Granty v EU: ESF pod drobnohledem

03.01.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


V předešlém díle jsme se dozvěděli, kdo to je ESF – Evropan Science Foundation, jak se financuje členství v této instituci, jaký bývá její rozpočet a zlehoučka jsme poodkryli organizační strukturu ESF. Hlavní vědecké aktivity nám však ještě zůstaly tajemně zahaleny. Nyní se konečně naskytla příležitost pro odhalení poodhaleného a bližší nahlédnutí na celistvost ESF.

Čím se vlastně vědci uvnitř ESF hlavně zabývají… Úvodem začneme s novými směry vědeckých výzkumů.


Exploratory Workshops


Záměrem pořádaných workshopů je vyzdvihnout nové směry ve výzkumu a vývoji, které budou ovlivňovat budoucí rozvoj vědy. Semináře mají napomoci nastolit dohodu o tématech možné vědecké spolupráce. Při výběru se upřednostňují význačná a zároveň aktuální témata zasluhující si podporu na evropské úrovni. Tyto workshopy jsou většinou prvním stupněm při přípravě Scientific Networks a Scientific Programmes, nejvýznamnější náměty workshopů jsou pak doporučeny i jako programy k financování z fondů EU. Ročně je pořádáno kolem 45 až 50 workshopů.


Networks 


Networks - druhý stupeň přípravy vědeckých programů výcházející z výsledků dřívějších Exploratory Workshops. Musí stimulovat evropskou vědeckou komunitu v daném vědeckém oboru. Networks napomáhají ke zkvalitnění dalších aktivit ESF. Z nejperspektivnějších témat se stávají návrhy programů (Programmes) a náměty ESF Research Conferences. V rámci současného systému existují jednokolové Networks, jejichž délka je stanovena maximálně na tři roky. Networks návrhy musí prokazovat vysokou vědeckou kvalitu a musí být zárukou toho, že realizace na evropské úrovni přinesou větší efektivitu národnímu výzkumu, než jak by tomu bylo v rámci individuálních vědeckých týmů. 


Programy a la carte (Programmes) 


Jedná se o dlouhodobější vědecké programy (většinou na čtyři až pět let) zaměřené na konkrétní témata, které jsou řešena mezinárodními vědeckými týmy. Témata programů jsou vybírána stálými výbory ESF (Standing Committees). Návrhy vědeckých programů mohou přicházet k danému stálému výboru od vědeckých pracovníků a institucí „zdola“, nebo mohou být navrhovány členskými organizacemi a odrážet tak národní priority. Podpora může být udělena jen takovým návrhům, které jsou přínosné pro celoevropský výzkum. Program zpravidla vychází ze zkušeností získaných na základě úspěšných Workshops nebo Networks.

Programy jsou financovány z příspěvků zemí, které se programu účastní (tzv. financování a la carte). Každý program má vlastní rozpočet a v případě, že si některá členská organizace přeje se programu zúčastnit nebo se dodatečně připojit k již běžícímu programu, je jí určena výše finančního příspěvku, z něhož se poté hradí účast vědců z dané země na aktivitách v programu. To znamená, že účast vědců z ČR v libovolném programu je podmíněna tím, zda GA ČR prostřednictvím grantu MŠMT ČR zaplatí určitý poplatek do společného fondu ESF, z něhož je pak jejich účast v programu financována. O vstupu do určitého programu rozhoduje společná komise GA ČR a AV ČR. Každá zúčastněná země má svého zástupce v řídícím výboru (Steering Committee), který koordinuje daný program a společně s kanceláří ESF má zodpovědnost za schválení ročního rozpočtu programu a aktivit v souladu s vyhlášeným návrhem programu.

Z fondů ESF není financován vlastní výzkum, ale spíše jeho organizace a společná setkání účastníků.V rámci práce na programech koordinovaných ESF je rozvíjena mezinárodní spolupráce vědeckých pracovníků na tematicky shodných projektech. Nedílnou součástí jsou tedy i vzájemné návštěvy vědeckých pracovníků zapojených do programu, pracovní setkání odborných skupin projektu či pořádání přednášek na univerzitách. V rámci těchto programů se také konají vědecké konference, semináře a workshopy s mezinárodní účastí. Řada z nich se uskutečnila i v České republice.


EUROCORES


Cílem programu EUROCORES (European Collaborative Research Programmes) je vytvoření podmínek k financování základního výzkumu na celoevropské úrovni a umožnění koordinace výběru aktuálních vědních témat na nadnárodním principu. Výběr témat avymezení jejich náplně je koordinováno EUROCORES Committee s pomocí stálých výborů ESF (Standing Committees) pro jednotlivé vědní oblasti.

Rozdíl oproti programům a la carte je i v systému financování. Členské organizace z jednotlivých evropských zemí se k navrženým tematickým podprogramům připojují podle svého rozhodnutí na základě zhodnocení stavu vědní oblasti, podmínek a perspektiv jejího dalšího rozvoje v příslušné zemi a tyto organizace financují části projektů řešené jednotlivci nebo vědeckými týmy dané země. Podpora je poskytována každému týmu přímo v souladu s právními normami příslušné země a s interními pravidly a předpisy příslušné členské organizace. Do programu EUROCORES je zapojena v současné době GA ČR, která se k jednotlivým podprogramům připojuje na základě rozhodnutí jejího předsednictva.


ESF Research Conferences


U těchto konferencí jde o to stimulovat volnou mezinárodní diskusi a rozvíjet významná vědecká témata na nadnárodní úrovni. Konference jsou přístupné vědeckým pracovníkům jak z akademického prostředí tak z oblasti průmyslu. Konference poskytují příležitost vědeckým pracovníkům a to včetně mladých, setkávat se a vést diskuse na nejvyšší úrovni.


Forward Looks


Jedná se stanovení dlouhodobějších výhledů evropské vědy a výzkumu a jejich interdisciplinárních témat s cílem sjednocení plánu evropské finanční podpory výzkumu a národních prognóz .

Tímto základním výčtem můžeme zakončit programy EU, ale tím seriál o grantech stále ještě nekončí…

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.