Problém generace Y: Příliš mnoho možností

03.04.2017 | , Finance.cz
STUDENT


Generace Čechů a Moravanů, kteří jsou před prahem dospělosti je mnohdy popisována jako líná a nezodpovědná. Psychologové ale tvrdí, že musí řešit situace, které jejich předci neznali.

Pět let studovali psychologové Masarykovy univerzity mladé lidi od 18 do 25 let, tedy podle českých zákonů už dospělých jedinců. Ještě před pár desítkami let se lidé těchto věkových kategorií ženili, vdávaly a měli děti. Dnes se drtivá většina z nich věnuje studiu a na kariéru se teprve připravuje. Také to je jeden z výstupů studie o generaci, jež se za našimi hranicemi říká nedospělí dospělí. Díky studii se o nich ví daleko víc, její závěry jsou použitelné nejen pro pochopení demografické situace, ale například pro zaměstnavatele.

Generace Y

Proč nedospělí dospělí? Druzí jmenovaní se mimo jiné vyznačují tím, že jsou vázáni v různých vztazích – společenských, citových nebo pracovních. Tyto závazky bývají dlouhodobé a generace, které se badatelé věnovali, tento typ vztahů většinou nezná. Říká se ji také generace Y a říká se o ní, že odkládá povinnosti, nezná zodpovědnost a věnuje se jen zábavě. To vše může být pravda, ale ze studie vyplývá, že to nedělá záměrně. Tito lidé už se narodili těsně před listopadem 1989 a nejsou zatíženi socialistickou minulosti svých otců, matek a dalších pokolení. Jejich možnosti jsou téměř neomezené, mají v mnoha situacích nejrůznější možnosti a řeší problém, jak si vybrat co nejlépe. Psychologové říkají, že ve chvíli, kdy se člověku nabízejí nejrůznější varianty k řešení, cítí zároveň s nimi také mnoho nejistot, které pramení z malé znalosti jednotlivých možností. Prostě z mála zkušeností. Pak je těžké se rozhodnout pro partnera nebo zaměstnání. Proto s nástupem do práce váhají, stejně jako se ženěním, nebo vdavkami. Chtějí mít víc času.


Čtěte také:
Co to znamená, když najedeme na mediální dietu?
Co je to malá a velká korupce a jak je na tom s korupcí Česko?
Může lidem pomoci prostistresová rovnice?

O co nám jde?

Na studii se podílelo více než 1500 lidí generace Y, kteří písemně odpovídali na dotazy odborníků. Mladí lidé se zmiňovali o strachu z nedokončení školy, měli obavy, že si nenajdou dobrou práci, která je bude bavit, a vyjadřovali strach, jestli budou v manželství dobrými partnery a rodiči. Naopak své životní cíle popisovali velmi tradičně. Nepotvrdilo se tedy, že by například nechtěli vstupovat do manželství. Jenom očekávání chvíle, kdy to přesně udělají, mají trochu posunuté. Většina z nich si ale chce najít stálého partnera, mít děti a zajištěné bydlení. Na výběru protějšku si ypsilonkáři dávají hodně záležet. Je proto naprosto běžné, že mají i několik víceletých vztahů. Za nejdůležitější považují možnost mít se ke komu vátit a opřít se o něj případě pocitu ohrožení.

Odborníci tvrdí, že existují dva náhledy na vztahy. Podle prvního bude partnerství fungovat, když do sebe oba jedinci zapadnou jako dílky puzzle- Prostě si najdou toho pravého, nebo tu pravou. Druhá varianta počítá s tím, že na vztahu je třeba pracovat, vytvořit ho. U lidí ze studie převažuje první varianta a převažuje i u dospělých jedinců, i když jiných mýtů z adolescence se postupně zbavují.

Superjob

Stejně nároční jako při volbě partnera byli účastníci výzkumu i při hledání práce. Přiznali také, že na výkon ve škole a později v zaměstnání cítí velký tlak. Velmi zdůrazňovali svou samostatnost a naprostá většina z nich napsala, že si svou vysokou školu vybrali sami. Jen několik jedinců připustilo vliv někoho jiného, třeba rodičů.

Studie by měla mimo jiné také pomoci zaměstnavatelům s tím, jak se chovat ke svým mladým zaměstnancům, aby si je udrželi. Měli by dbát na to, aby před sebou měli mladí zaměstnanci perspektivu, měli by s nimi komunikovat také o tom, jestli se v jejich firmě vidí i v budoucnu, jestli od nich nechtějí odejít. Ještě před dvěma desítkami let by jim odchod asi nikdo nepřiznal. Dnes je ale zcela běžné, že pracovníci řeknou o svých „zaječích úmyslech“ odejít. Psychologové ale v závěru studie tvrdí, že se výsledky nedají převádět mechanicky na každého z kategorie 18 až 25 let. Typická a důležitá je pro ně totiž také originalita.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: STUDENT