Jak na zdravotní pojištění při studiu?

05.10.2016 | , Finance.cz
STUDENT


Studentský život může být i náročný, protože představuje přípravu na budoucí povolání a určitou investici do života. Proto stát studium podporuje nejrůznějšími úlevami včetně toho, že za studenta hradí zákonné pojistné. Jak je to se zdravotním pojištěním v různých situacích kdy si musí student platit pojištění sám?

Stát studenty podporuje do určitého věku

Studium může být skvělým obdobím, kdy se připravujeme na zářnou kariéru a kdy jsme od státu v jistém „hájení“. Stát studenty podporuje za určitých podmínek. Ty je třeba dodržet, aby student neodcházel do života nejen s diplomem, ale také s exekucemi na krku. Předně je třeba podotknout, že stát poskytuje studentům výhody pouze, pokud jsou mladší 26 let. Od tohoto věku může student navštěvovat školu na základě denního studia, avšak zdravotní pojištění si musí hradit sám jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů.

Školy studium hlásit nemusí

Pokud student nastoupí na vysokou školu, má nárok na hrazení pojistného od státu. To však nemusí probíhat automaticky, jelikož vysoké školy nemají ohlašovací povinnost. Např. Všeobecná zdravotní pojišťovna uzavřela s většinou veřejných vysokých škol dohodu, která školy zavazuje informovat o započetí studia u každého studenta, jeho ukončení, nebo přerušení. Pokud však je student přihlášen u jiné zdravotní pojišťovny, případně studuje soukromou vysokou školu, je jistě vhodné se u své pojišťovny informovat, zda je tato skutečnost nahlášena, případně ji doložit potvrzením o denním řádném studiu.

Čtěte také: Studenti se mohou snadno stát neplatiči zdravotního pojištění.

Stát hradí i o prázdninách

Úspěšně jste maturovali a chystáte se na vysokou školu? I v takovém případě můžete být klidní, protože stát za vás uhradí pojistné i v období prázdnin, než na vysokou školu nastoupíte. Pouze pokud byste nechtěli studovat dále, nebo vám přijetí na vysokou školu nevyšlo, je třeba vše řešit přihlášením na Úřadě práce, zaměstnáním, případně placením pojistného sám za sebe např. při podnikání.

Pokud na období po ukončení studia na střední škole bezprostředně nenavazuje další studium, platí stát ještě pojistné v době od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria do konce školního roku, tj. do 30. 6. příslušného roku (bez ohledu na skutečnost, je-li dítě v té době výdělečně činné), ale rovněž v době bezprostředně navazujících posledních školních prázdnin.

Více informací naleznete např. na student.finance.cz nebo na stránkách VZP.

Při studijních pobytech pouze za určitých podmínek

Během studia nastává ideální příležitost k tomu, aby student cestoval, poznával cizí země a případně zde i studoval. Studijních pobytů se nabízí mnoho a pro studenty jsou nesmírně lákavé. Pokud však vyjedou studovat za hranice a studium na české vysoké škole přeruší, je třeba pamatovat, že tím také může končit úhrada pojistného od státu. Pokud student vyjíždí studovat do zemí Evropské unie a Švýcarska, a to na studijní programy, které jsou uznané Ministerstvem školství, pak se není třeba znepokojovat, protože pojistné platí stát i nadále. Pokud student vyjíždí na dlouhodobý pobyt, může se od své zdravotní pojišťovny odhlásit. V případě, že prokáže, že byl pojištěn v místě pobytu, mu pak na pojistném dluh nevzniká.

Stát platí i po ukončení studia

Ukončili jste vysokou školu s diplomem? Stát vám dává určitou dobu na to, abyste se rozkoukali a zapojili se do života. Pojistné za vás tak bude platit nejenom za celý měsíc, ve kterém jste studium dokončili, ale také měsíc další, pokud student nepracuje. Nutno podotknout, že za konec studia se považuje den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška, nikoliv den promoce, která může nastat často se značným odstupem.

Autor článku

Michaela Kadlecová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: STUDENT