Je libo studium v USA?

29.09.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Spojené státy americké hostí jedny z nejprestižnějších univerzit na světě. Je obtížné se na ně dostat, ale i tam vám může pomoci stipendium Fulbrightovy komise. Její stipendia pomáhají s pobyty na školách v USA studentům i pedagogům a zajišťují také pobyty amerických studentů v ČR.

Pro studium a studentský výzkum jsou určeny Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky, Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium a výzkum a Fulbright-Masarykovo stipendium pro doktorandy (juniorská kategorie). Dále Fulbrightova komise nabízí velké množství stipendií pro vědce a pedagogy, lékaře a zájemce o studium Spojených států amerických a o další profesní rozvoj; více se o nich můžete dočíst na www.fulbright.cz.


Doktorské studium vědy a techniky


Díky tomuto stipendiu, udělovanému na dobu trvání do tří let, můžete na americké univerzitě absolovat doktorské studium a získat titul Ph.D. Programu se můžete zúčastnit, pokud studujete biologii, chemii, elektrotechniku, informatiku, letectví a kosmonautiku, geologii, fyziku, matematiku, stavebnictví, strojírenství, životní prostředí, zemědělství a příbuzné obory; kompletní seznam můžete také nalézt na webu. To, zda se můžete se svým oborem zúčastnit, můžete i konzultovat s odborníky přímo z Fulbrightova centra.

Abyste stipendium získali, musíte během svého vysokoškolského studia vykazovat vynikající výsledky a mít alespoň s minimálními určenými počty bodů splněné jazykový test TOEFL a předmětové testy GRE General Test a GRE Subject Test.

Nejprve je třeba kontaktovat Fulbrightovu komisi a založit si online účet. Poté je potřeba poslat své CV, výpis studijních výsledků a rámcový návrh Study Objectives zmiňovaných ve formuláři přihlášky. Se samotným podáním oficiální přihlášky do programu již musíte dodat řadu formulářů vypsaných v podrobném postupu.

Registrace je nutná nejpozději do 25. dubna před navazujícím akademickým rokem, podání přihlášky do 1. června. Přihlášení pak absolvují tříkolové výběrové řízení. V první fázi jsou vyřazeny nevyhovující přihlášky, ve druhém jsou studenti pozváni k interview. Správní rada Fulbrightovy komise následně schválí tři kandidáty; finální výběr čtyřiceti studentů z celého světa probíhá v USA. Konečný výsledek je oznámen do 15. října daného akademického roku.


Graduální a postgraduální studium a výzkum


Toto Fulbrightovo stipendium se uděluje absolventům, kteří dosáhli minimálně bakalářského titulu, a jeho délka trvání činí jeden akademický rok. Je určeno pro studium a výzkum na úrovni Master či Ph.D., a to pro všechny obory s výjimkou MBA programů a klinické medicíny. Dělí se do tří kategorií podle cíle pobytu; „degree“ pro studenty, kteří chtějí na americké univerzitě získat titul, „non-degree“ pro hostující a „visiting research student“ pro samostatnou práci na vlastním výzkumu. Stipendium pokrývá školné do výše nejvýše osmnáct tisíc dolarů, běžné životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění.

Stejně jako u stipendia pro studium vědecko-technických oborů, i zde potřebujete složit zkoušku TOEFL na určený počet bodů, nižší než u prve popisovaného stipendia, a GRE General Test, bez spodní hranice počtu bodů při úspěšném složení. Seznam všech potřebných formulářů naleznete na příslušné webové stránce.

Uzávěrka přihlášek do tohoto programu je vždy 1. září pro studium začínající rok poté.


Fulbright-Masarykovo stipendium


Toto stipendium se udílí jednak doktorandům a vědcům, jednak zástupcům neziskového sektoru. Podmínkou pro jeho získání je činnost v oblasti veřejného života institucí či komunit a perspektiva jejího pokračování. Stipendium pro studenty a vědce má dvě kategorie – A (juniorskou) pro vědce před dosažením Ph.D. titulu, a B (seniorskou) pro vědecké pracovníky s Ph.D. titulem či jeho ekvivalentem.

Výše stipendia se pohybuje v závislosti na životních nákladech v různých částech USA. V kategorii A se jedná o maximální částku 1500 dolarů měsíčně, u kategorie B jde o nejvýše 3000 dolarů za měsíc.

Požadavky jsou mimo jiné vlastní výzkumný projekt, pozvání americké instituce a tři doporučující dopisy. Svou přihlášku můžete po registraci postupně aktualizovat na webu. Kompletní přihlášku je nutno odevzdat do 1. prosince pro pobyt od září následujícího roku.


Další informace...


Na webu Fullbrightovy komise si můžete prohlédnout i seznam současných stipendistů, stejně tak tam lze najít množství užitečných odkazů na téma studia v USA. Absolventi se shodují, že jak získání stipendia, tak následné studium je obtížné, ale poskytuje možnosti uplatnění ve výzkumu světového formátu, nalezení mnoha užitečných kontaktů i jedinečný životní zážitek. Máte-li zájem o studium v USA, Fulbrightova stipendia by vám v tom mohla výrazně pomoci.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.