Další grantové instituce v ČR

06.12.2010 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


V předchozích článcích jsme si představili systém grantů a Grantovou agenturu ČR. Existují ale i jiné instituce, které mohou být zdrojem financí pro váš projekt. Více v dalším článku ze série o grantech...

Největší důležitost pro český stát si drží stále sice GAČR, o které jsme se mohli podrobně dočíst v minulých dílech seriálu o grantech věnovaných speciálně jí, ale není tu sama a jediná! Pojďme si nyní představit další instituce a agentury, které mají společný cíl, a to rozdávání darů plných účelovosti.


Celé je to velká věda…


Grantová agentura Akademie věd ČR (AV ČR) je interním orgánem AV ČR, jejíž posláním jest dle příslušných paragrafů rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu Akademie věd ČR a případně z jiných zdrojů na účelovou podporu grantových projektů. Její grantový systém vychází ze Statutu Grantové agentury AV ČR.

Dále je otevřenou grantovou agenturou, o poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v České republice, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku. Ani tato agentura není výjimkou a podobně jako lidské tělo či GAČR obsahuje orgány, které rozděluje na předsednictvo, rozšířené předsednictvo, odborové rady, sekretariát a dozorčí rady. Dále obsahuje velké množství dokumentů jako například statut, jednací a volební řád, přehledy činnosti či příležitostné texty nebo zákonné normy.

Vlastní grantový systém popisuje podrobně a přehledně na oficiálních stránkách Grantové agentury Akademie věd ČR bez problému nalezneme například typy grantových projektů, které jsou rozděleny na standardní badatelské grantové projekty, juniorské badatelské grantové projekty a doplňkové publikační grantové projekty. Dále pak jsou zde uvedeny postupy řešení projektů atd. Agentura si dále vede záznamy od roku 2003, které se vztahují k podporovaným projektům. Také udává ceny za nejúspěšnější badatelské výzkumy! Podívejte se do fotogalerie, máte-li dotaz, navštivte FAQ a nebo přímo kontaktujte pracovníky instituce, máte-li dotaz na nestandardní úrovni!


Nejen věda, ale také univerzita


Grantová agentura Univerzity Karlovy (UK) se stará o finanční podporu všech svých fakult od filosofické fakulty přes lékařskou fakultu po matematicko-fyzikální fakultu. Poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jednoleté až tříleté vědecké granty. Činnost pro vědu a výzkum jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu Univerzity Karlovy. Jestliže se chcete přihlásit do webové aplikace agentury, musíte být studenti UK, zaměstnanci UK a osoby se specifickým vztahem k UK. Před vstupem do systému je nutné znát své číslo osoby nebo login a heslo evidované v CAS – centrálního autorizačního systému.

Celá instituce UK se skládá z grantové rady univerzity, odborové a dozorčí rady, má vlastní archiv se statistikami a výsledky z minulých let, podává informace z vyhlášení výsledků kol na vyhodnocování projektů. Pro podrobnější informace, které univerzita nepovažuje za nezbytně nutné uvádět na oficiálních stránkách, můžete kontaktovat přímo pracovníky instituce. Něco málo z informací fakulty UK - každoroční uzávěrka žádostí bývá v půli listopadu.

A jako příklad si dovolím uvést typy grantů, o které žádala Husitská teologická fakulta v roce 2009 a jsou jimi – „Nová média v současném náboženském životě a církevní praxi: Výzkum nových náboženských komunikačních kontextů“, dál „Ikonoborecké spory VIII. století v historické a teologické perspektivě“ a „Filosofická a teologická rovina učení mistra Jeronýma Pražského v českém a evropském kontextu“ a nebo 3. lékařská fakulta v roce 1998 – „Posthypoxické změny v CNS a některé možnosti jejich ovlivnění“ či „Mapování kontaktních míst mezi metabotropními glukamátovými receptory a G-proteiny.“


Ministerstvo a jeho granty


Nesmíme zapomenout, že také ministerstvo zdravotnictví má svou grantovou agenturu! Přestože se také toto ministerstvo zdá být často velmi nefunkční z určitých hledisek, snaží se podporovat výzkumníky, kteří mají zájem o naše zdraví či touží sestavit Frankensteina 21. století. Od roku 1995 do 2000 udělila několik významných grantů např. 3. LF UK. A tím rozhodně nezkončila… Nyní jsou vyhlášeny veřejné soutěže až do roku 2015!


Ostatní grantové instituce


Další instituce, které se zabývají účelovými dary jsou např. Fond rozvoje vysokých škol – FRVŠ, MŠMT - Rozšiřování výsledků výzkumu a vývoje nebo Výzkumná centra – MŠMT.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.