Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Allianz Direct

Online pojištění Allianz Direct

Snadno. Rychle. Online. Allianz Direct - specialista na online pojištění. Nejrozsáhlejší on-line pojištění motorových vozidel, cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti.

Přehled příjmů a výdajů OSVČ - soc. poj. - pokyny

Stažení formuláře


Soubor
89_324_17_Pokyny_OSVC_za_rok_2017.pdf
Velikost
234,13 kB
Stáhnuto
8389

Informace k podání Přehledu o příjmech a výdajích pro ČSSZ


Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ je určen osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost vyplnit a podat přehled mají všechny OSVČ a to i ty, které vykonávají vedlejší činnost. Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a doložit je nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled.


Kdo podává přehled

Osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích.

Při dodatečné změně vyměřovacího základu pro odvod pojistného je OSVČ opravný přehled:
při zvýšení vyměřovacího základu - povinna podat nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla
při snížení vyměřovacího základu - může podat nejpozději do 3. kalendářního měsíce po měsíci, v němž se o změně dozvěděla


Lhůty pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podle zákona podáno daňové přiznání za příslušný kalendářní rok. Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 je nejpozději do 2. května dubna 2018. V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na 1. srpna 2018, ale i v tomto případě je třeba do 2. května 2018 tuto skutečnost OSSZ doložit.
OSVČ, která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost a není povinna podávat daňové přiznání, předkládá Přehled o příjmech výdajích do 31. 7. 2018.


Doplatek pojistného za rok 2016 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2016. Přeplatek je OSSZ povinna vrátit, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči OSSZ nebo ČSSZ.


Způsob podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat na příslušnou OSSZ ve formě papírového tiskopisu, případně prostřednictvím interaktivního formuláře přes internetové rozhraní (vlastníte-li uznávaný elektronický podpis) nebo doručením do datové schránky (jste-li držitelem datové schránky).

mf.cz finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo