Stát platí zdravotní pojištění i za některé studenty starší 26 let

06.08.2019 | , Finance.cz
STUDENT


Myslíte si, že stát za vás bude platit zdravotní pojištění jen do 26 let? Tak to jste na omylu. V některých případech za vás bude hrazeno pojištění, i když přesáhnete zmíněný věk. Kdy ale?

Platit zdravotní pojištění je v České republice povinné. V zákoně o veřejném zdravotní pojištění č. 48/1997 Sb., je rozlišeno hned několik druhů státních pojištěnců. Mezi ty samozřejmě spadají nezaopatřené děti.

Kdo je nezaopatřené dítě?

To, kdo je nezaopatřeným dítětem, pro změnu definuje § 11 zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. Jedná se o dítě do skončení povinné školní docházky a pak do 26 let za předpokladu, že se soustavně připravuje na budoucí povolání. Tím je myšleno, že studuje.

Nezaopatřeným dítětem však může být i ta osoba, která se nemůže připravovat na budoucí povolání anebo vykonávat výdělečnou činnost kvůli nemoci nebo úrazu. Dále je také nezaopatřená ještě v případě, kdy není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Zdravotní stav bude posouzen v rámci § 8 zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb.

Nezaopatřeným dítětem však není dítě nebo osoba, která je ve III. stupni invalidity a pobírá invalidní důchod z důchodového pojištění.

Nezaopatřené dítě na úřadu práce

Nezaopatřené dítě je i to, které je po skončení povinné školní docházky a mladší 18 let, pokud je registrované v evidenci na úřadu práce coby uchazeč o zaměstnání. Nesmí však splňovat nárok na podporu v nezaměstnanosti anebo při rekvalifikaci.

Student od 26 let v doktorském programu a zdravotní pojištění

Zdroj: Shutterstock

Zdravotní pojištění u studentů nad 26 let

Studenti starší 26 let už nespadají do kategorie nezaopatřených dětí. Stát za ně tedy pojistné přestává platit a pro účely zdravotního pojištění se stávají osobami bez zdanitelných příjmů, čili OBZP. To znamená, že si při studiu budou muset sami hradit zdravotní pojištění, pokud je nelze zařadit do jiné kategorie státních pojištěnců, nejsou zaměstnány anebo nevykonávají samostatně výdělečnou činnost jako OSVČ.

Měsíční výše pojistného u OBZP je pro rok 2019 stanovena na 1 803 Kč. Částka činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě minimální mzda. Ta v letošním roce vzrostla na 13 350 Kč.

Výjimku však od 1. ledna 2018 tvoří osoby, které studují v doktorském programu, který uskutečňuje vysoká škola. Ti jsou novou kategorií státních pojištěnců, ale za předpokladu, že se jedná o první doktorský program a prezenční formu studia. Aby jim pojištění bylo hrazeno státem, nesmějí být také zaměstnanci anebo osoby výdělečně činné. V úvahu se navíc berou i výdělky z dohod nad limit.

Za dobu studia se u doktorandů bude považovat i ten kalendářní měsíc, ve kterém bylo studium ukončeno.

Pojistné odvody u DPČ a DPP

Hranice výdělku je u dohody o pracovní činnosti (DPČ) stanovena na 2 999 Kč. Jestliže si vyděláte 3 000 Kč a více, z výdělku vám bude strženo sociální a zdravotní pojištění. U dohody o provedení práce (DPP) je hranice o dost vyšší. Pojistné odvody se vás nebudou týkat, pokud si vyděláte do limitu 10 000 Kč.

Mezi dohodami jsou rozdíly i v časovém rozsahu práce. Na DPČ můžete pracovat maximálně 20 hodin týdně, ale u DPP se musíte vejít do 300 hodin během celého kalendářního roku.

 

Nahlášení doktorského studijního programu pojišťovně

Aby za vás stát platil zdravotní pojištění i potom, co dosáhnete 26 let věku a studujete v doktorském programu, budete muset vše nahlásit na jakékoliv pobočce zdravotní pojišťovny. Ze zákona musíte svou povinnost splnit do 8 dnů.

Při nahlašování bude třeba doložit potvrzení o studiu a vyplněnou přihlášku a evidenční list pojištěnce, k čemuž má každá zdravotní pojišťovna vlastní tiskopis. V dokumentu bude třeba zaškrtnout, že je u vás plátcem pojistného stát a že spadáte do kategorie osob starších 26 let studujících prvně v doktorském studijním programu.

Zdroj: VZP

Čtěte také:

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 8 krát