Kdy vám končí status studenta po vysoké škole?

10.06.2024 | , Finance.cz
STUDENT


Kdy po bakalářském a magisterském typu studia ztrácíte status studenta? Kdy musíte začít platit sociální a zdravotní pojištění? A kdy ztratíte status studenta po vyloučení ze školy?

Status studenta po úspěšném absolvování vysoké školy máte ještě do konce následujícího měsíce po státnicích. Nicméně to neplatí v případě, že podnikáte či budete pobírat dávky v nezaměstnanosti.

Od kdy musíte platit zdravotní pojištění? Jak je to při přechodu na jinou vysokou školu a jak je to při neúspěšném ukončení vysoké školy?

Status studenta na VŠ ztrácíme státnicemi, či promocemi?

Jak jsme již napsali výše, při dokončení vysoké školy (a nepokračování v následujícím studiu) status studenta ztrácíte od konce měsíce, který následuje po tom, co jste vykonali státní zkoušky. 

Častá chyba je, že si spousta lidí myslí, že ve statusu studenta a placení zdravotního pojištění hrají nějakou roli promoce, ale tak tomu není.

Jestliže pokračujete v dalším studiu na vysoké škole a jestliže je zápis do následujícího studia do tří následujících měsíců po státnicích, status studenta vám zůstává.

Přechod mezi vysokými školami

Přechod mezi dvěma vysokými školami může být zapeklitý, záleží na vašich plánech a odstudované době. Na jedné straně se snažte být studentem co nejdéle, vzhledem k placení zdravotního pojištění.

Na druhé straně si pohlídejte poplatky za delší studium. Stát vám hradí jeden rok studia „navíc“ na bakalářském i magisterském programu, ovšem neúspěšné studium se vám započítá do doby studia ve vašem dalším studiu, tak pozor na to.

Jestliže vás vysoká škola nenaplňuje, chcete dál studovat a hrozí vám poplatky za delší studium, ukončete své studium co nejdříve.

Výhody statusu studenta

Status studenta má řadu výhod:

Slevy na jízdné, vstupné a další

Status studenta vám umožní využívat slevy na jízdném v dopravě, na kulturní, sportovní a další událostiSlevu na jízdném ve výši 50 % stačí do 18 let doložit průkazem totožnosti či žákovským průkazem. Od 18 let musíte předložit nějaký z dokladů o studiu (ISIC, žákovský průkaz apod.). Slevu na jízdném pro studenty můžete čerpat do 26 let.

Zdravotní pojištění

Stát za vás hradí zdravotní pojištění, a to až do věku 26 let. Zdravotní pojištění následně musíte odvádět od doby, kdy status studenta ztratíte.

Slevy na daních

Do roku 2023 bylo možné uplatnit slevu na studenta na dani z příjmů ročně ve výši 4020 Kč, a to až do dovršení 26. roku (u doktorského prezenčního studia až do 28 let).

Sleva na studenta byla od roku 2024 zrušena.

Dále si váš rodič může uplatňovat slevu na dani z příjmů za dítě, a to rovněž až do dovršení vašich 26 let.

Sociální dávky a status studenta

Při splnění dalších podmínek vám status umožňuje nárokovat sociální dávky (například sirotčí důchod) do 26. roku věku.

Výživné při studiu na vysoké škole

Prezenční studium na vysoké škole je soustavnou přípravou na budoucí povolání. Pokud tedy na vás rodič platí výživné, po celou dobu studia (pokud si nevyděláváte) ho na vás musí platit. Podmínkou je ovšem prezenční forma studia. Toto kritérium není omezeno věkem, takže i po dosažení 26 let můžete dostávat výživné.

Status studenta otevírá dveře do světa

Status studenta vám také umožňuje přístup do mnoha institucí vaší univerzity (knihovny, detašovaná pracoviště, laboratoře), a to většinou zdarma. Máte také přístup do řady databází s impaktovanými články, které by vás jinak stály tisíce korun (i dolarů). Dále si můžete vyzkoušet řadu nových technologií, tak toho využijte při práci na sobě.

 

Výhody statusu studenta - můžete navštěvovat knihovny a studovat zde zdarma

Zdroj: Shutterstock

Dobrovolné ukončení studia – ztráta statusu studenta

Při dobrovolném ukončení studia ztrácíte status studenta k datu ukončení studia. V žádném případě nenechávejte ukončení vašeho studia na vysoké škole, protože se to může protáhnout na několik měsíců.

Vyloučení z vysoké školy

Pokud vás z vysoké školy vyloučí, status studenta ztrácíte v den, kdy rozhodnutí o vyloučení nabylo právní moci. Tedy jestliže jste byli vyloučení na základě nesplnění studijních podmínek, přestáváte být studentem k datu, které je uvedeno na oficiálním prohlášení (dopisu) o vyloučení ze studia.

Přerušení studia – ztráta statusu studenta

Jestliže máte studium na vysoké škole přerušeno, status studenta ztrácíte k datu přerušení studia (například při odložení státnic). Po nástupu do studia se vám status studenta vrací ke dni opětovného zápisu.

Co dělat, když jste ztratili status studenta?

Při ztrátě statusu studenta záleží na vašich prioritách do budoucna, máte řadu možností:

  • začít studovat jinou školu,
  • začít pracovat,
  • jít se evidovat na Úřad práce,
  • platit si sami zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP),
  • začít podnikat.

Pokud se chystáte dále studovat, ale ztratili jste status studenta, pro překlenutí krátké doby doporučujeme zajít se zaevidovat na Úřad práce či si začít platit zdravotní pojištění jako OBZP. Po nástupu na VŠ za vás zdravotní pojištění bude opět platit stát, což oznamte vaší zdravotní pojišťovně a doložte potvrzením o studiu.

Jestliže jste si studia užili do sytosti, nikdo vám nebrání v podnikání či v nástupu do zaměstnání. Když stále nevíte, co dál, zajděte se zaevidovat na Úřad práce, kde získáte přehled o volných pozicích, úřad za vás bude odvádět zdravotní pojištění a můžete se dále školit, vzdělávat apod. V každém případě vždy kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu. 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 49 krát

Články ze sekce: STUDENT