Studujete? Myslete už na důchod

06.04.2012 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Již během studia je nutné myslet na důchod. Dnešní studenti totiž budou odcházet do důchodu za zcela jiných podmínek. Státní důchod budou mít nižší hned z několika důvodů. Jakých?

Výše státního důchodu závisí na výdělcích v produktivním věku a získané době pojištění. To jsou základní vstupní údaje pro výpočet důchodu. Samozřejmě ještě ovlivňuje výpočet důchodu výpočtová formule, která se každý rok mění. Od října 2011 vždy nepatrně k horšímu pro většinu občanů. Dnešní studenti však budou mít horší výpočet důchodu, i kdyby se výpočtová formule neměnila. Zatímco před rokem 2010 se do doby pojištění započítávala doba studia na budoucí povolání na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole, a to po dobu prvních 6 let tohoto studia po dosahožení věku 18 let, tak od 1. ledna 2010 se již studium do doby pojištění nezapočítává.

Co to znamená v praxi?

Dnešní studenti tak získají nižší dobu pojištění než jejich starší kamarádi. Nižší doba pojištění přitom znamená nižší důchod. I kdyby se tedy nezměnila výpočtová formule v budoucnu k horšímu (spíše se ovšem předpokládá další znevýhodnění nových penzistů), tak budou mít studenti nižší státní důchod.

Praktický příklad

Budeme počítat, že pan Černý bude mít osobní vyměřovací základ 24 000 Kč a získá dobu pojištění 44 let. Jeho kamarád pan Modrý bude mít osobní vyměřovací základ rovněž 24 000 Kč, ale získá dobu pojištění pouze 40 let. Doba studia v rozsahu 5 let na vysoké škole se nebude totiž panu Modrému do doby pojištění započítávat. Protože se náhradní doba pojištění u studia započítává z 80 %, tak 5 let studia znamená nižší dobu pojištění o 4 roky (5 let x 80 %). Výpočet důchodu si provedeme orientačně dle výpočtu důchodu v roce 2012. Jak přesně se budou vypočítávat důchody v budoucích letech, není v současnosti známo.

Výpočet důchodu pana Černého dle legislativy v roce 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 000 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 623 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 623) 14 684 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (44 let x 1,5) 66 %
Procentní výměra důchodu (14 684 Kč x 66 %) 9 692 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 9 692 Kč) 11 962 Kč

Výpočet důchodu pana Modrého dle legislativy v roce 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ 24 000 Kč
Redukce do 11 061 Kč (ze 100 %) 11 061 Kč
Redukce od 11 061 Kč do 29 159 Kč (z 28 %) 3 623 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 061 Kč + 3 623) 14 684 Kč
Základní výměra důchodu 2 270 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60 %
Procentní výměra důchodu (14 684 Kč x 60 %) 8 811 Kč
Měsíční důchod celkem (2 270 + 8 811 Kč) 11 081 Kč

Přestože pan Černý i pan Modrý stejně dlouho studovali a měli stejné příjmy, tak by měl pan Modrý důchod o 7,4 % nižší důchod než pan Černý. Panu Černému se studium započítalo, protože vystudoval před rokem 2010. Panu Modrému se již studium na VŠ nezapočítá, proto by měl důchod nižší o 881 Kč. Příklad je samozřejmě zjednodušen, protože vypočítáváme důchod u obou dle legislativy roku 2012.

Jaké mají studenti možnosti?

  • dobrovolné pojištění

    Studenti si mohou platit dobrovolné důchodové pojištění. Když si ho budou platit během studia, tak získají např. za 5 let studia dobu pojištění 5 let. Studium lze dopojistit i zpětně. Při zpětném dopojištění je nutné tuto dobu doložit např. vysvědčením, maturitní zkouškou, indexem nebo potvrzením školy. Studium lze v současné době dopojistit zpětně bez časového omezení. Při platbě dobrovolného důchodového pojištění je rozhodující rok, ve kterém se pojištění platí. Nikoliv tedy rok, za který se platí. V roce 2012 činí měsíční platba dobrovolného pojištění 1 760 Kč měsíčně.
  • investujte co nejdříve

    Jestliže studenti nechtějí platit dobrovolné pojištění, které je poměrně vysoké, tak je zapotřebí počítat s nižším důchodem. A této skutečnosti přizpůsobit vlastní úspory a investice na penze. Důchody dnešním mladým lidem (studujícím od 1. ledna 2010) budou klesat nejenom z horšího výpočtu, ale i získáním nižší doby pojištění.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT