Kdy budete platit za studium na vysoké škole? Příklady napoví

13.06.2022 | , Finance.cz
STUDENT


Podívejte se na 4 příklady, které vám ukážou, kdy budete muset platit poplatky za studium. Co když brzy oslavíte 26 let? Jak se počítá neúspěšné studium? A co více studií najednou?

Studium na vysoké škole je náročné, a jestliže se do toho zaplete práce, poplatky za studium či vyšší věk, mnohdy se v tom nevyzná ani budoucí doktorka či inženýr. Podívejte se na 4 příklady, které vám objasní poplatky za studium.

Cesta studiem je dlouhá a občas se neobejde bez placení poplatků

Poplatky za studenta v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Student 26 let a poplatky za studium

Paní Janě je 25 let. Má vystudován bakalářský obor, který dokončila během 3 let. Následně absolvovala i magisterský obor, jenž také vystudovala během 3 let.

Paní Jana by se ráda přihlásila na bakalářské studium v jiném oboru. V prvním semestru dovrší 26 let věku. Bude muset začít platit za studium? Má paní Jana nárok mít toto studium hrazené státem, či si „své“ studium již vyčerpala?

Paní Jana má nárok na bakalářské studium ve standardní délce zvýšené o 1 rok, tedy 3 + 1 rok.

Jakmile paní Jana dosáhne 26 let, vzhledem k poplatkům za delší studium se pro ni nic nemění.

Nicméně za paní Janu stát přestane hradit zdravotní pojištění a paní Jana jej bude muset odvádět sama. Buď jako osoba bez zdanitelných příjmů, nebo začne podnikat, či se nechá zaměstnat.

Sociální pojištění je dobrovolné, ale pozor – doba studia se nepočítá jako náhradní doba pojištění pro důchod.

Tip: Co má student dělat, jakmile dosáhne 26 let?

Jaký je výpočet neúspěšného studia?

Paní Emma studovala bakalářský obor, studium však po 3 letech neúspěšně ukončila, dále studovala 1,5 roku na další vysoké škole, kde uhradila poplatek za delší studium za 0,5 roku (1 semestr).

Po čase jí přišlo rozhodnutí, že má uhradit 23 000 Kč za započatých 6 měsíců studia.

Paní Emma nechce poplatek za nově započatý semestr platit, protože nový semestr již nezačala studovat.

Skutečně se může stát, že informační systém školy vyhodnotí překročení studia i při ukončení v semestru, ve kterém byl již poplatek zaplacen, protože studium se počítá na odstudované dny.

Nicméně pokud se student odvolá a uvede, že studium překročil/a o cca 10 dní, je většinou poplatek prominut.

Problém ovšem nastává v tom případě, když si necháte studium ukončit školou, což vás zbytečně může připravit o odstudovanou dobu. Proto jestli víte, že už na škole nechcete pokračovat, nenechávejte problém vyhnít a studium raději sami ukončete ve vámi zvoleném termínu.

Tip: Student a nárok na vrácení daní

Co více studií najednou?

Petr je studentem prvního ročníku vysoké školy. Podařilo se mu získat dostatek kreditů k ukončení prvního ročníku. Chce však přestoupit na jinou vysokou školu a přijde mu škoda tu první ihned ukončit.

Chtěl by tedy přerušit studium a zároveň začít studovat na druhé vysoké škole. Hrozí v tomto případě nějaké riziko (např. že by po dvou letech měl započítané vlastně tři odstudované roky) z hlediska poplatků? 

S největší pravděpodobností chce dokončit tu školu, do které se zapíše až o prázdninách, ale v prvním ročníku by si chtěl ponechat jistotu toho, že už má jeden rok někde „odsloužený“.

Pan Petr si musí dát pozor na dobu přerušení, tu má většina škol omezenou (na 1 či 2 roky).

Nicméně jestliže je jeho priorita druhá vysoká škola, měl by přerušit současné studium a po roce se rozhodnout, jestli bude chtít pokračovat ve dvou vysokých školách najednou, či některou z nich ukončí.

Neúspěšný rok by se mu následně odečetl od bezplatného studia (má nárok na standardní dobu studia zvýšenou o 1 rok), přerušená doba studia se nezapočítává do odstudované doby.

Pokud by prodlužoval studium, pravděpodobně by musel hradit poplatky, jestliže nebude prodlužovat, poplatky mu nejspíše hrozit nebudou.

Studovat obě školy najednou může a na obou může studium o jeden rok prodloužit.

Studium vysoké školy po 10 letech

Paní Jiřině je 29 let, v 19 letech započala pětileté magisterské studium, ale po dvou letech jej neúspěšně ukončila.

Po deseti letech má zájem studovat jiný tříletý bakalářský obor. Kolik let paní Jiřině zbývá, aby mohla bezplatně studovat?

Paní Jiřina měla nárok na bezplatné studium ve standardní době zvýšené o 1 rok. Od této hodnoty se ovšem musí odečíst předchozí neúspěšné studium.

Paní Jiřina bude dva roky studovat bezplatně a následně bude platit poplatky za delší studium.

Na věku jako v předcházejícím případě nijak nezáleží. Paní Jiřina ovšem bude muset nějakým způsobem odvádět zdravotní pojištění.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 36 krát

Články ze sekce: STUDENT