Dálkové studium psychologie a humanitních oborů v ČR

06.11.2012 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Chcete vidět pod pokličku fungování mysli? Chcete se umět analyzovat a opět stát celistvým v novém kontextu? Chcete umět smysluplně poradit ostatním? Jste natolik zralí na toto poznání? Tak se pravděpodobně chcete stát psychologem... Nebo pedagogem... Možnosti tu jsou, ale jaké jsou možnosti studia při zaměstnání nebo při volbě studování více škol najednou?

Letem ČR

Nedávno jste měli možnost se dočíst o tom, co je to Být dálkařem...  V České Republice dálkové neboli kombinované studium nabízí snad každá univerzita, také téměř všechny nabízí studium psychologie, na které se v dnešním článku zaměříme. Jak to je ale přímo s dálkovým studiem psychologie? Pojďme se seznámit s fakty současnosti a podívejme se na nabídku oborů s psychologickým zaměřením pro dálkaře.

Na začátku si představme nejprestižnější vysoké školy s oborem Psychologie. Patří sem Filosofická Fakulta Univerzity Karlovy v Praze, dále pak Fakulta Sociálních Studií nebo Filosofická Fakulta Masarykovy Univerzity v Brně a v neposlední řadě také Filosofická Fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. A pro bližší informace začněme metropolí, jak už bývá zvykem.

Studium v Praze

A zrovna pražská Univerzita Karlova (UK) dálkařům nepřeje, což není zrovna kladná vizitka. Téměř všechny zmiňované obory se studují 3 roky a jsou zakončeny bakalářským titulem. Filozofická fakulta (FF) nabízí příbuzný psychologický obor v kombinované formě studia a to Pedagogiku, případně Sociální politiku a sociální práce, sama Psychologie je zde pouze v prezenční formě studia.

Podobný výběr budete mít také Evangelické teologické fakultě UK, obor Sociální práce, 1. a 2. lékařské fakultě, obory Ošetřovatelství - Všeobecná sestra, případně Adiktologie. Tyto obory za zmínku stojí, přestože jsou od Psychologie již poměrně daleko, stále souvisí s psyché člověka, chováním, vztahy a vzájemnou komunikací, v každém z výše uvedených oborů se předmět Psychologie vyučuje.

Pedagogická fakulta (PF) představuje další možnost kombinovaného studia (KS) s psychologickým zaměřením. Vybrat si můžete obor Specializace v pedagogice, Speciální pedagogika nebo Vychovatelství.

Fakulta sociálních věd (FSV) se na psychologické předměty také zaměřuje, ale v souvislosti se sociálními a sociologicky zaměřenými předměty. Takže zajímavá mohou být hlavně Mediální a komunikační studia.

Fakulta humanitních studií (FHS) nabízí obor Studium humanitní vzdělanosti a to zde zmiňuji spíše pro orientaci.

Pražští magistři dálkově (Mgr., 5let)

Na FF – pětileté obory Psychologie, Humanitní studia, Pedagogika, Sociologie
Na PF – pětileté obory Pedagogika a Učitelství pro základní školy

Pražští navazující dálkaři (NMgr., 2 roky)

1.lékařská fakulta – Adiktologie
2.FF – Humanitní vědy, Pedagogika
3.PS – Pedagogika, Speciální pedagogika, Učitelství pro střední školy, Specializace v pedagogice
4.FSV – Mediální a komunikační studia, Sociologie
5.FHS – Humanitní studia, Sociální politika a sociální práce

Studium v Brně

To je jiný level, zde dálkařům velmi přejí!

Masarykova Univerzita (MU) nabízí tyto dálkové obory spojené s psychologií:

  • Lékařská fakulta (LF) – Ošetřovatelství (Bc.)
  • Filozofická fakulta (FF) – Filozofie (Bc.), Pedagogika (Bc.), Psychologie (Mgr.)
  • Pedagogická fakulta (PF) – Pedagogika+Předškolní a mimoškolní pedagogika+Specializace v pedagogice+Speciální pedagogika (Bc.) a Učitelství pro ZŠ (Mgr.)
  • Fakulta sociální studií (FSS) – Mediální a komunikační studia+Psychologie+Sociální politika a sociální práce+Sociologie (Bc.)

Studium v Olomouci

Opět krásný výběr...
Kombinované Bc. studium na 3 roky:

FF (Filozofická fakulta)
Andragogika v profilaci na personální management (bývá tam velmi narváno, přes 200 uchazečů a přes 40 jich přijmou)
Muzikologie (přes 50 přihlášených, očekávaný počet přijatých mezi 15 – 38)
Psychologie (přes 500 přihlášek, okolo 40 přijatých)
Sociální práce (přes 100 a mezi 45-65 přijatých)

CMTF (Cyrilometodějská teologická fakulta)
Charitativní a sociální práce (přes 100 uchazečů se přihlásí a přes 60 mohou přijmout)
Sociální pedagogika ( přes 80 a přes 50 mohou přijmout)

PdF (Pedagogická fakulta)
Pedagogika (sociální práce, veřejná správa) – program ne vždy bývá otevřený
Speciálněpedagogická andragogika, Speciální pedagogika předškolního věku, Učitelství pro mateřské školy a další podobné na této fakultě – program ne vždy bývá otevřený

FZV (Fakulta zdravotníckých věd)
Všeobecná sestra (přes 100 přihlášek, okolo 50 přijatých)

FTK (Fakulta tělesné kultury)
Aplikované pohybové aktivity (přes 80 přihlášených, přes 30 přijatých)

Studium v dalších koutech ČR

Jižní Čechy

Na Jihočeské Univerzitě můžete zkusit tyto bakalářské obory:

Na Pedagogické fakultě
Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy, Výchova ke zdraví, Arteterapie, Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, Učitelství pro 1. stupeň základních škol, Pedagogická psychologie, Entomologie.

Na Teologické fakultě
Filozofie (dvouoborové), Humanistika (dvouoborové), Pedagogika volného času, Sociální a charitativní práce.

Na Zdravotně sociální fakultě
Všeobecná sestra, Rehabilitační - psychosociální péce opostižené děti, dospelé a seniory, Sociální práce ve veřejné správě.

Západní Čechy

Výběr Bc. oborů na Západočeské Univerzitě (ZCU):

Filozofie, Humanistika (FF) , Psychologie , Sociologie (FF) , Sociální a kulturní antropologie (FF) , Sociální a kulturní antropologie - pro současný stav a informace kontaktujte přímo studijní oddělení ZCU!

NMgr. (2 roky): Evropská kulturní studia.

Severní Čechy

Na liberecké Technické Univezitě můžete studovat třeba na sestřičku nebo na učitele humanistiky a jazyka...

Na UJEPu – Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. - na pedagogické fakultě můžete studovat obor Pedagogika volného času, Sociálně pedagogická asistence, Učitelství pro mateřské školy (vše Bc.), dále Učitelství pro 1. stupeň základní školy Mgr. - nenavazující, pětileté.

Východní Čechy

Na Univerzitě Hradec Králové (UHK), Pedagogické fakultě si vyberete z následujících:

Výchovná práce ve speciálních zařízeních,
Sociální komunikace v neziskovém sektoru,
Sociální patologie a prevence,
Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii,
Učitelství praktického vyučování.

Univerzita Pardubice nabízí jen studium oboru Všeobecná sestra (Bc.).

Severní Morava

Ostravská Univerzita, vybírat můžete z těchto humanitních oborů:

Sociální politika a sociální práce, Filozofie, Humanitní studia Sociální politika a sociální práce – Bc.
Učitelství pro střední školy - NMgr.

Slezská Univerzita v Opavě nabízí:

Fakulta veřejných politik v Opavě (FVP) - Sociální patologie a prevence, Všeobecná sestra (Bc.).

Autor článku

Markéta Zajíčková  

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVAT