Vysoké školy zřejmě účtují protizákonné poplatky

27.02.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Veřejné vysoké školy bojují s nedostatkem financí různými způsoby. Jedním z nich je i stanovování poplatků za opakování zkoušky, za zápis do studia, vyhotovení diplomu a mnohé další. Vysoké školy jsou v tomto směru velice kreativní. Ve skutečnosti na tyto poplatky ale nemají ze zákona právo.

Jakožto studentka Masarykovy univerzity jsem se nikdy nesetkala s tím, že by někdo po mně chtěl nějakou platbu kromě té za přijímací řízení, která je výslovně uvedena v zákoně, a je tedy legální. Proto mě překvapilo, když jsem od kamaráda z Univerzity Hradec Králové (UHK) slyšela, že po něm chtějí dvě stě korun za to, že mu na konci studia dají diplom. Chtěla jsem po něm předpis, který to na té škole umožňuje. A tak začalo mé pátrání, při kterém jsem prošla předpisy všech veřejných vysokých škol v republice.

Zápisné již nyní?

Univerzita Hradec Králové je co do množství nezákonných poplatků téměř nedostižná. Vybírá kromě poplatku za diplom také poplatek za zápis do prvního ročníku ve výši 500 Kč, což je do očí nejvíce bijící poplatek. Každý, kdo se trochu zajímá o dění ve vysokoškolské politice, ví o snaze ministra Fialy zavést zápisné – to samé, co už UHK dávno vybírá.

To však není vše. Pokud na UHK nestihnete zápis v řádném termínu, platíte další poplatek. Potřebujete druhý opravný termín u zkoušky? Poplatek. Opravný termín u státnic? Poplatek. Chcete uznat předmět z předchozího studia? Poplatek.

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si za zápis účtuje 1000 Kč a najdeme u ní i další nezákonné částky. Na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) musíte každý semestr povinně platit poplatek za knihovnu a internet, který je v informačním systému značen jako „zápisné“. K jeho zaplacení jste opakovaně vyzýváni a před mým upozorněním, kdy se věci na VŠPJ začaly pozvolna hýbat, jste bez jeho zaplacení nebyli zapsáni.

Poplatky lze vybírat jen na základě zákona

Podle Listiny základních práv a svobod lze v této zemi vybírat poplatky jen na základě zákona. Zákon veřejné vysoké školy musí k vybírání poplatku výslovně zmocnit. Ono zmocnění ale v žádném zákoně nenaleznete, školy (kromě těch soukromých) mohou vybírat poplatek za delší studium, za další studium, za studium v cizím jazyce, či poplatek za přijímací řízení, ale nemůžou vybírat školné, zápisné, poplatek za opakovaný zápis předmětu nebo za opravný termín a jiné.

Vysoké školy jsou ve vybírání poplatků tvořivé

Další veřejné vysoké školy nestanovují zápisné, ale i tak na nich najdeme nejrůznější nezákonné platby. Na Českém vysokém učení technickém se vybírá poplatek za úřední vyškrtnutí předmětu, na Západočeské univerzitě poplatek za zápis do ročníku mimo stanovený termín. Výčet to není zdaleka úplný.

Další nezákonné poplatky jsem našla na Akademii múzických umění, Akademii výtvarných umění, České zemědělské univerzitě, Janáčkově akademii múzických umění, Ostravské univerzitě, Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, Vysoké škole báňské, Vysoké škole chemicko-technologické a Vysokém učení technickém. Tedy podle mého průzkumu celkem 14 veřejných vysokých škol z 26 nezákonně vybírá peníze od studentů.

Na podzim jsem o tomto informovala Studentskou komoru Rady vysokých škol (SK RVŠ, orgán sestávající ze zástupců studentů vysokých škol) a někteří zástupci začali poplatky na svých školách více či méně úspěšně řešit. Předsednictvo SK RVŠ vydalo usnesení:


SK RVŠ vyslovuje na základě analýzy „Nezákonné poplatky na veřejných vysokých školách“, kterou předložila delegátka za Masarykovu univerzitu Helena Zrůstová, znepokojení nad situací, kdy by na veřejných vysokých školách existovaly předpisy zahrnující poplatky, jež jsou v rozporu se současně platnou legislativou.

Žádáme proto MŠMT, aby vydalo jednoznačné stanovisko k poplatkům, které vyměřují vysoké školy nad rámec poplatků stanovených zákonem o vysokých školách; konkrétně k poplatkům identifikovaným v materiálu „Nezákonné poplatky na veřejných vysokých školách“.

Studentská komora Rady vysokých škol pověřuje předsedu SK RVŠ, aby požádal Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o vyjádření ve smyslu § 44 a 154 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve věci nezákonných poplatků na vysokých školách na základě informací předložených na 10. schůzi SK RVŠ a materiálu "Nezákonné poplatky na veřejných vysokých školách".


Minulý čtvrtek potvrdil náměstek ministra školství, že nezákonné poplatky byly skutečně na některých vysokých školách nalezeny, a uvedl, že dané školy budou informovány dopisem.

Předpisy, ve kterých jsou poplatky zakotveny, jsou většinou dostupné na webových stránkách vysokých škol.Helena Zrůstová, delegátka Masarykovy univerzity v Radě vysokých škol

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT