Kdy budeme platit mobilem?

11.07.2012 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Platby mobilem zatím umožňuje jen 10 procent terminálů. Využívání tzv. M-plateb, neboli plateb pomocí mobilních zařízení, celosvětově do roku 2015 vzroste díky rozšiřování smartphonů a tabletů na 15násobek. Klíčovou otázkou je v tuto chíli ovšem bezpečnost.

Podle celosvětové sítě poradenských společností KPMG rozšiřování smartphonů a tabletů zvyšuje poptávku po platbách pomocí mobilních zařízení (tzv. m-platbách). Hybatelem růstu jsou zejména technologie NFC (Near Field Communication) a mobilní aplikace. Klíčovým faktorem úspěchu jednotlivých řešení m-plateb je pak vedle ekonomičnosti také jejich bezpečnost.

Platby prostřednictvím mobilního telefonu si začaly získávat pozornost již v roce 2000, tehdy ale jejich rozvoji bránilo nedostatečné technické řešení a nízká důvěra v internet. Současný boom chytrých telefonů a tabletů však otevírá nové pole působnosti a vytváří poptávku po jednoduchém a rychlém způsobu on-line placení. Česká republika není výjimkou a na rostoucí počty uživatelů smartphonů už reagovala většina českých bank – například zpřístupněním svého mobilního bankovnictví.

M-platby jsou nejčastěji využívané u částek od pěti do 400 eur. V České republice se využívají pro platby do 500 korun, nejčastěji se jimi platí za hudbu a videa, předplatné, jízdenky, ale třeba i knihy,“ uvádí Jan Krob, Manager, Management Consulting, KPMG Česká republika.


Čtěte také:


Komfort a dostupnost – to je, oč tu běží

Podle Jana Kroba by do roku 2015 měl objem m-plateb po celém světě vzrůst na 15násobek, a to zejména díky rozšíření bezdrátové technologie NFC. Platby jejím prostřednictvím dnes představují jen 18 procent hodnoty transakcí, do tří let by jejich objem měl stoupnout na více než třetinu. Podíl dosud nejoblíbenějšího způsobu platby přes sms zprávu tak mezi ostatními používanými metodami poklesne – ze současných 75 procent na něco málo přes 50 procent.

Hnacím motorem růstu bude především zvýšená potřeba komfortu, další rozšíření smartphonů a větší uplatnění nových aplikací a prodejních míst typu App Store nebo Google Play. Jde o lukrativní příležitost nejen pro mobilní operátory a banky, ale i pro výrobce přístrojů a dodavatele operačních systémů,“ domnívá se Jan Krob.

Karta, nebo mobil?

Na vyspělých trzích lze již dnes pozorovat souboj zpracovatelů karet a platebních sítí o podíl na transakčních tocích.

Na rozvíjejících se trzích se faktory růstu liší podle profilu zákazníka: u zákazníků ve městech bude růst pohánět především potřeba komfortu, ve venkovských a příměstských oblastech bude pravděpodobným impulsem dostupnost,“ doplňuje Jan Krob.

Největší význam mají m-platby pro finanční sektor – důležité jsou pro 84 procent společností. Jejich důležitost si ale začínají uvědomovat i vlády po celém světě a v mnoha zemích má již tento trh silnou vládní podporu.

Na využití m-plateb je třeba zapracovat

Technologické společnosti se nyní věnují otázkám spolupráce s ostatními aktéry, jimiž jsou banky, poskytovatelé služeb autentizace, mobilní operátoři, maloobchodníci a prodejci softwarů a výrobci čipů i samotných přístrojů. Problémem je víceúrovňová konkurence s maloobchodníky, bankami, výrobci platebních karet a mobilními operátory, ale často i nedostatečná platební infrastruktura.

V současnosti podporuje bezkontaktní platby celosvětově jen asi 10 procent terminálů, jejich počet ale poroste úměrně s rozšířením bezkontaktních platebních karet a telefonů s technologií NFC,“ předpokládá Jan Krob.

Překážkou jsou také regulační podmínky či finanční systém fungující ve vyspělých státech. Podle studie 2011 KPMG Mobile Payments Outlook je však pro 71 procent společností největší výzvou bezpečnost mobilních plateb. S nárůstem jejich využití totiž roste riziko podvodů.

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT