Do hlubin evropských vědeckých nadačních programů Exploratory Workshops

10.01.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Abychom se stali zas o něco více informovanějšími v otázkách programů, které nabízí Evropská vědecká nadace alias ESF (Evropan Science Foundation), nastartujeme naše ponorné plavidlo a podíváme se do hlubinek programů, které umožňují zkvalitnit vědecký výzkum.


Průzkumná dílna - Exploratory Workshops


Exploratory Workshops (průzkumné dílny) jsou malá, interaktivní skupinová sezení, zaměřena na otevření nových směrů ve výzkumu s prioritou prozkoumat nové oblasti s možným dopadem na vývoj v oblasti vědy. Workshopy, které obvykle trvají 1-3 dny, mají širokou účast z celé Evropy a zapojují jak staré mořské vlky vědce, tak mladičké vědce s minimem zkušeností nebo také nezávislé výzkumné pracovníky. V relativně malém měřítku (z hlediska zúčastněných osob) poskytuje ideální platformu pro zaměření na téma, umožňuje účastníkům přispívat do diskuzí a plánovat spolupráci. 


Ptáte se, kdo je oprávněn podat návrh?


Individuální, aktivní vědci z evropských univerzit či výzkumných ústavů ze zemí EU. V případě, že pirát není členem ESF, doplaví svůj návrh do sídla Evropské nadace pro vědu. V jakém jazyce lze podat návrh? Všechny žádosti musí být v angličtině. Může se návrh týkat několika workshopů? Ne, návrh by měl být uvedený na jednu událost. Dále - návrhy by měly být předloženy prostřednictvím internetu pomocí on-line formuláře. Pro nahrávání musí být složeny z jednoho souboru pouze v aplikaci Word, rtf nebo pdf a jsou v souladu s pravidly prezentace.


A existují nějaká omezení v navrhovaných termínech?


Ano. Tento seminář se musí konat v období od 1. února do 31. prosince kalendářního roku následujícího po výzvě k předkládání návrhů (např. návrh předložen v květnu jeden rok, musí být pro setkání se uskuteční mezi 1. únorem a 31. prosince následujícího roku). Workshopy se musí konat ve vodách ESF členských zemí na mapě uvedených.

clanek_granty.jpg 

Každá země odkazuje na oficiální web své akademie. Pro představu zaplujeme až k adresám webových stránek některých zemí jako například Finsko - http://www.aka.fi , Polsko - http://www.pan.pl nebo Česká Republika - http://www.cas.cz a Kypr - http://www.research.org.cy .


Konečně, jak se to má s účastí?


Minimum je 15 účastníků a maximum 30 účastníků. A jak takový účastník vlastně vypadá? Jako každá osoba, která stráví půl dne a více na semináři, bez ohledu na to, v jakém se nachází postavení (pořadatel, moderátor, neprezentující účastník, atd.). Jestliže se účastní výzkumník z jiné země než ze členské, vyhozen nebude, nicméně počet takových je omezen. Co se týče generových otázek - obojího pohlaví musí být zastoupena minimálně 1/3 celkové účasti (např.: Pokud má workshop 15 účastníků, musíte mít minimálně 5 žen a nejméně 5 mužů).


A kdo je to přesně „mladý vědec“?


Pracovní definice může být zkrácena přibližně takto: „…mladý vědec/výzkumník je někdo, kdo v době podání žádosti nebyl ve stanovené pozici po dobu delší než 5 let '. Proto doktorantští výzkumní pracovníci a lektoři do 5 let od jmenování spadají do této definice.

Při návštěvě workshopu se nemusíme bát věkového omezení, co je však v našem pohledu podstatné mínus, že tato setkání nejsou přístupná veřejnosti ani studentům, dokud oni sami nedosáhnou ve svém studiu doktorantského postavení. Výjimečně se zdůvodněním a na vlastní náklady mohou být 1-2 „pozorovatelé“ akceptováni ESF, pokud však „dílna“ nepřesáhne počet 30 zúčastněných.


Oblasti výzkumu, kterých se tento workshop týče, jsou následující


  • Fyzikální a inženýrské vědy
  • Lékařské vědy
  • Život, Země a enviromentální (týkající se životního prostředí) vědy
  • Společenské vědy.


Na závěr plavby jedna ze zajímavostí


Poslední výzkum, který byl pod hlavičkou „Exploratory Workshops“ veden, se týkal velice diskutabilního tématu „Lucidního snění“ neboli „Živého snění“ v oblasti psychiatrie, kdy byly potvrzeny pozitivní účinky a možný pokrok při léčbě psychóz, spadající do kategorie průzkumných seminářů.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.