36 200 Kč pro KEN 2,25,
 • 45 000 Kč pro KEN 2,80,
 • 56 300 Kč pro KEN 3,50.

Přehled studijních programů a jejich koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) na ČVUT v Praze.

Na akademický rok 2019/2020 byly ovšem KEN zvýšeny následovně:

 • 18 800 Kč pro KEN 1,00,
 • 22 500 Kč pro KEN 1,20,
 • 31 000 Kč pro KEN 1,65,
 • 42 300 Kč pro KEN 2,25,
 • 52 600 Kč pro KEN 2,80,
 • 65 800 Kč pro KEN 3,50.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická vybírá poplatky za delší studium v těchto hodnotách:

 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců, platí 34 500 Kč.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Poplatek za prodloužené studium na této ostravské univerzitě činí pro školní rok 2018/2019 za každých dalších započatých šest měsíců studia 9 000 Kč.

Nicméně od školního roku 2019/2020 se na VŠB-TU zavádí poplatky za delší studium v této výši:

 • do 12 měsíců včetně 12 000 Kč,
 • delší než 12 měsíců, a nejvíce však 36 měsíců včetně 18 000 Kč,
 • delší než 36 měsíců 24 000 Kč.

Západočeská univerzita v Plzni

Poplatek za delší dobu studia činil v akademickém roce 2018/2019 na ZČU za každých dalších započatých šest měsíců studia 20 988 Kč.

V akademickém roce 2019/2020 činil poplatek za delší studium 24 540 Kč.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Poplatek za delší dobu studia se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích liší u jednotlivých fakult. Zde je přehled poplatků na akademický rok 2018/2019: 

 • fakultě Ekonomické, Filozofické, Pedagogické a Teologické zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 12 250 Kč,
 • fakultě Zdravotně sociální zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 14 870 Kč,
 • fakultě Rybářství a ochrany vod, Přírodovědecké a Zemědělské zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 17 490 Kč.

Na akademický rok 2019/2020 se poplatky zvýšily následovně:

 • fakultě Ekonomické, Filozofické, Pedagogické a Teologické zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 14 320 Kč,
 • fakultě Zdravotně sociální zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 17 390 Kč,
 • fakultě Rybářství a ochrany vod, Přírodovědecké a Zemědělské zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 20 450 Kč.

Mendelova univerzita

Poplatky na Mendelově univerzitě za překročení délky studia za každých započatých šest měsíců studia jsou:

 • V prvním roce 0 Kč.
 • Ve druhém roce 10 260 Kč.
 • Ve třetím roce 14 650 Kč.
 • Ve čtvrtém roce 20 510 Kč.
 • V pátém a v každém dalším 26 370 Kč.

Poplatky na veřejných vysokých školách mohou být zkráceny či prominuty. Je nutné ovšem podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku a žádost o prominutí poplatku. Pokud se jedná o mírné překročení této doby (cca 2 týdny), tak se od poplatků většinou upouští. Důvodem ke snížení, odložení či prominutí poplatku může být tíživá sociální situace studenta, kterou musí dokázat. Dalším důvodem k prominutí poplatku je vážná nemoc či zranění, což musí být doloženo lékařským potvrzením. Vynikající studijní výsledky mohou být rovněž důvodem pro snížení či zrušení povinnosti platit poplatek. Pokud student není schopen platit poplatky, je možné stanovit splátkový kalendář.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 18 krát

Články ze sekce: STUDENT