Ubytovat se na koleji nebo dojíždět?

22.03.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Na úspěšné uchazeče o vysokoškolské vzdělání v průběhu května a června čeká rozhodnutí, zda zažádat o kolej nebo zůstat u rodičů. Co si vybrat? Jaká jsou pro a proti? Na kterých kolejích se budete cítit jako doma? Máte nárok na ubytovací stipendium?

Jsou studenti, kteří berou „vejšku“ jako možnost, dostat co nejdále od rodičů, neposlouchat jejich každodenních kázání a být tak trochu svobodnými. Ale na druhé straně jsou i tací, kteří se rozhodnou zůstat doma a užívat si pohodlí, které je s tím spojené.


Vysokoškolské koleje


České vysoké školy nabízí studentům volná lůžka na kolejích, ale kapacita je bohužel omezená. O vyhovění žádosti o přidělení ubytování rozhoduje u většiny z nich především vzdálenost mezi bydlištěm a místem studia. Kdo bydlí od 100 km a dále, nemá zpravidla se získáním lůžka problém. Některé školy zohledňují např. i kvalitu dopravního spojení, výsledky přijímacího řízení a jiné. Ale i studenti, kteří bydlí nedaleko města, ve kterém začnou začátkem října studovat, mají nárok na podání žádosti. V řadě případů se stává, že se kapacity před začátkem semestru nenaplní, zůstávají neobsazená či uvolněná lůžka. Poté dochází k druhým kolům, kde se na tyto uchazeče může dostat.

Výhod, které s sebou ubytování na kolejích nese, je celá řada:

 • jednodušší seznámení s ostatními studenty
 • nižší náklady
 • dostupnost do školy
 • u některých ubytovacích zařízení kvalitní zázemí a vybavenost (posilovny, vysokoškolské kluby, bary, venkovní sportoviště, internetová kolejní síť) nezapomenutelné zážitky

I přes tyto klady, které většinou pomáhají studentům při rozhodování, zda odejít z domova, existují i nedostatky, které je od toho odrazují. Mezi nejčastějšími jsou uváděny:

 • nedostatek soukromí a mnohdy i vybavenosti jednotlivých pokojů
 • obava z budoucích spolubydlících a jejich životních návyků
 • těžká představa o společném užívání sociálních zařízení
 • nutnost dodržování ubytovacích pravidel

U některých vysokoškolských kolejí byste ale tyto nedostatky hledali marně. Hotelová a bytová kvalita, střešní terasa, koupelna s vanou, nový a moderní nábytek, internet zdarma. I takto mohou vypadat jednotlivá ubytování pro studenty, na které si nemusejí až tak „zvykat“. Následující tabulka uvádí 5 nejluxusnějších kolejí v České republice, měřené na základě atraktivnosti studentského života.

Univerzita Kolej
Technická univerzita Liberec Harcov
Univerzita Karlova Praha Koleje Hostivař
Univerzita Hradec Králové Palachova
VŠCHT Praha Volha
UJEP Ústí nad Labem Klíše


Ubytovací stipendium


Dnem zápisu do studia na veřejné vysoké škole se uchazeč stává studentem. Zápisem se totiž zavazuje nejen on, že bude plnit závazek, který zápisem přijal, tj. že bude plnit povinnosti studenta, ale zavazuje se i stát, že na něj bude veřejné vysoké škole poskytovat dotace.

Ubytovací stipendium bylo zavedeno od 1. října 2005 a pro jeho přiznání je rozhodující stipendijní řád příslušné školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytuje veřejným vysokým školám na ubytovací stipendia dotace, z které může být přiznáno tzv. „ubytko“ pouze studentovi, který splňuje alespoň následující podmínky:

 • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia
 • nepřekročil standardní dobu studia ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů
 • nemá místo trvalého pobytu v okrese, v němž je místo jeho studia
 • nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy, je-li místo jeho studia na území hlavního města Prahy

Stipendium na podporu ubytování by jistě uvítal jakýkoliv student, jako určitou formu ulehčení od nákladů na vzdělání. Proto každý, kdo o tomto příspěvku uvažuje, by si měl podrobně přečíst podmínky stipendijního řádu konkrétní vysoké školy, který je pro jeho výplatu dokumentem stěžejním.


Dojíždění


Student, jemuž byla zamítnuta žádost o stipendium, a kterého nepřesvědčili ani pozitiva kolejí, má před sebou možnost zůstat u rodičů a dojíždět. Žít doma pro mnohé znamená neopustit své nejbližší, rodinné příslušníky, kamarády. Každý je zvyklý na určité domácí pohodlí, stravu, soukromí, ale i při této variantě musí student zvážit hned několik faktorů:

 • Jsem ochoten/ochotná trávit každý den i několik hodin v autobusu či vlaku?
 • Je dopravní spojení i v brzkých ranních a pozdních nočních hodinách?
 • Bude měsíční jízdné levnější než poplatek za ubytování?


Dovolí mi rozvrh dojíždět?


Pokud jsou odpovědi na uvedené otázky kladné, pro dotyčného jistě nebude problém za svým studiem dojíždět. I přes nevýhody, které tato volba může přinášet (komplikovaná dostupnost, brzká vstávání, pozdní příjezdy, omezený styk s ostatními studenty, časová tíseň, ochuzení se o ten „pravý studentský život“….), řada studentů volí právě formu dojíždění, třeba už jen z důvodů finančních nebo emočních.

I když je forma ubytování při vysoké škole důležitým rozhodnutím pro každého studenta, každý by si měl uvědomit, že ho může přinejmenším po roce změnit. A rozhodně by neměl dopustit, aby ho toto rozhodnutí jakkoliv omezovalo při studiu, při nasazení, chuti a píli ho dokončit. Ať si vybere tu, či onu variantu.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.