Filipová: Mladí můžou získat praxi, která jim usnadní budoucí pracovní uplatnění

06.09.2013 | , Finance.cz
STUDENT


Podstatou nového projektu na podporu absolventů bez praxe je, aby mladí lidé získali praxi, která jim pomůže najít dlouhodobé pracovní uplatnění. Dále je to samozřejmě zejména na jejich schopnostech a potřebách zaměstnavatelů, uvedla tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věci Štěpánka Filipová v rozhovoru pro Finance.cz.

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s novým projektem na podporu absolventů bez praxe, který má snad potenciál zabránit šíření nezaměstnanosti mezi mladými absolventy. Příspěvek ve výši až 24 000 Kč měsíčně může být přiznán zaměstnavateli, jenž poskytne absolventovi možnost odborné stáže. Jaké podmínky pro poskytnutí příspěvku musí být splněny? Kam se obrátit pro více informací a rady?

V tomto interview se zaměříme na zajímavý projekt státní podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnají absolventy středních nebo vysokých škol bez praxe. Kdy tento projekt vznikl?

Celkem čtrnáct regionálních individuálních projektů s názvem „Odborné praxe pro mladé do 30 let v …kraji“ realizuje Úřad práce ČR (ÚP) prostřednictvím svých krajských poboček. To vše v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekty začaly 1. července 2013 a skončí 31. srpna. 2015. Harmonogram aktivit se na jednotlivých krajských pobočkách může lišit. Podrobnější informace jsou na http://portal.mpsv.cz/upcr/kp.

Jaké podmínky musí absolvent splňovat, aby zaměstnavatel získal příspěvek?

Při výběru uchazečů o zaměstnání do odborných praxí krajské pobočky ÚP úzce spolupracují se zaměstnavateli v regionu a vychází z konkrétní nabídky volných pracovních míst a požadavků zaměstnavatelů na kvalifikaci, odborné ale i obecné kompetence nutné pro výkon požadovaného zaměstnání.

Cílovou skupinou odborných praxí jsou uchazeči o zaměstnání do 30 let včetně, bez rozdílu dosaženého vzdělání, evidovaní na ÚP déle než 4 měsíce. V případě, že se nenajdou vhodní kandidáti v kategorii nad 4 měsíce evidence, lze vybírat i uchazeče o zaměstnání evidované kratší dobu než 4 měsíců a postrádající pracovní zkušenosti nebo ty, kteří mají pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 2 roky po ukončení přípravy na povolání (tzn. i při sečtení několika dílčích dosavadních pracovních poměrů).

Aktuální nabídku vhodných pracovních míst pro výkon praxe zjišťují odborní pracovníci ÚP, kteří mají volná místa pro odbornou praxi aktivně vyhledávat. Dohodu se zaměstnavatelem na poskytnutí mzdového příspěvku v rámci odborné praxe schvaluje komise Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) na návrh příslušných pracovníků ÚP, kteří mají na starost koordinaci opatření odborné praxe.

Nemusí se jednat vždy o roční stáže, odborné praxe lze sjednávat minimálně na 6 měsíců a maximálně na 12 měsíců.

Jsou nastaveny určité limity pro tuto státní podporu zaměstnavatele? Jaká je nejvyšší výše příspěvku na jednoho absolventa a po jakou dobu může být poskytován?

Příspěvek od Úřadu práce ČR na odbornou praxi může být až 24 000 Kč za měsíc, v tom jsou celkové mzdové náklady včetně odvodů zaměstnavatele. Zaměstnavatel vyčlení pracovníka (mentora), který bude dohlížet na plnění plánu odborné praxe a zároveň bude po dobu 3 (15 hodin/týden) – 4 měsíců (5 hodin/týden) zaškolovat účastníka praxe. Mentor bude dostávat po dobu zaškolování mzdový příspěvek vyplácený z projektu. Dle požadavku zaměstnavatele se účastníkovi projektu poskytne i potřebná rekvalifikace.

Očekáváte, že zaměstnavatelé si absolventy následně ponechají v dalším pracovním poměru?

Věříme, že se tak v řadě případů stane. Podstatou je, aby mladí lidé získali praxi, která jim pomůže najít dlouhodobé pracovní uplatnění, a dále je to samozřejmě zejména na jejich schopnostech a potřebách zaměstnavatelů.

V jaké výši jsou vyčleněny finanční prostředky pro tento projekt?

Jde o 14 projektů za celkem cca 1,034 mld. Kč. Z toho bude 85 % hrazeno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a 15 % ze státního rozpočtu. Praxi formou společensky účelného pracovního místa absolvuje cca 3 000 lidí a podle potřeby může být v rámci projektů provedeno mimo jiné cca 1 260 rekvalifikací (zakončených osvědčením) či bude možné poskytnout poradenství (skupinového i individuálního charakteru). Počty lidí, kteří absolvují praxe, se v projektech většinou kalkulují na maximální možnou dobu, tedy 12 měsíců. Dá se tedy předpokládat, že se uskuteční víc praxí, než se v žádostech plánuje. Praxe je totiž možné sjednat, jak je uvedeno výše, minimálně na šest a maximálně na dvanáct měsíců.

Jak se má konkrétně zachovat zaměstnavatel v případě, že by chtěl zažádat o státní podporu? Kam se musí obrátit?

Je možné se obrátit na Úřad práce ČR, kontakty na jednotlivá pracoviště jsou na webových stránkách Úřadu práce ČR na adrese www.uradprace.cz. Zájem zaměstnavatelů je samozřejmě vítán, konečný výběr vhodných míst pro odbornou praxi je na krajské pobočce ÚP.

Jaký je prozatím zájem o tento projekt v hrubých číslech?

Projekt je na začátku, proto jsou nyní k dispozici předběžné informace. Z nich vyplývá, že zhruba měsíc po zahájení projektu Úřad práce ČR eviduje zájem o praktikanty na více než tisíc pracovních míst u několika set zaměstnavatelů, převažuje zájem ze soukromých firem. O této formě státní pomoci jsou samozřejmě informováni i nově příchozí investoři.

Ve kterých oborech je zatím největší poptávka po státní podpoře?

Největší zájem je o pracovníky v oborech administrativa, obchod, informační technologie, strojírenství a jiné technické obory. Dále také služby, pohostinství, sociální služby, stavebnictví, řemeslné obory, účetnictví, výjimečně i takové jako bytový design, geograf nebo cukrář.

Představte čtenářům vizi MPSV v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí? Kde vidíte největší riziko do budoucna?

Rizikem může být právě nedostatečná praxe. Proto MPSV podporuje čerstvé absolventy škol při hledání práce, mimo jiné právě formou regionálních projektů v krajích, kam patří i „Odborné praxe pro mladé do 30 let“. Mladí lidé bez práce mohou rovněž využít rekvalifikace. A pro občany ČR je také určený projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který pomáhá lidem, kteří marně shánějí práci, protože jim chybí praxe.

Důležité přitom je uvědomit si, že MPSV má za úkol tzv. aktivovat nezaměstnané občany. A umožnit jim tak návrat nebo naopak start do pracovního procesu. Udržet si pracovní místo je už na lidech samotných a vlastní vytvoření dlouhodobých pracovních míst zase na firmách a podnikatelích. Motivovat zaměstnavatele k tomu, aby podnikali právě v České republice a právě tady vytvářeli nová pracovní místa, významně pomáhají investiční pobídky v gesci ministerstva průmyslu a obchodu. Spojenou nádobou je přitom efektivní politika zaměstnanosti, kterou má na starosti právě ministerstvo práce a sociálních věcí a kterou realizuje prostřednictvím Úřadu práce ČR.


Děkuji Vám za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.czPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: STUDENT