Kdy se studentům vyplatí podat daňové přiznání

08.03.2019 | , Finance.cz
STUDENT


Většina vysokoškoláků si během roku přivydělává. S rozvojem IT technologií stoupá i počet výdělečně činných středoškoláků. Protože většina studentů neuplatní během roku v plném rozsahu slevy na dani, tak je pro ně výhodné podat daňové přiznání, neboť mohou obdržet na účet zaplacené zálohy na dani během roku.

I při práci během roku 2018 pouze po dobu několika měsíců mají studenti v případě podání daňového přiznání (do 1. dubna 2019) nebo provedení ročního zúčtování posledním zaměstnavatelem (veškerou administrativu bylo nutné u posledního zaměstnavatele vyřídit do 15. února), nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč v plném rozsahu. V případě studia po celý rok mají rovněž studenti nárok na slevu na studenta ve výši 4 020 Kč.

Roční zúčtování nepřichází do úvahy vždy

Nejjednodušší je, když veškeré daňové záležitosti vyřídí zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování. V takovém případě je nutné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani, požádat ho o provedení ročního zúčtování a do 15. února doručit potřebné doklady k provedení ročního zúčtování.

  • Roční zúčtování lze provést, když student během roku pracoval pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo když jednotlivá zaměstnání na sebe navazovala.
  • Při nekolidující práci během roku pro více zaměstnavatelů provede roční zúčtování poslední zaměstnavatel. Poslednímu zaměstnavateli je však nutné doručit potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozích zaměstnavatelů. Mzdová účetní, která bude zpracovávat roční zúčtování, potřebuje mít k dispozici všechny zdanitelné příjmy a zaplacené zálohy na dani.
  • Letos už roční zúčtování daně nestihnete, ale ještě stále si můžete podat daňové přiznání a získat daňovou vratku.

Roční zúčtování není povinné

Studenti, kteří splňují podmínky pro provedení ročního zúčtování, někdy zbytečně přijdou o vratku daně, pokud o roční zúčtování nepožádali. O provedení ročního zúčtování je potřeba zaměstnavatele požádat, zaměstnavatel vám ho automaticky neudělá a provedení ročního zúčtování není povinné. Když se roční zúčtování neprovede, potom jsou veškeré daňové povinnosti studenta splněny sraženými zálohami na daň z příjmu během roku.

 

Daňového přiznání se není třeba bát

Podání daňového přiznání se nevyhnou studenti, kteří např. pracovali během roku pro více zaměstnavatelů současně, měli příjem ze zaměstnání i samostatné výdělečné činnosti nebo měli mimo příjem ze zaměstnání příjem z kapitálového majetku nebo pronájmu. Daňové přiznání mohou podat dobrovolně i pracující studenti mající příjem pouze ze zaměstnání. Vyplnění daňového přiznání není nikterak složité a studentům se zpravidla vyplatí, neboť jim vznikne nárok na daňový přeplatek. 

  • Daňové přiznání je možné podat a získat nárok na vratku daně i v případě, že student pracoval během roku na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde nebyla uplatněna 15% srážková daň. Při podání daňového přiznání nevadí, že se jednotlivé dohody vzájemně časově překrývaly.

Praktický příklad

Student pan Černý pracoval v lednu až dubnu pro firmu ABC, u které podepsal prohlášení k dani. Hrubá mzda studenta Černého činila 14 000 Kč. V září až prosinci pracoval student Černý pro firmu XYZ a hrubá mzda činila 16 000 Kč. I u zaměstnavatele XYZ podepsal student Černý prohlášení k dani. U obou zaměstnavatelů byla uplatněna měsíční sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč a i měsíční sleva na studenta ve výši 335 Kč. Student Černý se rozhodne, že si sám podá daňové přiznání.

1) Od mzdové účetní společnosti ABC si vyžádá student Černý "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň za rok 2018".

  • Měsíční záloha na dani z příjmu ve výši 415 Kč se vypočítala následovně:
    (14 000 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 %) - 2 070 Kč - 335 Kč)

Stručný výpis "Potvrzení o zdanitelných příjmech"

Text Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

56 000 Kč

(14 000 Kč x 4 měsíce)

Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem

19 040 Kč

(56 000 Kč x 34 %)

Skutečně sražená záloha na dani z příjmu

1 660 Kč

(415 Kč x 4 měsíce)

vlastní výpočet autora

2) Od mzdové účetní společnosti XYZ si vyžádá student Černý "Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň za rok 2018".

Stručný výpis "Potvrzení o zdanitelných příjmech"

Text Částka

Úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti

64 000 Kč

(16 000 Kč x 4 měsíce)

Úhrn zaplaceného pojistného zaměstnavatelem

21 760 Kč

(64 000 Kč x 34 %)

Skutečně sražená záloha na dani z příjmu

3 280 Kč

(820 Kč x 4 měsíce)

vlastní výpočet autora

3) Uvedené "Potvrzení" budou součástí daňového přiznání, které vyplní student Černý. Protože během roku neuplatnil student Černý v plné výši slevu na poplatníka a slevu na studenta, tak mu vznikne daňový přeplatek ve výši 4 940 Kč, který obdrží od finančního úřadu.

Daňové přiznání studenta Černého

Text Částka

Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů

120 000 Kč
(56 000 Kč + 64 000 Kč)

Úhrn povinného pojistného

40 800 Kč

(19 040 Kč + 21 760 Kč)

Dílčí základ daně ze závislé činnosti

160 800 Kč

Daň z příjmu

24 120 Kč

Sleva na poplatníka

24 840 Kč

Sleva na studenta

4 020 Kč

Úhrn daňových slev

28 860 Kč

Daň z příjmu

0 Kč

Úhrn sražených záloh

4 940 Kč

(1 660 Kč + 3 280 Kč)

Zaplaceno více (přeplatek)

4 940 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: STUDENT