Prodlužujete studium na vysoké škole? Kolik si připlatíte za delší studium?

11.10.2023 | , Finance.cz
STUDENT


Začíná se mluvit o zavedení školného, nicméně již nyní řada studentů za studium platí. Mohou platit poplatky za delší studium, které si stanovují jednotlivé vysoké školy a často se liší mezi fakultami i obory. Jaké jsou poplatky za prodloužení studia v akademickém roce 2023/2024 na jednotlivých českých vysokých školách? Kde jsou poplatky za delší studium nejvyšší?

Prodloužení studia na vysoké škole má řadu důvodů, někdo studuje více vysokých škol, jiný usilovně pracuje, podniká či cestuje. Řada dalších vymetá bary a buduje základnu fanoušků na sociálních sítích. Někdo prostě jen nemá štěstí u zkoušek či u obhajoby, a proto musí studium prodloužit.

Kdo bude poplatek za delší studium platit?

Studium věčně prodlužovat nejde a neúspěšné studium či přechod mezi vysokými školami se může pěkně prodražit. Poplatek za delší studium se týká studentů, jejichž doba studia překročila standardní dobu studia o více než 1 rok. Do délky standardního studia jsou zahrnuta i předchozí neúspěšná studia, která nebyla řádně ukončena. Většina bakalářských studijních programů je v rozsahu 3 let, máte nárok na 4 bezplatné roky studia, u dvouletého magisterského studia jsou hrazeny 3 roky. Do doby studia se nezapočítává doba přerušení studia.

Doba, kdy student studoval více takových studijních programů souběžně, se počítá jen jednou.

Jak vysoké jsou poplatky za prodloužení studia o jeden semestr?

Každá vysoká škola si stanovuje vlastní poplatky, které se mohou lišit i mezi fakultami. Jaké budete platit poplatky za delší studium v akademickém roce 2023/2024 na českých vysokých školách?


Pozor, neplést si další studium a delší studium

 • Další studium je studium, které absolvujete po získání titulu. Můžete studovat navazující (například magisterské) studium nebo studovat jiný obor. Poplatky za další studium se neplatí.
 • Delší studium je studium, které nedokážete dokončit ve stanoveném termínu. Standardně činí lhůta na dokončení bakaláře většinou 4 roky, na magisterský titul pak 3 roky. Pozor, do delšího studia se započítávají minulá neúspěšná studia. Poplatky za delší studium většina univerzit v ČR vybírá.

Univerzita Karlova

Univerzita Karlova stanovuje poplatky na základě koeficientu ekonomické zdatnosti. Poplatek za studium je stanoven za započatých 6 měsíců studia. Základní koeficient 1,00 je stanoven na 21 000 Kč v akademickém roce 2023/2024 a nezměnil se od předešlého roku. Nejvyšší koeficient je 3,50 a poplatek za studium činí 57 500 Kč v akademickém roce 2023/2024.

Tip: Poplatky za delší studium na Univerzitě Karlově dle oborů

Masarykova univerzita

Poplatky na Masarykově univerzitě závisejí pouze na době překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok.

Poplatky za prodloužení studia na Masarykově univerzitě jsou stejné jako v předcházejícím akademickém roce a jsou stanoveny takto:

 • Prodloužení standardní doby studia + 1 rok o méně než 6 měsíců: 18 000 Kč.
 • Prodloužení standardní doby studia + 1 rok o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců: 24 000 Kč.
 • Prodloužení standardní doby studia + 1 rok o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců: 30 000 Kč.
 • Prodloužení standardní doby studia + 1 rok o 18 a více měsíců: 36 000 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci má stanoven poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o jeden rok ve výši 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Vysoké učení technické v Brně

Poplatky za delší studium na VUT v Brně se od akademického roku 2023/2024 lehce zvýšily a činí:

 • 14 100 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok.
 • 28 200 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o dva roky.
 • 56 100 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o tři roky.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze má stanovenou výši poplatku za delší studium na 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Barbie studuje

Zdroj: Depositphotos

České vysoké učení technické v Praze

Poplatek za delší studium stanovuje České vysoké učení technické v Praze podle ekonomické náročnosti oboru, která je dána koeficientem.

Výše poplatků a koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) za každých dalších započatých šest měsíců studia byly v akademickém roce 2023/2024 následující:

 • 21 400 Kč pro KEN 1,00,
 • 23 500 Kč pro KEN 1,20,
 • 28 300 Kč pro KEN 1,65,
 • 34 800 Kč pro KEN 2,25,
 • 40 700 Kč pro KEN 2,80,
 • 48 100 Kč pro KEN 3,50.

Přehled studijních programů a jejich koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) na ČVUT v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická uplatňuje poplatky za delší studium v této výši:

 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o prvních započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o druhých započatých 6 měsíců, platí 21 000 Kč.
 • Pokud student překročí standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok o třetích a každých dalších započatých 6 měsíců, platí 34 500 Kč.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Poplatek za prodloužené studium na ostravské technické univerzitě činí pro akademický rok 2023/2024:

 • do 12 měsíců včetně 12 000 Kč,
 • delší než 12 měsíců a nejvíce však 36 měsíců včetně 18 000 Kč,
 • delší než 36 měsíců 24 000 Kč.

Západočeská univerzita v Plzni

Poplatek za delší studium na Západočeské univerzitě v Plzni činí v akademickém roce 2023/2024 za každých dalších započatých šest měsíců studia 27 942 Kč.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Poplatek za delší dobu studia se na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích liší u jednotlivých fakult. Zde je přehled poplatků na akademický rok 2023/2024: 

 • fakultě ekonomické, filozofické, pedagogické a teologické zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 16 300 Kč,
 • fakultě zdravotně sociální zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 19 800 Kč,
 • fakultě rybářství a ochrany vod, přírodovědecké a zemědělské zaplatí student za každých dalších započatých šest měsíců studia 23 290 Kč.

Mendelova univerzita

Poplatky na Mendelově univerzitě za překročení délky studia za každých započatých šest měsíců studia jsou:

 • V prvním roce 0 Kč.
 • Ve druhém roce 15 000 Kč.
 • Ve třetím roce 20 000 Kč.
 • Ve čtvrtém roce 27 000 Kč.
 • V pátém a v každém dalším 35 000 Kč.

Tip: Některým studentům se prodloužila doba studia na škole. Ale teď si musí platit zdravotní pojištění

Jak neplatit poplatky za delší studium?

Nejdůležitější je mít plán studia a ten dodržovat, raději mějte i plán B pro neúspěch u zkoušek.

Pokud vám již poplatky byly vyměřeny a vy s nimi nesouhlasíte, můžete požádat o zkrácení či prominutí poplatku.

Poplatky jsou většinou prominuty, jestliže dobu studia překročíte o pár dní či týdnů.

Jestliže ovšem není závažný důvod, poplatky za delší studium se nepromíjí.

Mezi závažnými důvody ke snížení, odložení či prominutí poplatku mohou být tíživá sociální situace studenta (což musíte dokázat), vážná nemoc či zranění (nutné doložit lékařským potvrzením).

Vynikající studijní výsledky mohou být rovněž důvodem pro snížení či zrušení povinnosti platit poplatek.

Nicméně je vždy nutné o zkrácení či prominutí požádat.

Pokud student není schopen platit poplatky, vysoké školy umožňují stanovení splátkového kalendáře. Vždy je důležitá komunikace z vaší strany.

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: STUDENT