Prodloužení studia vysoké školy se může prodražit. Jaké jsou poplatky za delší studium na českých univerzitách?

29.11.2023 | , Finance.cz
STUDENT


Poplatky za prodloužení studia v akademickém roce 2023/2024 se na některých českých vysokých školách zvýšily. Od kdy budou studentům poplatky vyměřeny? Kde jsou poplatky za delší studium nejvyšší?

Blíží se zkouškové období studentů na vysokých školách. Někteří již tuší, že dané studium není pro ně, nebo již vědí, že budou muset své studium prodloužit.

Komu bude od vysoké školy vyměřen poplatek za delší studium?

Poplatek za delší studium je vyměřen studentům, jejichž doba studia překročila standardní dobu studia o více než 1 rok.

Do této doby je započítáno rovněž předchozí neúspěšné studium.

Například bakalářské studium je většinou 3leté, máte tedy nárok na bezplatné studium o délce 4 let. Pokud jste předtím například studovali 1 rok na jiné vysoké škole a ukončili jste studium neúspěšně, máte nárok pouze na 3 roky bezplatného studia. Naopak doba přerušení studia se nezapočítává do doby studia pro vyměření poplatku za delší studium.

Doba, kdy jste studovali více studijních programů souběžně, se počítá pouze jednou.

Poplatky za delší studium na českých vysokých školách

Každá vysoká škola si stanovuje výši poplatků formou vnitřních předpisů. Poplatky za delší studium nejsou výjimkou. Poplatky za delší studium se mohou lišit i mezi jednotlivými fakultami, výši poplatků ovlivňuje například technologická náročnost studia.

Jaká je výše poplatků za delší studium v akademickém roce 2023/2024 na českých vysokých školách?


Univerzita Karlova – výše poplatku záleží na koeficientu ekonomické zdatnosti

Univerzita Karlova má poplatky za delší studium rozděleny na základě koeficientu ekonomické zdatnosti.

Poplatek za studium je stanoven za započatých 6 měsíců studia prodloužení standardní doby studia zvýšené o 1 rok. Základní koeficient 1,00 je pro akademický rok 2023/2024 stanoven na 21 000 Kč a zaplatí ho prodlužující studenti antropologických studií.

Nejvyšší koeficient je 3,50, kdy poplatek za studium činí 57 500 Kč a zaplatí ho například prodlužující studenti oboru Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školy.

Tip: Poplatky za delší studium na Univerzitě Karlově dle oborů

Masarykova univerzita poplatky nezvyšovala

Poplatky za delší studium na Masarykově univerzitě jsou odvozeny od doby překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok:

 • o méně než 6 měsíců – 18 000 Kč
 • o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců – 24 000 Kč
 • o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců – 30 000 Kč
 • o 18 a více měsíců – 36 000 Kč

Univerzita Palackého v Olomouci má poplatky za delší studium ve výši 20 000 Kč za semestr

Univerzita Palackého v Olomouci má stanoven poplatek za delší studium ve výši 20 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

Vysoké učení technické v Brně – poplatky se lehce zvýšily

Poplatky za delší studium na VUT v Brně v akademickém roce 2023/2024 činí:

 • 14 100 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 1 rok
 • 28 200 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 2 roky
 • 56 100 Kč za každých započatých šest měsíců po dobu dvanácti měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 3 roky

Česká zemědělská univerzita v Praze má poplatky za delší studium ve výši 21 000 Kč za semestr

Česká zemědělská univerzita v Praze má stanoven poplatek za delší studium ve výši 21 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.

České vysoké učení technické v Praze – poplatky záleží na KENovi

Poplatek za delší studium stanovuje České vysoké učení technické v Praze podle koeficientů ekonomické náročnosti (KEN).

Poplatek za každých dalších započatých šest měsíců studia činí:

 • 21 400 Kč pro KEN 1,00,
 • 23 500 Kč pro KEN 1,20,
 • 28 300 Kč pro KEN 1,65,
 • 34 800 Kč pro KEN 2,25,
 • 40 700 Kč pro KEN 2,80,
 • 48 100 Kč pro KEN 3,50.

Přehled studijních programů a jejich koeficientů ekonomické náročnosti (KEN) na ČVUT v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze – poplatek za delší studium ve výši 21 000 Kč za semestr

Vysoká škola ekonomická má stanoven poplatek za delší studium, jestliže student překročí standardní dobu studia zvýšenou o 1 rok: 

 • Za prvních 6 započítaných měsíců – 21 000 Kč.
 • Za druhých 6 započítaných měsíců – 21 000 Kč.
 • Za třetích a každých dalších 6 započítaných měsíců – 34 500 Kč.
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – 3 stupně poplatků závisí na délce překročení

Poplatek za delší studium na ostravské technické univerzitě byl stanoven ve výši:

 • 12 000 Kč do 12 měsíců (včetně)
 • 18 000 Kč za dobu delší než 12 měsíců, nejvíce však 36 měsíců (včetně)
 • 24 000 Kč za dobu delší než 36 měsíců

Západočeská univerzita v Plzni – poplatek za delší studium činí 27 942 Kč

Západočeské univerzita v Plzni má v akademickém roce 2023/2024 stanoven poplatek za delší studium za každých dalších započatých 6 měsíců studia 27 942 Kč.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – 3 stupně poplatků

Poplatek za každých započatých 6 měsíců delšího studia na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích je odvozený od jednotlivých fakult:

 • 16 300 Kč na fakultě ekonomické, filozofické, pedagogické a teologické
 • 19 800 Kč na fakultě zdravotně sociální
 • 23 290 Kč na fakultě rybářství a ochrany vod, přírodovědecké a zemědělské

Mendelova univerzita – poplatky od 0 Kč po 35 000 Kč

Mendelova univerzita má stanoveny poplatky za překročení délky studia za každých započatých 6 měsíců:

 • V prvním roce 0 Kč
 • Ve druhém roce 15 000 Kč
 • Ve třetím roce 20 000 Kč
 • Ve čtvrtém roce 27 000 Kč
 • V pátém a v každém dalším roce 35 000 Kč

Co dělat, jestliže jsou vám poplatky vyměřeny?

Jestliže vám univerzita poplatky za delší studium již vyměřila a vy s nimi nesouhlasíte, můžete požádat o zkrácení či prominutí poplatku.

Poplatky za delší studium vám většinou vypočítá informační systém, i jestliže překročíte dobu studia o pár dní či týdnů. V takových případech bývají poplatky promíjeny. Pokud opravdu studujete o semestr(y) nad standardní dobu studia zvýšenou o 1 rok, poplatky promíjeny většinou nejsou.

Jsou promíjeny či sníženy pouze ze závažných důvodů, například při vážné nemoci či zranění (nutno doložit lékařské potvrzení) anebo tíživé sociální situaci studenta (zde je ji nutné rovněž dokázat).

Vynikající studijní výsledky mohou být rovněž důvodem pro snížení či zrušení povinnosti platit poplatek.

V každém případě je dobrý aktivní přístup, o každé snížení či prominutí poplatků je třeba si písemně požádat.

Nemám na zaplacení poplatků za delší studium, co mám dělat?

Poplatek za delší studium by neměl být hlavním důvodem pro ukončení vašeho studia.

Ve většině případů vycházejí vysoké školy vstříc a umožní vám stanovit splátkový kalendář, jestliže nemáte finance na zaplacení poplatku za delší studium.

Zdroj: Shutterstock

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: STUDENT