Jaký jazyk kromě angličtiny se vyplatí naučit?

11.01.2017 | , Finance.cz
STUDENT


Angličtina je nejčastějším a nejpoužívanějším jazykem světa, to by asi řekl každý a měl by pravdu. Anglicky umí téměř každý, alespoň základy, a navíc je snadné se anglicky i naučit. Ale co další jazyk, jaký světový jazyk se vyplatí naučit jako další?

Kromě angličtiny patří mezi světově nejpoužívanější jazyky čínština, ruština, francouzština nebo španělština. Jednotlivé jazyky dokáže seřadit dle používání tzv. index PLI (Power Language Index). Ten kombinuje několik hodnotících kritérií, která zahrnují ekonomické postavení jazyka, jeho diplomatickou sílu nebo zastoupení na internetu. Na základě těchto kritérií pak index identifikuje jazyky, které jsou nejsilnější, a znamenají tak ve světové ekonomice nejvíc. Dle PLI indexu je například čeština 24. nejdůležitějším jazykem ve světě.

Pořadí jazyků ve světě dle PLI bez rozlišování dialektů čínštiny a hindštiny (top 10 a vybrané evropské jazyky)

pořadí jazyk pořadí jazyk
 1  angličtina 12  italština 
 2  čínština 15  polština 
 3 francouzština  17  turečtina 
 4 španělština  19  norština 
 5 arabština  20  švédština 
 6 ruština  22  dánština 
 7 němčina  24  čeština 
 8 hindština  27  finština 
9 japonština  33  slovenština
 10 portugalština  36  maďarština
zdroj: PLI

Když chcete procestovat svět

Mezi nejčastější důvody, proč se učíme cizí jazyk, patří to, že se chceme domluvit na dovolené, při cestování a při objevování světa. Pomineme angličtinu, která je celosvětovým jazykem pro minimálně téměř 450 miliónů rodilých mluvčích a asi 50 % zbytku světové populace anglicky také mluví, a anglicky se tak domluvíte vlastně na celém světě. Jaké jsou ale jazyky, kterými mluví nejvíc lidí na světě, a jaké jsou jazyky, které zabírají největší geografickou polohu?

Pokud vezmete jako kritérium, že se chcete domluvit s co největším množstvím lidí na celém světě v jejich rodném jazyce, tak mezi nejlidnatější jazyky patří čínština, španělština, až poté angličtina, hindu jazyky a arabština. Pořadí těchto jazyků je dané především populačním růstem v jihovýchodní Asii a také počtem zemí, kde se mluví španělsky a arabsky. Nevýhodou čínštiny ale stále zůstává, že je koncentrovaná na jednom místě. Takže mezi jazyky, které pak zabírají největší místo na mapě patří angličtina, francouzština, španělština, arabština a ruština. Francouzština je rozšířená především díky bývalému impériu, arabština je zase univerzální jazyk všech muslimů na celém světě. Ruština je jazyk, kterým se mluví ve státě s největší rozlohou na celém světě.Čtěte také:


Když chcete získat dobrou práci

V obchodě a podnikání samozřejmě převažuje hlavně angličtina, ale pokud budeme velikost jazyka měřit velikostí vyprodukovaného HDP v zemích, kde se tímto jazykem mluví, tak kromě angličtiny a čínštiny je velmi silná také němčina a japonština. Mezi nejčastěji používané jazyky v obchodě a při finančních operacích patří kromě angličtiny, především čínština, němčina, japonština a španělština. Čínština a japonština jsou sice jazyky, kterými se mluví pouze na velmi omezeném území a které nejsou celosvětově rozšířené. Ale svou ekonomickou silou představují jeden ze světových jazyků. Pokud navíc mluvíte čínsky nebo japonsky, tak vaší velkou výhodou je fakt, že těmito jazyky většinou mluví pouze rodilí mluvčí, ani jeden z těchto asijských jazyků totiž není příliš rozšířen mimo své přirozené území.

Němčina je pak jazyk zajímavý především pro nás, protože s německy mluvícími státy přímo sousedíme a máme velmi provázané ekonomické vztahy. Španělština spolu s portugalštinou zase představují ekonomicky dynamicky rostoucí oblasti. Pokud chcete získat dobrou práci, tak minimálně základy němčiny, španělštiny, případně čínštiny nebo japonštiny budou znamenat v dalších letech výhodu a z pracovního hlediska se jejich znalost určitě vyplatí ať už ve finančním nebo obchodním odvětví. Pokud si plánujete práci v diplomacii a v mezinárodních organizacích, případně ve vládním sektoru, tak potom mezi nejčastěji mluvené jazyky patří angličtina a francouzština, s určitým odstupem jsou následované španělštinou, arabštinou a ruštinou.

Když se chcete co nejvíc dozvědět

Angličtina je také především jazykem internetu a sociálních sítích. Pokud se chcete cizí jazyk naučit výhradně pro to, abyste se dostali k co nejvíce informacím, ať už online, nebo v tištěné či filmové a audio verzi, tak potom je angličtina královnou, kterou žádný jiný jazyk v dohledné době hned tak nepřekoná. Více než polovina obsahu internetových stránek je v angličtině, dalších pět nejčastějších jazyků na internetu, tedy ruština, němčina, japonština, francouzština a španělština, tvoří dohromady pouze něco málo kolem 25 %. Zbytek obsahu, tedy asi pětina internetových stránek je tvořena všemi dalšími světovými jazyky.

V odborném tisku a ve vzdělávání nemá angličtina také výraznější konkurenci, v angličtině si můžete přečíst více než 5000 odborných indexovaných časopisů, zatímco například ve francouzštině, němčině nebo ruštině jde vždy jen o několik desítek titulů. Stejně tak nemůže angličtině konkurovat žádný jazyk v počtu studijních programů na top 500 světových univerzitách. Výraznou konkurenci ovšem angličtina má ve filmovém umění, pokud se chcete podívat na co největší počet různých filmů v originálním znění, tak se určitě vyplatí naučit se hindštinu, protože produkce indického Bollywoodu celkem výrazně převyšuje v posledních letech počet filmů produkovaných v amerických studiích.Čtěte také:

Autor článku

Hana Bartušková  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 15 krát

Články ze sekce: STUDENT