Máte v plánu jet na Erasmus? Nejvyšší čas začít plánovat!

18.11.2013 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Podávání přihlášek sice nekončí ještě po několik měsíců, ale Erasmus nepatří mezi záležitosti, které by se vyplatilo nechávat na poslední chvíli. Pokud jste si navíc vyhlédli pracoviště, se kterým vaše škola nemá uzavřenou bilaterální smlouvu, máte ještě šanci to změnit – ovšem jen pokud se ozvete co nejdříve! A jak si vůbec vhodnou zahraniční univerzitu vybrat – musí jít pouze o školu ze seznamu partnerských institucí vaší katedry?

Kdy je nejlepší vyjet?

Na studijní pobyt v rámci programu Erasmus se během celého studia dá vyjet pouzen jednou (byť v případě neúspěšného přijímacího řízení se samozřejmě můžete přihlašovat znovu); vyplatí se tedy si destinaci i předměty vybírat pečlivě. Pobytu se můžete zúčastnit v bakalářském i magisterském studiu s výjimkou prvního ročníku bakalářského stupně. Názory na to, na jakém stupni je nejlepší vyjet na Erasmus, se liší a do značné míry to závisí na oboru studia a náplni vaší bakalářské či diplomové práce. Pokud již pracujete na své DP, je zejména v případě přírodovědného či technického zaměření nezbytné se dostatečně dlouho dopředu domluvit se školitelem, zda budete moci v průběhu svého pobytu pokračovat v práci (a zda by vám dovedl doporučit univerzitu s vhodnou laboratoří, s níž máte či budete mít uzavřenou bilaterální smlouvu na výměnné pobyty a kde by byli ochotni vás nechat pracovat), nebo budete muset studium velmi pravděpodobně prodlužovat.

U většiny humanitních oborů nevyžadujících specifické technické a materiální vybavení je situace mírně jednodušší a Erasmus vám naopak může pomoci sběr dat k DP urychlit, pokud jste kupříkladu historik a navštívíte oblast, jejímiž dějinami se zabýváte a kde naleznete dostatek informačních zdrojů. Nehledě na obor je hlavní si vybrat předměty, které vám budou k DP užitečné a které nejsou v podobném rozsahu nebo takovým způsobem vyučovány u nás. „Nenahraditelný přínos“ k DP, popř. BP, je jedním z kladných kritérií při přijímacím řízení. Může jít jak o předměty, tak vybavení na dané univerzitě – a rozhodně je vhodné toto uvést v motivačním dopisu. Až jej budete psát, zdůrazněte, proč je velmi důležité, abyste právě vy jeli na studijní pobyt právě na vámi vybranou vysokou školu.

Ideální univerzita není na seznamu

Může se stát, že si už před prostudováním bilaterálních smluv na vaší katedře vyhlédnete jednu určitou univerzitu – a pak zjistíte, že na seznamu není. Pokud na ní nadále trváte, existují dvě základní možnosti: Podíváte se, zda s ní nemá uzavřenou smlouvu jiná katedra, a zeptáte se tamního koordinátora na možnosti přijímání mimokatedrových kandidátů, nebo dostatečně dlouho předem (ideálně nejpozději počátkem prosince) požádáte koordinátora programu na své katedře, zda by nebylo možné s ní smlouvu uzavřít. V takovém případě šance na kladné vyřízení žádosti značně závisejí na cílové univerzitě (s Cambridge nebo Oxfordem by chtěl mít smlouvu každý a pravděpodobnost úspěchu je téměř nulová) a na tom, zda s ní již nějak profesně spolupracujete – pokud tam již máte „přímluvce“, obzvlášť vysoko postaveného, šance na uzavření nové smlouvy se tím rapidně zvyšuje.

Situace se mírně komplikuje také tím, že od příštího roku se program Erasmus oficiálně mění na Erasmus+ a ani koordinátoři zatím často nemají přesné informace o tom, co vše bude jinak. Jisté je to, že veškeré smlouvy je právě nyní potřeba uzavírat znovu a vypadají trochu jinak než starší verze; budou zřejmě obsahovat i některé údaje navíc, ač mnoho se toho pravděpodobně měnit nebude. Koordinátoři tedy mají dost práce už s obnovováním dosavadních smluv a shánění jakékoli nové bude zvlášť na konci letošního roku velký díl práce navíc.

Na jak dlouho?

Přihlášky se klasicky podávají na pět měsíců, tedy délku jednoho semestru. Ačkoli minimální stanovená délka Erasmus pobytu jsou tři měsíce, nemá tato možnost prakticky smysl – nestihli byste celou výuku nebo zkouškové období. A se zkouškovými či zápočtovými výsledky se rozhodně potřebujete vrátit. Někteří studenti by nejraději rovnou vyjeli na deset měsíců. Bilaterální smlouvy jsou však uzavírány vždy na určitou dobu pobytu – například údaj 2/10 znamená, že smlouva platí pro nejvýše dva studenty za rok a maximálně deset měsíců dohromady, klasicky tedy pět na jednoho. Na většině škol koordinátoři podání přihlášky na deset měsíců ani nepovolí, ale budete mít možnost během kratšího pobytu podat žádost o prodloužení. Pokud v Erasmus programu na vaší katedře zbyly nějaké rezervní finance, máte šanci na její kladné vyřízení.

Na závěr se připravte na to, že v případě úspěchu v přijímacím řízení na vás bude čekat velký díl byrokracie. Standardních formulářů, které jsou k pobytu nutné, je mnoho. Některé univerzity navíc mají ještě vlastní postupy, a tak je potřeba vyplňovat a posílat tím více dokumentů. S administrativou vám však – podobně jako s jakýmikoli rozumnými dotazy – dokáže poradit váš katedrový koordinátor programu Erasmus. Nebojte se tedy za ním jít a záležitosti pobytu probrat. Důkladná příprava – vybrání vhodné univerzity, sestavení rozumného studijního plánu včetně sylabů předmětů a včasná komunikace s koordinátorem – je základem úspěchu v Erasmu.

Autor článku

Julie Nováková  

Články ze sekce: STUDENT