Jak na VŠ bez přijímaček: Biologie a chemie

21.01.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Chystáte se studovat biologii, chemii nebo smíšené obory, ale máte obavu z přijímacích zkoušek? Můžete to zkusit i bez nich!

V článku se budeme věnovat příslušným fakultám Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické, Univerzity Palackého a Mendelovy univerzity v Brně.


Univerzita Karlova


Jak se staví Přírodovědecká fakulta UK k olympidám? Vcelku příznivě – bez zkoušek přijímá do bakalářského studia (s výjimkou oborů zaměřených na geografii spojenou s hispanistikou a anglistikou/amerikanistikou) řešitele celorepublikových kol biologické a fyzikální olympiády v kategorii A, chemické v kategoriích A a E, matematické v kategoriích A a P a geografické v kategorii D. Ke studiu množství chemických a geologických oborů pak přijímá i řešitele krajských kol uvedených olympiád.

Štěstí má také deset nejúspěšnějších účastníků celostátního kola Středoškolské odborné činnosti v oborech Matematika a statistika, Fyzika, Chemie, Biologie, Geologie, geografie a Ochrana a tvorba životního prostředí. Počítá se umístění tři roky zpátky a méně.

Fakulta také pořádá korespondenční seminář KSICHT, jehož účastníci v probíhajícím či uplynulém školním roce též mohou dosáhnout na přijetí bez zkoušky do některých oborů (zaměřených zejména na chemii a geologii), pokud dosáhnou skóre alespoň 50 % z dosažitelného počtu bodů (v případě aktuálního ročníku pouze do třetí série úkolů).


Masarykova univerzita


Na druhé největší české univerzitě můžete zažádat o prominutí přijímací zkoušky s prokázáním vynikajícího středoškolského prospěchu (nejvýše 1,50) ve čtyřech z následujících předmětů: matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika, český jazyk a jeden cizí jazyk. U studijních programů oboru Matematika a Aplikovaná matematika však stačí k přijetí úspěšné složení maturity z matematiky.

Ovšem pozor – u některých oborů (Aplikovaná biochemie, Biochemie, Biologie vyjma oboru Matematická biologie, a Antropologie) musíte být kromě prokázání prospěchu navíc řešitelem krajského nebo celostátního kola olympiády v disciplíně související se studijním programem v některé ze dvou nejvyšších kategorií; v programech Aplikovaná geografie a Geografie jde dokonce výhradně o nejvyšší kategorii Zeměpisné olympiády. U oborů Molekulární biologie a genetika, Obecná biologie, Systematická biologie a ekologie a Antropologie můžete nahradit olympiádu účastí v krajském či státním kole SOČ v biologii a s ní souvisejících oborech.


Jihočeská univerzita


Chcete-li studovat obory Chemie a Chemie pro vzdělávání, potřebujete na prominutí zkoušek absolvovat na střední škole minimálně tři roky výuky chemie a matematiky. Situace u biologických oborů je mírně složitější: U Biologie, Biologie pro vzdělávání, Péče o životní prostředí, Biomedicínské laboratorní techniky a Biologické chemie se buď musíte v 1. - 4. ročníku SŠ alespoň dvakrát umístit v rámci prvních pěti míst jakékoli přírodovědné olympiády, postoupit do celostátního kola některé z přírodovědných kategorií SOČ nebo prokázat výjimečnou schopnost samostatné odborné práce v oboru, poslat PřF JU některou ze svých prací a obhájit ji.


Další vysoké školy


VŠCHT přijímá studenty na naprostou většinu bakalářských oborů podle průměru na SŠ; dostane se však téměř každý uchazeč, na této škole probíhá „třídění“ studentů zejména v průběhu prvního ročníku studia. I Agronomická fakulta Mendelovy univerzity přijímá na základě průměru z SŠ/VOŠ.

Na Univerzitě Palackého stačí mít prospěch pod 2 u předmětů přijímací zkoušky na obory Aplikovaná chemie, Bioanoraganická chemie, Ekochemie, Chemie, Management v chemii, Chemie-Fyzika (uč.) a Chemie-Matematika (uč.). U některých biologických a geografických oborů se pak přihlíží i k účasti na olympiádách a SOČ, studiu v zahraničí a vynikajícímu prospěchu (do 1,80, resp. 1,20).


Šance jsou vysoké


I pokud jste se během středoškolského studia neúčastnili olympiád ani SOČ, stále se tedy nabízí množství příležitostí dostat se na VŠ na základě průměru ze středoškolského vzdělání, zpravidla pouze z vybraných předmětů. Možností je bezpočet!


  • Pro více informací můžete využít naši databázi vysokých škol, kde mimo jiné naleznete např. aktuální dny otevřených dveří, termíny podaní přihlášek nebo odkaz přímo na stránky konkrétní školy.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.