Zdanění dohody o provedení práce v příkladech

11.03.2016 | , Finance.cz
STUDENT


Práce na dohodu o provedení práce je atraktivní pro zaměstnavatele i zaměstnance. Výhodou je vysoká pružnost a často nižší zdanění. Podívejme se v praktických příkladech, jak se může lišit zdanění při práci na dohodu o provedení práce v roce 2016.

Dohoda o provedení práce znamená pro zaměstnavatele nižší povinnou administrativu, např. při práci na dohodu o provedení práce nevzniká nárok na dovolenou, odstupné a ukončení práce je mnohem rychlejší než v případě standardního pracovního poměru. Odměna do limitu znamená pro zaměstnavatele i nižší zdanění, jak si vypočítáme. Výše zdanění odměny plynoucí z dohody o provedení práce se liší v závislosti na tom, zdali zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani a zdali je měsíční odměna nad limit 10 000 Kč nebo do limitu.

Prohlášení k dani

V žádném měsíci během roku nemůže mít zaměstnanec podepsáno prohlášení k dani u dvou zaměstnavatelů současně. Není-li podepsáno prohlášení k dani, tak nelze při výpočtu čisté odměny uplatňovat daňové slevy (např. na poplatníka ve výši 2 070 Kč, na studenta ve výš 335 Kč, na invaliditu I. stupně a II. stupně ve výši 210 Kč nebo invaliditu III. stupně ve výši 420 Kč). Když není podepsáno prohlášení k dani a měsíční odměna je 10 000 Kč a méně, tak je z odměny sražena 15% srážková daň z příjmů.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění

Limit 10 000 Kč je důležitý i s ohledem na výpočet sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Jestliže je měsíční odměna 10 000 Kč, tak se z odměny plynoucí z dohody o provedení práce neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Povinné pojistné neplatí ani zaměstnanec, ani zaměstnavatel.

Praktický příklad 1)

Měsíční odměna do limitu a nepodepsáno prohlášení k dani

Paní Nováková pracuje na hlavní pracovní poměr pro firmu AB, kde má podepsáno prohlášení k dani, současně si paní Nováková přivydělává o víkendech na dohodu o provedení práce pro firmu XY. Měsíční odměna z dohody je 8 000 Kč. Paní Nováková nemůže u zaměstnavatele XY podepsat prohlášení k dani, protože prohlášení k dani pro rok 2016 má podepsáno u zaměstnavatele AB. Protože nemá podepsáno u zaměstnavatele XY prohlášení k dani, tak nelze uplatnit daňové slevy. Jakou částku obdrží paní Nováková na účet a jak vysoké jsou náklady zaměstnavatele?

Text Částka

Hrubá odměna

8 000 Kč

Srážková daň

1 200 Kč

(8 000 x 15 %)

Sociální pojištění

0 Kč

Zdravotní pojištění

0 Kč

Čistá odměna na účet

6 800 Kč

(8 000 - 1 200)

Náklady zaměstnavatele

8 000 Kč

vlastní výpočet autora


Praktický příklad 2)

Měsíční odměna do limitu a podepsáno prohlášení k dani

Studentka Veselá si během studia na vysoké škole přivydělává na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele CD. Měsíční odměna činí 10 000 Kč a studentka Veselá podepsala prohlášení k dani. Protože je podepsáno prohlášení k dani, tak se při výpočtu čisté odměny uplatní daňová sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč a sleva na studenta ve výši 335 Kč, vypočtená daň z příjmu je nulová. Jak vysoká je čistá odměna na účet a jak vysoké jsou náklady zaměstnavatele?

Text Částka

Hrubá odměna

10 000 Kč

Zálohová daň z příjmu

0 Kč

Sociální pojištění

0 Kč

Zdravotní pojištění

0 Kč

Náklady zaměstnavatele

10 000 Kč

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 3)

Měsíční odměna nad limit a nepodepsané prohlášení k dani

Zaměstnanec pan Černý pracuje pro zaměstnavatele MN na standardní pracovní smlouvu na dobu neurčitou, současně si přivydělává prací na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele RS. Prohlášení k dani má pan Černý podepsáno u zaměstnavatele MN. Měsíční odměna z dohody o provedení práce je 15 000 Kč. Jak vysoká je čistá odměna na účet a náklady zaměstnavatele?

Text Částka

Hrubá odměna

15 000 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 100 Kč

(15 000 x 34 %)

Zálohová daň z příjmu

3 015 Kč

(15 000 + 5 100) x 15 %

Sociální pojištění

 975 Kč

(15 000 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

675  Kč

(15 000 x 4,5 %)

Čistá odměna na účet

10 335 Kč

(15 000 - 3 015 - 975 - 675)

Náklady zaměstnavatele

20 100 Kč

(15 000 + 5 100)

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 4)

Měsíční odměna nad limit a podepsaná prohlášení k dani

Pan Šťastný pracuje v březnu pouze na základě dohody o provedení práce pro zaměstnavatele KL. U zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Měsíční odměna je 15 000 Kč. Jak vysokou čistou odměnu obdrží pan Šťastný na účet? Jak vysoké jsou náklady zaměstnavatele?

Text Částka

Hrubá odměna

15 000 Kč

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

5 100 Kč

(15 000 x 34 %)

Zálohová daň z příjmu

945 Kč

(15 000 + 5 100) x 15 %) - 2 070)

Sociální pojištění

 975 Kč

(15 000 x 6,5 %)

Zdravotní pojištění

675  Kč

(15 000 x 4,5 %)

Čistá odměna na účet

12 405 Kč

(15 000 - 945 - 975 - 675)

Náklady zaměstnavatele

20 100 Kč

(15 000 + 5 100)

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: STUDENT