Otevření škol a rizikové skupiny podle Ministerstva zdravotnictví

14.02.2021 | , Finance.cz
STUDENT


Ministerstvo zdravotnictví minulý rok stanovilo rizikové faktory a skupiny, které souvisejí s otevřením nejen základních škol. Nespadá tedy vaše dítě do rizikové skupiny?

Kdy se otevírají základní školy?

Základní školy jsou pro 1. a 2. třídy již otevřené. Od 1. března by opět mohli nastoupit studenti posledních ročníků středních škol, pod podmínkou negativního testu (testování každých 7 až 14 dnů takzvanými neinvazivními RT-PCR testy). Hovořilo se také o návratu žáků 3. a vyšších tříd základních škol, ale nejspíše se tak 1. března nestane. 

Nic na tom nemění ani neprodloužení nouzového stavu, což ministr školství Robert Plaga (ANO) komentoval takto:

„Školy může ministerstvo zdravotnictví nechat zavřené i bez nouzového stavu, a to svým mimořádným opatřením.“

Je účast dítěte ve škole povinná?

Na rozdíl od jara, je účast dětí 1. a 2. ročníků základní školy povinná. Jestliže rodiče nechtějí dítě posílat do školy, tak mají možnost ředitele požádat o alternativní způsob výuky. Nicméně s online distanční výukou počítat nemohou.

Na jaře ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školská zařízení. Užitečná však budou i pro učitele a rodiče žáků. Do metodiky je totiž zanesena i přesnější definice tzv. rizikových skupin, o kterých politici v souvislosti se znovuotevřením škol hovořili.

TIP: Kdy budou v roce 2020 maturity?

Otevření škol a rizikové skupiny a faktory

Zdroj: Shutterstock

Otevření škol a rizikové faktory a skupiny

  • Astma střední i závažné a další chronická onemocnění plic s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou,
  • hypertenze a další onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou léčbou.
  • farmakologicky léčený diabetes,
  • primární i sekundární onemocnění jater,
  • chronické onemocnění ledvin, které vyžaduje dočasnou i trvalou náhradu funkce, čili dialýzu,
  • těžká obezita (BMI 40 a více),
  • poruchy imunitního systému při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů nebo kostní dřeně a při imunosupresivní léčbě (HIV, steroidy apod.),
  • věk nad 65 let s přidruženými chronickými onemocněními.

TIP: Ošetřovné pro zaměstnance se zvýšilo

Kdy patříte do rizikové skupiny?

Do rizikové skupiny spadá dítě nebo zaměstnanec školy, který splňuje alespoň jeden bod z výše uvedených rizikových skupin. V obou případech to také platí, pokud jeden z nich žije ve společné domácnosti s osobou, která splňuje některý z faktorů rizikovosti.

Pokud dojde u žáků k naplnění některého z rizikových faktorů, jeho rodiče či zákonní zástupci by měli důkladně zvážit jeho účast ve škole, ale i na jiných vzdělávacích aktivitách.

Jak se bude dokazovat rizikovost žáků?

Zákonný zástupce bude muset při prvním vstupu žáka do školy předložit hned dva podepsané dokumenty. První je Písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Tím stvrdíte, že se u dítěte v posledních 2 týdnech neprojevila např. horečka, kašel anebo ztrátu chuti či čichu. S nepodepsanými dokumenty nebude žákům umožněna přítomnost ve škole a až do konce školního roku u nich bude probíhat distanční výuka.

Oba dokumenty je možné stáhnout na portále MŠMT. S těmito pokyny byste však měli být předem obeznámeni ředitelem školy.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 81 krát

Články ze sekce: STUDENT