Prague Banking Club: Uplatnění studentů ve světě bankovnictví a financí

21.01.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Máte zájem pracovat ve světě bankovnictví a financí, ale nevěříte svých schopnostem? Prague Banking Club v čele s Martinem Vavrouchem je nový projekt založený studenty, který může inspirovat mnohé další nejen při založení obdobných spolků v dalších studentských městech, ale taktéž nabízí cenné osobní zkušenosti pro úspěch ve světě bankovnictví.

Dobrý den pane Vavrouchu, jste zakladatelem studentského projektu Prague Banking Club, jenž se snaží studenty seznámit s vnitřním systémem fungování bank a pomoci jim k úspěšným výběrovým řízením. Jaký byl prvotní impuls k založení tohoto projektu?

Začátkem roku 2013 jsem se připravoval na výběrové řízení do investiční banky do Londýna. S touto přípravou mi velmi pomohli známí ze zahraničí, kteří již v bankách v Londýně působili a nutno dodat, že bez jejich pomoci bych výběrovým řízením pravděpodobně neprošel. Prvotním impulzem tedy bylo jaksi předat, co jsem se sám dozvěděl. Nicméně po dlouhých debatách s mým kamarádem a spoluzakladatelem Tiborem Kešem jsme koncept rozšířili na celou oblast bankovnictví a program zaměřili především na to, co která role jak v investiční, tak v komerční bance v reálu znamená, co tam člověk dělá a za co je zodpovědný

Mohl byste čtenářům představit, na jakých principech funguje Váš projekt?

Z důvodu interaktivity přednášek a workshopů je členství v Prague Banking Club uzavřené pro skupinu 34 studentů. Program i členství je stanoveno na 1 akademický rok. Během tohoto roku se klub sejde přibližně 10x a to na přednáškách od odborníků z bankovnictví či dalších doprovodných workshopech. Pro akademický rok 2013/2014 máme již výběr do programu uzavřený. Nicméně na začátku příštího akademického roku proběhne výběr znovu a příležitost dostanou noví zájemci. Navíc počítáme v tomto roce i s přibližně 2 otevřenými přednáškami pro všechny zájemce.

Jaké konkrétní aktivity tedy Prague Banking Club pro studenty realizuje?

6x za akademický rok se sejdeme na interaktivních přednáškách, které mají za cíl představit jednotlivé oblasti banky jako např. risk management, investiční bankovnictví či trading. Kromě toho ještě budeme pořádat doprovodné akce jako např. assessment centrum nanečisto, návštěva trading flooru či právě workshop jak se dostat do investičního bankovnictví do Londýna.

Prague Banking Club se tedy zaměřuje na zájemce o uplatnění v bankovním světě?

Přesně tak. Naši členové jsou studenti se zájmem o uplatnění ve světě financí a bankovnictví. Toto však neznamená, že zájemci o členství musí studovat finance nebo bankovnictví, mezi našimi členy jsou i studenti práv či mezinárodních vztahů. Členové klubu jsou z různých univerzit, ať už jde o UK (IES, MFF i práva), VŠE, ČVUT nebo University of St. Gallen.

Zajišťuje Prague Banking Club rovněž stáže v těchto bankách?

Prague Banking Club nic takového nezajišťuje, toto je již na studentech samotných. My jim můžeme pomoci s napsáním dobrého životopisu a motivačního dopisu, se získáním kontaktů na lidi z bank a ve předání informací aby se studenti mohli rozhodnout, o jakou pozici by měli zájem. Získání konkrétní stáže je ale již na nich.

Zázemí projektu si zajišťujete jako studenti svépomocí nebo ve spolupráci s profesionálními společnostmi?

Zázemí projektu si zajišťujeme sami ve spolupráci s Institutem ekonomických studií Univerzity Karlovy a s partnerskými bankami. Většina přednášek a akcí bude probíhat totiž právě v sídlech bank. Ke spolupráci se nám podařilo získat Českou spořitelnu, ČSOB, Komerční banku, GE Money Bank, Citibank a BNP Paribas.

Poskytované služby jsou zdarma? Nebo musí student uhradit určitou částku pro účast na Vašich akcích?

Členství v klubu je zcela zdarma, studenti nemusí hradit vůbec nic.

Jak se na Vás mohou obracet studenti? Máte facebookové stránky?

Ano, máme facebookovou stránku www.facebook.com/praguebankingclub a jsme také dostupní na emailu na praguebankingclub@gmail.com.

TIP: Staňte se fanouškem Studentskefinance.cz na Facebooku!

Co byste si přál sdělit studentům závěrem?

Určitě sledujte naši facebookovou stránku, kde se dozvíte, jaké veřejné přednášky budeme dělat a pokud Vás projekt zaujal, tak se neváhejte přihlásit začátkem příštího akademického roku.Děkuji za rozhovor,
Zbyněk Drobiš, Finance.cz

Autor článku

Zbyněk Drobiš

Články ze sekce: STUDENT