Úraz během brigády ihned oznamte!

09.07.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Jako mnozí jiní studenti v průběhu letních měsíců jste nastoupili na brigádu a uzavřeli dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, přičemž během výkonu práce jste utrpěli pracovní úraz? Nevzdávejte se svých práv a žádejte odškodnění.

Podstatná část studentů pracujících na dva až tři měsíce formou dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti považuje tyto formy výkonu práce jakožto téměř právně nezajištěné a neposkytující jim adekvátní ochranu. Skutečnost je však opačná. Zákoník práce v § 77 stanovuje, že není-li stanoveno jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; to však neplatí, pokud jde o odstupné, pracovní dobu a dobu odpočinku, překážky v práci na straně zaměstnance, skončení pracovního poměru, odměňování, dovolenou, dočasné přidělení a převedení na jinou práci.

Pracovní úraz a dohoda o provedení práce

Tedy v rámci pracovních úrazů se na studenty zaměstnané dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vztahuje v zásadě rovnocenná úprava ochrany zaměstnanců. V situaci, kdy vlivem pracovního úrazu jste na několik měsíců vyřazeni ze svých sportovních aktivit a musíte podstoupit rehabilitační léčení, se může jednat o poměrně vysoké částky v řádech desetitisíců až statisíců s ohledem na charakteristiku pracovního úrazu. V případě prokázání veškerých předpokladů pracovního úrazu má student nárok zejména na úhradu bolestného, ztížení společenského uplatnění, věcné škody a účelně vynaložených nákladů spojených s léčením.

V případě úrazu?

V případě, že dojde k pracovnímu úrazu, musí student splnit svou zákonnou povinnost a nahlásit pracovní úraz svému zaměstnavateli a to bezodkladně. Následně by měl student požadovat objasnění příčin pracovního úrazu po zaměstnavateli, včetně vyhotovení a předání záznamu o úrazu, pokud tak již dle zákonné povinnosti neučinil zaměstnavatel. V zájmu studenta je nenechat se odbýt, že se jedná pouze o lehké zranění. Musíme si uvědomit, že lidský organismus představuje natolik složitý mechanismus, kde se následky újmy na zdraví mohou projevit až v delším časovém horizontu. Jest pouze v zájmu studenta požadovat provedení těchto úkonů a zajištění si dostatečných podkladů pro budoucí spor.

Nenechte se přesvědčit

Argumenty pro neprošetření pracovního úrazu mohou být různé a někdy velmi kreativní, avšak nezapomínejte, že i jako studenti, kteří si chtějí přivydělat na letní brigádě, máte práva stanovená zákoníkem práce. Především si zachovejte chladnou hlavu, ihned oznamte pracovní úraz, požadujte prošetření úrazu, vyjádření zaměstnavatele a rovněž si obstarejte kontakty na svědky.

Tento článek poskytuje pouze základní rámec orientace v otázce pracovního úrazu a v případě, kdy se rozhodnete prosazovat svá práva v plném rozsahu, bude ideální vyhledat odbornou pomoc pro získání odškodnění. Protože není cennější hodnoty, než-li lidského zdraví.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.