Program Erasmus překonal hranici tří milionů studentů

15.07.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Od zahájení výměnného programu Erasmus v roce 1987 byla udělena stipendia více než třem milionům studentů. Statistiky ukazují, že díky Erasmu strávilo v akademickém roce 2011–2012 rekordních 250 tisíc studentů část svého vysokoškolského studia v cizině nebo absolvovalo v zahraniční společnosti pracovní stáž zvyšující jejich šanci na nalezení zaměstnání.

Z programu Erasmus získalo finanční podporu přes 46 500 akademických a administrativních pracovníků na to, aby mohli vyučovat či se školit v zahraničí. Tato zkušenost má zlepšit kvalitu výuky a učení ve všech 33 zemích, které se programu účastní (členské státy, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko).

Androulla Vassiliou, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež, prohlásila: „Nejnovější rekordní čísla, podle nichž jsme překročili cíl tří milionů studentů v programu Erasmus, dosvědčují trvalou úspěšnost a popularitu tohoto programu. Význam Erasmu v dobách hospodářských problémů a vysoké nezaměstnanosti mladých nesmírně vzrostl, protože jeho absolventi mají díky nabytým dovednostem a mezinárodním zkušenostem větší šanci nalézt zaměstnání a pravděpodobně se zvýší jejich mobilita na pracovním trhu. Erasmus také hraje velmi podstatnou roli ve zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání v Evropě, neboť otevřel univerzity a vysoké školy mezinárodní spolupráci. Co se týče budoucnosti, mám velkou radost, že náš nový program Erasmus+ nabídne v příštích sedmi letech možnost studovat, školit se, vyučovat či vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí více než čtyřem milionům mladých lidí.

V zemích účastnících se programu Erasmus se jako tři neoblíbenější destinace v roce 2011–2012 ukázaly Španělsko, Francie a Německo. Španělsko mimoto vyslalo do zahraničí nejvíce studentů, následovalo Německo a Francie (viz MEMO MEMO/13/647).

Téměř 205 000 studentů, tj. okolo 80 % všech studentů, kteří získali v akademickém roce 2011–2012 z tohoto programu stipendium, se jako součást svého studijního programu rozhodlo strávit v průměru šest měsíců na univerzitě či jiné vysokoškolské instituci v zahraničí. Počet studentů, kteří se vydali do ciziny studovat, se ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 7,5 %. Roste i popularita pracovních stáží ve firmách, kterých se oproti předchozímu roku uskutečnilo o 18 % více. V roce 2011–2012 zvolil tuto možnost jeden z pěti studentů Erasmu, tj. téměř 50 000 studentů.

Ve většině zemí poptávka výrazně převyšovala počet stipendií, která byla v rámci programu Erasmus k dispozici. Průměrné měsíční stipendium z programu Erasmus, určené k pokrytí části dodatečných nákladů na živobytí v zahraničí a cestovních výdajů, činilo 252 EUR. Výše stipendia, jehož výše se za poslední tři roky nezměnila, se v některých zemích navyšuje ze státních, regionálních či institucionálních prostředků.

Erasmus+

Program Erasmus+, nový program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport, který bude zahájen v lednu 2014 a poběží do roku 2020, bude stavět na odkazu programu předcházejícího a nabídne čtyřem milionům osob možnost studovat, školit se, vyučovat či vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí. Plánovaný rozpočet programu na období 2014–2020 činí 14,5 miliardy EUR, k dispozici tedy bude o 40 % více finančních prostředků než v probíhajících programech vzdělávání a odborné přípravy s prvkem mobility. Erasmus+ nahrazuje současný program celoživotního učení (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programy Mládež v akci, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a dvojstranné programy spolupráce s průmyslově vyspělými zeměmi.

Štítky:

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: STUDENT