Grantová agentura ČR má nezastupitelnou roli

02.11.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Tato instituce je opravdu ojedinělá a její působení zde je dost důležité jak pro Českou Republiku, tak pro zahraničí. V další části seriálu o grantech poodkryjeme pokličku agentury zas o něco víc…

V předchozím článku Ten, kdo v Čechách rozhoduje o finanční podpoře vědců jsme si představili Grantovou agenturu České republiky v rámci seriálu o grantech. V tomto článku na téma navážeme a představíme si Grantovou agenturu podrobněji.


Grantové projekty a návrhy


Návrhy projektů pro udělení grantu se podávají zpravidla jedenkrát ročně dle příslušné zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, a podle pravidel Grantového systému GA ČR. Každý uchazeč musí při podávání grantové přihlášky prokázat způsobilost k řešení navrhovaného projektu požadovanou podle § 18 odst. (4) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, kdy způsobilost prokazuje uchazeč čestným prohlášením. Předává se originál prohlášení podepsaný statutárním orgánem uchazeče. Čestné prohlášení se předává pouze jedenkrát za jednoho uchazeče.


... a dál tam vřou dílčí zprávy


Každý příjemce a řešitel podá dílčí zprávu o průběhu řešení grantového projektu a každý řešitel grantového projektu GA ČR, který bude podávat dílčí zprávu, obdrží od GA ČR elektronickou poštou sdělení, v němž bude uvedeno registrační číslo projektu a tomu odpovídající PIN. Dílčí zprávu předkládá řešitel a příjemce za projekt jako celek, tedy i za eventuelního spoluřešitele a spolupříjemce. Dílčí zprávy se podávají na jednotných formulářích pro všechny typy grantových projektů.  Formuláře se vyplňují v on-line webové aplikaci a každý řešitel obdrží po skončení termínu podání dílčí zprávy e-mailovou zprávu s přiloženým dokumentem ve formátu PDF, který bude obsahovat kompletní dílčí zprávu.


Na závěr se v agenturním hrnci vaří závěrečné zprávy


Podle smlouvy o řešení projektu musí každý příjemce a řešitel podat závěrečnou zprávu vždy do 31. ledna roku následujícího po ukončení řešení projektu. Řešitelé standardních projektů, kterým byl povolen odklad pro podání závěrečné zprávy, musí tuto zprávu podat do 31. července roku následujícího po ukončení řešení projektu. Závěrečnou zprávu předkládá řešitel a příjemce za projekt jako celek i za eventuelního spoluřešitele a spolupříjemce. Závěrečné zprávy se podávají na jednotných formulářích pro všechny typy grantových projektů.  Řešitelé, resp. příjemci, kterým byl povolen odklad pro podání závěrečné zprávy musí v řádném termínu (do 31. ledna) vyplnit veškeré údaje ve formulářích. Do formulářů se uvede, že bylo povoleno prodloužení lhůty k doručení Závěreční zprávy. Každý řešitel obdrží po skončení termínu podání závěrečné zprávy e-mailovou zprávu.


Hlavní chod - Grantový systém


Řídí se dle pravidel, která mohou být rok od roku upravována a následně zveřejňována. Dělí se do částí od základních informací přes návrh projektu k postupu řešení po závěrečná ustanovení. Například:

 • Část I Základní informace
 • Část II Charakteristika subjektů a grantových projektů
 • Část III Způsobilost uchazeče a její prokazování v rámci veřejné soutěže
 • Část IV Finanční náležitosti
 • Část V Návrh projektu – formální náležitosti, podmínky podání a způsob zpracování
 • Část VI Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
 • Část VII Postup při řešení grantového projektu
 • Část VIII Změny v průběhu řešení grantového projektu
 • Část IX Práva k výsledkům řešení grantového projektu
 • Část X Zveřejňování údajů o grantovém projektu
 • Část XI Uchovávání dokumentů
 • Část XII Závěrečné ustanovení
 • Přílohy
 • Příloha I Obory a hodnotící panely GA ČR


Jak se podávají chody dle českého zákona s přílohou paragrafy?


Zadávací dokumentace pro veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – Podle § 19 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, poskytovatel zpracuje pro vyhlášení veřejné soutěže zadávací dokumentaci jako soubor podkladů a informací nezbytných pro zpracování návrhu projektu. Podle § 5 nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, musí zadávací dokumentace obsahovat: předmět veřejné soutěže a její podmínky, upřesnění položek uznaných nákladů, další podmínky veřejné soutěže, pokud jsou stanoveny, rozsah požadovaných údajů, formuláře a pokyny pro jejich vyplňování, formu zpracování a předkládání návrhu projektu, povinné přílohy návrhu projektu, vymezení rozsahu údajů o návrzích projektů a údajů o uchazečích určených ke zveřejnění, místo termín a způsob oznámení výsledků.

Příklady projetů máme - standardní projekty, postdoktorské projekty, projekty s bilaterální spoluprací, projekty EUROCORES – jednostupňová soutěž či projekty EUROCORES – dvoustupňová soutěž.

Dobré chutnání přeji!

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.