Jak novela vysokoškolského zákona změní život studentům

22.09.2014 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Od akademického roku 2015/2016 vyšší sociální stipendium studentům a žádný poplatek za další studium, na druhou stranu ale pro některé uchazeče nutnost prokázání zdravotní způsobilosti ke studiu. Co dalšího se změní, pokud zákonodárci schválí velkou novelu vysokoškolského zákona?

V předchozím článku o novele vysokoškolského zákona (Co přinese a nepřinese studentům novela vysokoškolského zákona) jste se dočetli o odebírání titulů a podmínce zdravotní způsobilosti. Přehled dalších novinek naleznete právě zde.

Sociální stipendium se konečně zvýší

Poprvé od roku 2006 dojde ke zvýšení sociálního stipendia, a to z 1 620 Kč měsíčně na 2 100 Kč. Placeno bude stále jen deset měsíců v roce a nezmění se ani podmínky pro jeho vyplácení.

Další studium bude zdarma

Plátce poplatku za další studium jistě potěší, že novela počítá s jeho zrušením. Naopak plátce poplatku za delší studium nemusí potěšit, že se škole prodlouží lhůta pro zveřejnění výše tohoto poplatku. Škola tak bude muset učinit nejpozději v poslední den lhůty pro podávání přihlášek ke studiu.

Změna v poplatcích za delší studium je důsledkem poplatkové kauzy z loňského roku. Jak jsme již tehdy psali, školy vesměs ve svém statutu dlouhá léta stanovovaly pouze pravidla pro stanovení výše poplatku, dokud Nejvyšší správní soud tuto praxi nezatrhl s tím, že podle zákona musí být ve statutu přímo výše poplatku.

V důsledku toho musela Masarykova univerzita přestat na několik měsíců od studentů vybírat desetitisícové poplatky, dokud si nedala do pořádku statut. Další školy statut neměnily a spoléhaly na to, že se studenti nebudou proti poplatku bránit u soudu, popřípadě, že v jejich případě by Nejvyšší správní soud rozhodl jinak. Ten však na jaře tohoto roku dal v obdobném případu na Univerzitě Hradec Králové jasně najevo, že svůj postoj nezmění.

Ministerstvo školství tedy po tom všem v důvodové zprávě k novele uvedlo, že se právní úprava, podle které musí být ve statutu stanovena konkrétní výše poplatku za studium, neosvědčila. V novele pak příslušné ustanovení mění tak, aby se školy k původní praxi mohly vrátit, nyní již legálně.

Titul doktora teologie již nikdo nedostane

Noví absolventi doktorských studijních programů v oblasti teologie si už za jménem nebudou psát titul Th.D., ale Ph.D. Ti, kteří již titul Th.D. obdrželi, si ho budou moci na Ph.D. změnit.

Bude zavedeno záhadné profesní a akademické vzdělávání

Magisterské a bakalářské studijní programy se nově rozdělí na ty s akademickým profilem a ty s profesním profilem. Profesně zaměřený studijní program bude znamenat, že je s „důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi“. Akademický bude s „důrazem na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a poskytující rovněž prostor pro osvojení nezbytných praktických dovedností“.

Je otázkou, co to konkrétně bude znamenat v praxi. Zdali se pro dosavadní každičký obor školy vytvoří jeho profesní a akademická odnož, kde se bude učit něco jiného, nebo zdali se k současným oborům pouze přiřadí nálepka „akademický“, resp. „profesní“. Anebo zda se školy vůbec budou namáhat studijním programům tyto profily dávat, když není jasné, k čemu by institut profilů studijních programů měl sloužit.

Skončí rovnost při zveřejňování závěrečných prací

Z dosavadní povinnosti školy zveřejňovat všechny závěrečné práce bude výjimka. Škola bude mít možnost zveřejnění odložit až o tři léta za podmínky trvání překážky pro zveřejnění. Shodou okolností jde o stejně dlouhou lhůtu jako pro možnost odebrání titulu pro úmyslné jednání proti dobrým mravům, kterým jistě bude například opsání části diplomové práce. Dá se tedy říci, že absolventi s tímto odkladem zveřejnění se budou moci o svůj titul bát podstatně méně než jejich spolužáci.

A co může být překážkou pro zveřejnění? To zákon přesně nedefinuje, ale podle ministerstva se bude zejména jednat o případy, kdy část práce podléhá licenční smlouvě s vydavatelem periodika, jejímž předmětem je závazek autora nepublikovat příslušný příspěvek na jiném místě. Prakticky se však může stát, že některé školy tuto výjimku nebudou z principu uplatňovat vůbec, ať už si student uzavře licenční smlouvu s kýmkoli.

Autor článku

Helena Zrůstová  

Články ze sekce: STUDENT