Aktuální a zajímavé dění mezi účelnými dárky

01.02.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Protože grantová problematika může být také velmi nezáživnou a nudící, jak se to často může stávat u každého tématu jdoucího do hloubky a majícího delšího trvání, pojďme se podívat na některé zajímavosti a aktuality z této oblasti


Vysoké školy těšte se na miliardy!


Jako první aktualitu, která je velmi zajímavá, si představíme plán Ministerstva školství. Zakládá se na nové výzvě v oblasti podpory vysokoškolského vzdělávání a to na Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), což znamená, že VŠ mohou získat z EU další 2 miliardy korun! Touto výzvou zahajuje Ministerstvo školství „Rok vysokých škol“ v rámci OP VK. Předkládané projekty mohou žádat až 100 miliónů Kč a navíc každá univerzita může předložit libovolný počet projektů! Dotace se poskytne ve výši 100 % metodou zálohového financování (od vysokých škol tedy nebude požadováno spolufinancování) a toto se týká také soukromých VŠ.

Jde hlavně o inovace studijních programů a oborů! Ministr školství Josef Dobeš ( ) jinými slovy sdělil, že je velmi rád za tyto evropské dotace, protože jsou pro české školství nesmírně potřebné. O tom opravdu není pochyb… A pan Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů MŠMT ministra doplnil o sdělení, že kladou důraz také na spolupráci vysokých škol s podnikatelskou praxí směrem k dalšímu otevření vysokých škol. Nejen pan ministr Dobeš může být rád, že přes vládní škrty můžou vysoké školy získat další pěkné dotace! Celý projekt má bez pochyby svá pravidla, která se musí dodržet a je rozdělen na povinné a doplňkové aktivity.

Povinné aktivity projektu:

 • A) Inovace studijních programů dle požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, realizace výuky v cizích jazycích, podpora podnikatelského přístupu, atd.
 • B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.
 • C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.
 • D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Doplňkové aktivity:

 • Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.
 • Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.
 • Podpora mobility akademických pracovníků.
 • Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.
 • Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
 • Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
 • Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.


Jak získat grant na vysokoškolské vzdělávání?


Nyní probíhá výzva pro rok 2011 s pořadovým číslem 28 a rozpočet byl stanoven na částku 2 000 000 000,- Kč. 17. 1. 2011 byly zahájeny příjmy žádostí a ukončeny budou 25.11.2011. Základní informace uvádějí mimo jiné, že cílem výzvy č. 28 je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz se klade zejména na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. Všechny předkládané projekty a realizované klíčové aktivity musí směřovat k naplnění cíle oblasti podpory. Dále musí být splněna povinná a doplňková aktivita! Je tu časově omezená doba trvání projektu? Ano… Nejpozději do 30. 6. 2015. A kdo vlastně přímo žádá?? Žadatel samostatně nebo spolu s partnerskou organizací, kterou může být pouze právnická osoba se sídlem v ČR.


GA ČR se mění a má technické problémy, tak pozor!!


Aktuálně se sídlo Grantové Agentury ČR stěhuje na novou adresu a to do administrativní budovy Hadovka Office Park – Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 a také díky tomu může docházet k výpadkům jejich internetových stránek a telefonních linek! A protože toto nejsou jediné technické problémy v poslední době, tak díky tomu mají zájemci o odevzdání závěrečných zpráv ještě šanci na podání!


A úspěšnost návrhů na grant pro rok 2011?


Tak ta závisí na našem milém státu a schválení rozpočtu… Odhadem pouze ? návrhů na projekt získá vytoužený grant. GA ČR předpokládala celkovou částku na tyto projekty na 778 335 tis. Kč. Což není příliš uspokojivé a může poukazovat na jakousi zaostalost českých hlav a nekvalitu hospodaření se státním rozpočtem. Problém však bude evidentně ještě víc a víc hluboko a víc a víc prorostlý a rozrostlý…

Na jednu stranu bude lepší a zdravější jet na výlet. Například Kamýk nad Vltavou získal mimořádnou dotaci, což šlechtí žadatele a hlavně samotnou zříceninu! Díky tomu studenti historických i uměleckých oborů, milovníci přírody, umění či pověstí získají názorný přehled pro svá studia a ukojí touhu po vědění a také se obohatí o další poznání naší minulosti. V naší republice se jedná o zcela ojedinělé využití evropských peněz a v červnu 2010 byl na hradě dokončen unikátní projekt „Kamýk nad Vltavou - výlet do středověku", jehož zahájení proběhlo již v roce 2007. Díky prostředkům získaným z Regionálního operačního programu - celkové náklady 20 450 000 korun, z čehož dotace činila 19 000 0000 korun - máme možnost v obci zaparkovat, po nových chodnících a cestě vystoupat do lokality hradu a příznivci výletů na kolech mohou využít novou cyklostezku mezi Kamýkem nad Vltavou a Příbramí.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.