Studenti ušetří i několik tisíc ročně. Poplatky za další studium se ruší

26.04.2017 | , Finance.cz
STUDENT


Novela zákona o vysokých školách přinesla úplné zrušení poplatků za další studium na veřejných vysokých školách. Pro mnohé studenty se nic nemění, protože některé vysoké školy tento poplatek v posledních letech již nevybíraly. Ostatní studenti, kteří doposud měli povinnost poplatek za další studium platit, ušetří i několik tisíc ročně.

Ještě do nedávné doby existovaly na veřejných vysokých školách takzvané poplatky za delší studium a poplatky za další studium. Studentům bylo známo, že poplatky za delší studium hrozí v případě, že doba jejich studia přesáhne standardní dobu studia stanovenou pro jejich studijní program plus jeden rok. Zato poplatky za další studium vyměřovala veřejná vysoká škola v případě, že student již v minulosti úspěšně dokončil jiný studijní program téhož typu a studoval tak například druhé bakalářské studium.

Výše poplatků v minulosti

Poplatky za další studium se pohybovaly v řádově nižších částkách než poplatky za delší studium. Zákon o vysokých škol umožňoval stanovit vysokým školám horní hranici poplatku za další studium pouze okolo 3500 Kč na rok. Některé vysoké školy, a to zejména ty co do počtu studentů největší, však postupem času od výběru poplatku za další studium ustupovaly a umožňovaly úspěšným absolventům jiných studií studovat zdarma.

TIP: Na vše okolo poplatků za studium se můžete zeptat ve studentské poradně.

Zrušení poplatků za další studium

Dobrou zprávou pro studenty studující další studium je, že dne 1. 9. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o vysokých školách, která poplatek za další studium zrušila úplně.

Prakticky tato změna znamená, že pokud studentu vznikla povinnost uhradit poplatek za další studium do 31. 8. 2016, musel takový student poplatek ještě zaplatit, a to i přestože byl vyměřen za započatý rok, který zasahoval do období po 31. 8. 2016. Studenti, kterým by bývala byla vznikla povinnost hradit poplatek za další studium po 31. 8. 2016, však již žádné rozhodnutí o vyměření poplatku za další studium od školy neobdrží, a to přesto, že za uplynulé roky platili.

V případě, že by některá vysoká škola poplatek za další studium vyměřila, má student možnost bránit se podáním odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku ve lhůtě třiceti dnů od doručení rozhodnutí školy.

Povinnost zveřejnit výši poplatků

U ostatních poplatků spojených se studiem došlo jen k drobné úpravě. Škola musí jejich výši pro následující akademický rok zveřejnit ve veřejné části svých internetových stránek, a to nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu. V případě, že tak neučiní, nesmí od uchazečů přijatých ke studiu pro následující akademický rok vybírat poplatky za studium v daném akademickém roce ve vyšší výši, než která platila v předchozím roce.

Prakticky se tato legislativní změna dotkne studentů pouze málo. Většina škol zveřejňovala výši poplatků na svých veřejně přístupných internetových stránkách i před novelou. A pokud nyní změny v poplatcích vysoká škola nezveřejní, nebo je nestihne zveřejnit včas, zákon chrání jen velmi malou část studentů, navíc pouze po jeden akademický rok. I nadále bohužel zůstává vysokým školám možnost měnit poplatek za delší studium každý rok bez ohledu na to, s jakou výší studenti počítali, když na školu podávali přihlášku.

Autor článku

Helena Zrůstová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: STUDENT