Zajímáte se o netradiční programy vzdělávání?

06.04.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Vzdělávání poskytuje rozličné možnosti výběru mezi formami a typy, které nejlépe padnou žádostivému adeptovi na obohacení vlastního vědění. Tím věděním obohatí nejen sebe, ale také se může stát užitečným pro další roztoužené milence nových informací… V následujících řádcích si představíme další tři typy vzdělávacích programů, o kterých mnozí z nás ani neslyšeli.


Jeden z méně obvyklých - program Tempus VI.


Nyní probíhající program Tempus VI. navrhla EU pro modernizaci vysokého školství a propojení s evropskými standardy v partnerských zemích, jako jsou regiony východní Evropy - Bělorusko, Gruzie, centrální Asie - Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, západního Balkánu - Albánie, Bosna a Hercegovina či Středozemního moře - Palestina, Sýrie, Tunisko a střihla jej pro asociace rektorů nebo sítě vysokých škol, které mohou zažádat o spolupráci a podílet se tak na modernizaci současného vzdělávání, nyní v určitých částech světa docela zaostalého…

Ale na druhé straně - vyspělé země tu čeká znatelné finanční omezení - například instituce z Islandu, Lichtenštejnska či Norska. Ty se musí spokojit s vlastními financemi. Takže ve zkratce a pro přehled – co jsou cíle programu Tempus VI.? Řešení témat týkajících se reformy řízení vysokých škol nebo přeměna učebních osnov v rámci modernizace vysokoškolského vzdělávání. Podpora vzájemného porozumění mezi lidmi a kulturami v EU a v partnerských zemích…

Protože Tempus VI. funguje již nějaký ten pátek, má tento program úspěch a nese si sebou řadu chvályhodných výsledků. V roce 1990 byl žádoucí i pro tehdejší Československo a další postkomunistické země. Nynější České Republice tehdy Tempus VI. mnohoznačně pomohl v oblasti vysokého školství a dostalo se nám vysoké podpory, kterou lze vnímat dodnes! Tehdy se také program zaměřoval, stejně jako nyní Erasmus, na studenty i profesory. Dnes je tomu už jinak.

A ještě jedna aktuální informace - koncem měsíce března, v rámci oslav kulatých dvacetin, pořádala výkonná agentura EACEA v srbském Bělehradě výroční konferenci zaměřenou na přínos programu Tempus VI. a k této příležitosti také vydala publikaci „Tempus@20: A Retrospective of the Tempus Programme“.


Tam za velkou louží najdeme Atlantis


V Americe se nabízí studentům možnost získat stipendium v rámci evropsko-amerického Fulbright-Schumanova stipendijního programu. Tato stipendia jsou udělována také pro evropské univerzitní pracovníky, kteří se zabývají mezinárodními vzdělávacími výměnami a dále jsou určena na výzkumné pobyty v USA, jejichž cílem bude napomáhat rozvoji spolupráce s americkými partnerskými institucemi. Uděluje se na 2-4 měsíce pobytu a kandidát nemusí mít titul Ph.D., takže ukončení bakaláři či magistři jej mohou využít, ale musí si sámi zajistit hostitelskou instituci v USA.

Přímo program Atlantis tedy slouží pro spolupráci EU s USA ve vysokém a odborném vzdělávání. Podporuje transatlantická studia se záměrem zavést společné tituly a soustřeďuje se také na kvalitu v projektech zaměřených na mobilitu, kdy podporuje jak mobility studentů tak i pracovníků. Žádost předkládá Vaše univerzita nebo nějaká jiná instituce odborného vzdělávání a přípravy. Pro příklad, s Atlantis spolupracuje Fakulta Dopravní ČVUT, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze nebo Lékařská Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně za Českou Republiku a na Slovensku například Strojnícka Fakulta Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.


Nakonec. Vulcanus je zajímavý! Je to Japonec…


Za zmínku určitě stojí trochu netradiční typ vzdělávacího programu zvaný „Vulcanus“, celým jménem „VULCANUS in Japan Programme“, kde jde o studentské stáže ve vybraných a přidělených japonských firmách, tzn. jde o spolupráci Evropské Unie a Japonska. Program trvá jeden rok a umožňuje praktické stáže nejen studentů, ale také doktorandů v podnicích, včetně předních japonských firem. A co úspěšné zájemce čeká?

  1. úvodní jednotýdenní seminář seznamující s japonskou realitou
  2. čtyřměsíční intenzivní kurs japonštiny
  3. osmiměsíční praxi v japonské firmě

Kdo je onen žádoucí adept pro Japonce? Hlavně tedy student techniky či přírodovědec, který se chce v budoucnu orientovat na rozvoj hospodářských vztahů s Japonskem, dále má touhu se hlouběji seznámit s Japonštinou a tamní kulturou, případně chce pracovat v japonské firmě v Evropě nebo přímo v Japonsku. A taky by měl trochu umět po Japonsky… No a ten, kdo chce, nechť kontaktuje svou výšku a koncem srpna hurá na východ! Ale až pro další rok… Uzávěrky totiž končí v lednu.

A bonus? Pro stážisty má podobu příspěvku 15 000 eur + ubytování u Japonce zdarma! A to se vyplatí… Ale pozor! Japonci jsou urážliví, nevyplatí se tedy domluvenou stáž jen tak odříkat.

Tyto tři méně obvyklé vzdělávací programy se staly závěrečnou ukázkou spolupráce vysokých škol a institucí se světem. Existuje však ještě docela dlouhá řada malých programů, se kterými se můžeme setkat.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.