Bakalářské studium na VŠE v akademickém roce 2011/2012

24.01.2011 | , VŠE
STUDENT


Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) nabízí pro akademický rok 2011/2012 na svých šesti fakultách možnost studia 23 bakalářských oborů. Přijato bude více než čtyři a půl tisíce uchazečů.

Zájem o studium na VŠE je tradičně vysoký. Pro akademický rok 2010/2011 bylo podáno přes 16 tisíc přihlášek, přičemž přijata byla přibližně třetina uchazečů. Největší zájem byl například o obory Arts management, Bankovnictví a pojišťovnictví, Ekonomie, Mezinárodní studia – diplomacie či Podniková ekonomika a management. Nabídka bakalářských oborů jednotlivých fakult VŠE je však mnohem širší.

Fakulta financí a účetnictví nabízí celkem 875 míst v pěti oborech – Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Bankovnictví a pojišťovnictví, Zdanění a daňová politika a Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání. Přijímací zkouška má formu testu z matematiky a angličtiny. Termín pro odevzdání přihlášek je 28. února 2011.

Na Fakultě mezinárodních vztahů je možné studovat v prezenční formě studia také pět oborů – Cestovní ruch a regionální rozvoj, Mezinárodní obchod, Mezinárodní studia – diplomacie, Podnikání a právo a Politologie, do kterých bude přijato celkem tisíc uchazečů. Přijímací zkouška se skládá ze tří testů – z matematiky a dvou jazyků. Termín odevzdání přihlášky je také 28. února 2011. Novinkou je obor Manažer obchodu, který bude probíhat formou studia kombinovaného. Je určen pro zájemce, kteří preferují studium při zaměstnání a mají minimálně pětiletou praxi. Přijímací zkoušky se skládají z testu z cizího jazyka (kterým může být angličtina nebo němčina) a z testu ze všeobecných znalostí. Do prvního ročníku bude přijato 100 studentů, uzávěrka přihlášek bude 30. dubna 2011.

Fakulta podnikohospodářská nabízí celkem 700 míst v oborech Podniková ekonomika a management a Arts management. Pro Podnikovou ekonomiku má přijímací zkouška formu testu z matematiky a cizího jazyka, pro Arts management se jedná o test ze všeobecného přehledu a z cizího jazyka. Přihlásit se je nutné nejpozději do 13. března 2011.

Fakulta informatiky a statistiky připravila pro uchazeče výběr sedmi oborů – Informatika, Multimedia v ekonomické praxi, Podnikové informační systémy (PIS), Matematické metody v ekonomice, Sociálně ekonomická demografie, Statistické metody v ekonomii a Statistika a ekonometrie. Plánuje přijmout celkem 1 090 uchazečů. Přijímací zkouška se skládá z testů z matematiky a cizího jazyka, ovšem uchazeči, kteří splní stanovená kritéria (výborný prospěch z matematiky a angličtiny na střední škole, přijatelný výsledek zkoušky z obecných studijních předpokladů – OSP SCIO, nebo účast na celostátní přehlídce SOČ či kolech olympiád), mají možnost být přijati bez přijímací zkoušky. Termíny odevzdání přihlášky jsou do 15. dubna 2011 (1. kolo kromě PIS), do 20. července 2011 (2. kolo a 1. kolo pro PIS) a 31. srpna 2011 (2. kolo pro PIS).

Na své tři obory – Ekonomie, Národní hospodářství a Veřejná správa a regionální rozvoj přijme Národohospodářská fakulta celkem 672 uchazečů. Jako přijímací zkoušku absolvují test OSP SCIO. Termín odevzdání přihlášky je 31. května 2011.

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci plánuje do svého oboru Management přijmout 300 zájemců o studium. Přijímací zkouška se skládá z testů z předpokladů k manažerskému rozhodování (matematické znalosti a schopnost numerického, logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.) a světového jazyka. Studenti s výborným prospěchem z matematiky a cizího jazyka na střední škole či zkoušky OSP SCIO mohou být také přijati bez přijímací zkoušky. Přihlášky musí být odevzdány do 18. března 2011.

Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy www.vse.cz v sekci Zájemci o studium – Přijímací řízení nebo přímo na stránkách jednotlivých fakult. Zájemci o studium na VŠE se mohou také obrátit na školní Infocentrum.

Články ze sekce: STUDENTPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.