Vzdělají nás filosofové, diplomati a myslitelé nebo Japonci?

16.02.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Zvučná jména minulosti v kabátě moderním, alias kdo je nový Erasmus? Sokrates? Comenius? A co bylo před tím? Žádost…

Věhlasná jména z dob minulých? Sám Leonardo Da Vinci? Vždyť nebyl psycholog, nebyl pedagog, byl to génius, který šel šťouravě za svým cílem poznání… Jak by mohl trpělivě a poutavě vzdělávat, pokud by neměl dávku empatie, trpělivosti, vhledu i nadhledu, přirozené autority a sugestivity? Ať tyto vlastnosti měl či neměl, kvalitně nás dokáže vzdělávat dodnes. Stejně jako sám Komenský! Dokonce podobně jako Sokrates…

V dnešní době existují společnosti a organizace, které se zaměřují na získávání dotací, grantů, darů pro vzdělávací účely, z nichž některé jsme si představili v seriálu o grantech. Tyto organizace žádají jiné organizace zaměřené na poskytování dotací o financování svých vzdělávacích programů, aby konečný zájemce o tento typ poznání a edukace nemusel zaplatit ze své kapsy tak velikánskou sumu. V současnosti se tyto jejich žádosti řeší převážně přes internety, pomocí on-line formulářů. On-line získání dotace je možné např. na některém z webů zaměřených na tuto problematiku. Nabízí za poplatek službu, díky které následně budou poskytovat informace o dotacích, a ty pak dané organizaci mohou spadnout do klína. Po zadání oblasti, ve které žádají o finanční podporu, konkrétně tedy vzdělávání, se zobrazí nabídka finančních možností k dispozici. Pro představu, aktuálně se nabízí možnost získat podporu na studijní pobyt v Norsku nebo na Islandu v rámci finančních mechanizmů EHP/Norska.

Obecně se nabízí studia na středních, vyšších nebo vysokých školách, dále jsou podporovány také trainee programy (absolventská práce v určité firmě), získávání pracovních zkušeností, praktické stáže, ale i účast na kurzech, seminářích, workshopech a konferencích.

Další nabídku tvoří vyhlášení celoživotního vzdělávání v integrovaném akčním programu zaměřeném na školní vzdělávání – Comenius, vyšší vzdělávání – Erasmus, odborné školení – Leonardo da Vinci a vzdělávání dospělých Grundtvig. Program Jean Monnet se zaměřuje na evropskou integraci. Podporuje také strategie vzdělávání, rozvoj a provádění evropského rámce kvalifikací.


Student a procestovat celý svět? Možnosti tu jsou…


Pro představu, kam až se student může podívat díky vzdělávání s názvem: „EU-Japonsko - Vulcanus - Hostování praktikanta“ - jedná se o program, který byl spuštěn v roce 1996 jako iniciativa Evropské komise a Japonského ministerstva ekonomiky, obchodu a průmyslu (METI). Skrze program je možné nabídnout studentům 8-měsíční učební kurz v dané společnosti, následně poskytující hodnotný přírůstek k pracovní síle a žáka s celoživotními zkušenostmi. Podporováno je hostování japonského studenta v EU i opačně. Na tuto dotaci je vypsána maximální částka - 181 000 €. A nebo: „EU-Kanada - Program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborné přípravy - Transatlantická výměnná partnerství“ - cíle jak EU tak Kanady jsou povzbuzení bližšího porozumění mezi lidmi z EU a z Kanady včetně hlubší znalosti jejich jazyků, kultury nebo institucí. Pro zajímavost - maximální poskytovaná částka: 3 574 000 €. Také dotace - „EU-USA - Prohlubování vztahů mezi komunitami v USA a státech EU“ – jejíž cíl byl stanoven především na základě lepšího porozumění a vzájemné spolupráci mezi národy členských států EU a USA. Tento program patří univerzitám, školám, komunitám a dalším institucím na organizaci konferencí, výrobu studií, letáků apod. Maximální poskytovaná částka: 2 590 000 €.


Nebo rovnou na ministerstvo


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) uvádí pro celoživotní vzdělávání šest typů programů, jejichž organizace mají teoreticky a většinou i prakticky dotace na fungování daného vzdělávání. Jmenují se a patří sem již zmíněné programy:

  • Comenius
  • Erasmus
  • Leonardo
  • Grundtvig
  • Transversal
  • Jean Monet

A další programy vysokého a odborného vzdělávání:

  • EU-USA - Atlantis
  • TEMPUS IV - transevropské schéma mobility pro vysokoškolské studium
  • Sokrates pro EU

Nyní známe jména programů, které nás kdykoliv v životě mohou potkat a vzdělávat. A co je poznat blíž? Zjistit, komu padnou na míru a co udělat pro případnou účast? Dozvíme se příště…

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.