Ovládat cizí jazyk je v technické profesi nutností. Převládá stále angličtina

25.01.2016 | , Studentskefinance.cz
STUDENT


Schopnost ovládat minimálně jeden cizí jazyk je dnes naprostou nutností pro pracovníky zejména v technických profesích. Větší nároky na jazykovou vybavenost potvrzují nejen personalisté a technicky zaměřené firmy, ale i statistiky Asociace jazykových škol. Podle nich se zájem o jazykové kurzy v tuzemsku v porovnání s rokem 2014 zvýšil zhruba o 5 %. Nejvíce poptávaná je stále angličtina, která tvoří až 70 % z celého jazykového businessu. Na druhém místě jsou pak němčina a ruština.

Potřeba mluvit cizími jazyky souvisí podle odborníků s globalizací světa a otevřeností trhů, ale také s nárůstem investorů v Česku a zájmem otevírat pobočky zahraničních firem v levnější lokalitě. Podle předsedy Asociace jazykových škol Vítězslava Bicana je vzestupný trend viditelný hlavně v posledních třech letech, kdy se trh vzpamatoval z nedávné finanční krize. „Nárůst je sice v řádech jednotek procent, přesto lze ale vzrůstající zájem o jazykové kurzy pozorovat. Rok 2015 byl úspěšnější než 2014 o zhruba 5 %, než rok 2013 pak o zhruba 7 %,“ konstatoval Bican s tím, že největší zájem je stále o angličtinu, která tvoří až 70 % celého jazykového businessu, o druhé místo se dělí němčina s ruštinou. Každý z těchto jazyků má přibližně desetiprocentní podíl. Zbylé jazyky tvoří francouzština, španělština, severské nebo orientální jazyky.

Personalisté se shodují, že znalost alespoň jednoho cizího jazyka výrazně zvyšuje uplatnění na trhu práce. Schopnost mluvit cizí řečí je podle nich důležitá zejména pro zaměstnance na technických pozicích s přímou vazbou na firemní partnery. „Jsou to například specialisté a manažeři v oblasti kvality, logistiky, nákupu, obchodu, projektového managementu nebo financí. Jednoduše řečeno, jde o profese v přímém kontaktu na zahraniční dodavatele, manažery či jen kolegy,“ popsala nejčastější stav Gabriela Kodenková z personální agentury Talentica zaměřující se na nábor technických pracovníků. Dodává, že cizími jazyky dnes mluví pouze menší část zaměstnanců ve výrobních společnostech.

To potvrzuje i personální ředitelka brněnského koncernu ZKL, který se zabývá výrobou standardních a speciálních ložisek značky ZKL. „Cizí jazyky v rámci koncernu na denní bázi využívá zhruba 10 % zaměstnanců. Dvě třetiny zaměstnanců totiž tvoří zaměstnanci dělnických profesí a ti jazykové znalosti ve větší míře nevyužijí,“ vysvětlila Lada Heydová s tím, že nejpoužívanějším cizím jazykem je anglický jazyk. „Vzhledem k tomu, že prodáváme ložiska téměř do celého světa, máme zaměstnance, kteří komunikují německy, francouzsky, italsky, španělsky a dokonce i čínsky. V rámci dodávek do automobilového průmyslu je pak frekventovanější německý jazyk,“ uzavřela Heydová.

Přestože české firmy od svých zaměstnanců stále častěji vyžadují pokročilé jazykové znalosti, jejich rozvoj samy významně podporují. „Jazykové kurzy tak patří vedle stravenek či dovolené navíc k nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitům,“ upřesnila personalistka Gabriela Kodenková. Jazykovou výuku pro své zaměstnance podle ní v současnosti nabízí většina technicky zaměřených společnosti. „Umožňujeme našim pracovníkům účastnit se různých jazykových kurzů, které hradí zaměstnavatel, a částečně probíhají v pracovní době,“ potvrdila personální ředitelka ZKL Lada Heydová.


Zdroj: Lesensky.cz

Autor článku

Redakce

Redakce  

Články ze sekce: STUDENT