Jak pojistit věci na studentských kolejích?

24.09.2019 | , Finance.cz
STUDENT


Přemýšlíte, zdali lze nějak pojistit věci na studentských kolejích? Ano, lze. U pojišťovny Slávia je to navíc možné v balíčku, který zahrnuje pojištění domácnosti. Co všechno kryje?

Desetitisíce studentů v ČR využívají každoročně ke svému ubytování kapacity studentských kolejí a internátů. Díky pojištění Šťastný Domov mohou mít svoje věci pojištěny proti poškození, zničení nebo i krádeži.

„Pojištění domácnosti od Slavia pojišťovny se vztahuje prakticky na vše, co rodině náleží. Považujeme za správné zahrnout do pojištění i takové věci, které se díky studiu nacházejí fyzicky mimo vlastní pojištěnou domácnost, ale do souboru pojištěného rodinného majetku přirozeně patří,“ říká Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Před čím pojistit věci na studentských kolejích?

Nejtypičtějším rizikem pro věci studentů jsou jejich krádeže na kolejích. Ztráta osobních věcí, oblečení nebo elektroniky může být velice nepříjemnou komplikací pro studenta i jeho rodinu. „Nejde ale pouze o krádeže. Stejně jako doma, i na koleji nebo internátu může dojít k poškození nebo zničení věcí v důsledku havárie vody, požáru, vandalismu, případně výbuchu,“ upozorňuje Ladislav Bělina.

Pojištění věcí na studentských kolejích

Jak pojistit věci na koleji a internátu?

Možnost připojištění věcí na ubytovacích zařízeních středních a vysokých škol nabízí Slavia pojišťovna v rámci balíčku Jubileum, který je jednou ze tří variant pojištění nemovitostí a domácností s názvem Šťastný Domov.

Co kryje balíček Jubileum?

Balíček Jubileum kryje rozsáhlou řadu rizik a umožňuje dále možnost připojištění věcí na zahradě, věcí odložených pod uzamčením nebo věcí v garáži na jiné adrese, než je vlastní pojištěná domácnost. Pojištění věcí na koleji se vztahuje na předměty v držení člena pojištěné domácnosti, který je studentem.

„Pojistný limit připojištění věcí na kolejích a internátech je stanoven na 100 000,- korun českých. Naše pojištění se vztahuje i na věci studentů, kteří studují v zahraničí v rámci projektu Erasmus. Při sjednání tohoto připojištění přitom není nutné sestavovat předem seznam konkrétních předmětů, v případě vzniku škody je přirozeně potřeba postupovat standardním způsobem. Tedy nahlásit pojistnou událost a poskytnout dokumentaci škody,“ vysvětluje Ladislav Bělina.

Pojištění domácnosti a nemovitosti od Slavia pojišťovny

Slavia pojišťovna nabízí pojištění domácnosti a nemovitosti, z něhož se hradí škody v bytech, rodinných domech, rekreačních objektech, garážích, bazénech a dalších zařízeních, které byly způsobeny požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, krupobitím, zemětřesením, nárazem auta nebo letadla, pádem stromu nebo odcizením.

„K poškození domácností a nemovitostí dochází z nejrůznějších důvodů. Při utváření produktu Šťastný Domov jsme měli na paměti skutečné situace, příběhy a potíže našich klientů. I proto jsme, kromě celé škály doplňkových pojištění, právě do tohoto produktu zařadili i asistenční službu, která pomůže vyřešit případnou krizovou situaci. Součástí nabídky je také pojištění odpovědnosti z běžného občanského života – náhrada škody způsobené třetím osobám může v případě absence pojištění tohoto rizika přinést rodině podobnou zátěž, jako škody způsobené živly nebo vandalismem,“ dodává Ladislav Bělina.

 

Čtěte také:

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: STUDENT