Jak na VŠ bez přijímaček: Medicína

15.02.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Mezi uchazeči na lékařských fakultách je jedna z nejtvrdších konkurencí, univerzity přijímají pouze zlomek zájemců s těmi nejlepšími výsledky. Pokud vám ale nevyhovuje stresující prostředí přijímacích zkoušek, můžete být nejlepší jinak – průměrem ze střední školy či jinými zajímavými výsledky.

V článcích z cyklu Jak na VŠ bez přijímaček se vám snažíme přiblížit možnosti, kterak se třeba vyhnout nutnosti skládat přijímací zkoušky do vašeho zvoleného či vysněného oboru. Ne každý se dostane ke všem informacím, a tak mu může uniknout příležitost využít šanci, kterou některé vysoké školy nebo fakulty nabízejí. V předcházejících článcích jste se mohli například dovědět, kde a za jakých podmínek se můžete vyhnout přijímačkám ke studiu ekonomie: Jak na VŠ bez přijímaček: Ekonomie nebo informatiky: Jak na VŠ bez přijímaček: Informatika.


Univerzita Karlova v Praze


Podmínky pro přijetí se velmi liší mezi jednotlivými fakultami UK. Na 1. lékařské fakultě v Praze můžete být na obory Všeobecné lékařství a Zubní lékařství přijati bez zkoušek, pokud úspěšně složíte maturitní zkoušku s českým jazykem jako jedním z předmětů, za poslední dva roky SŠ studia absolvujete alespoň jeden rok fyziky, biologie a chemie se známkou ne horší než dva a za poslední čtyři roky studia vám z konečných vysvědčení (výjimaje maturitní) vychází průměr 1,20 a nižší. Takto bude (v pořadí podle nejlepšího studijního průměru) přijato 210 studentů do programu Všeobecné lékařství a 23 studentů do programu Zubní lékařství. Ostatní musejí absolvovat zkoušky.

Na 2. lékařské fakultě bez zkoušek nepochodíte; výjimky v tamním přijímacím řízení neexistují, stejně tak na 3. lékařské fakultě UK.


UK v Hradci Králové a Plzni


Lékařská fakulta UK v Hradci Králové má podmínky podobné jako 1. lékařská fakulta, ale o něco přísnější – vedle fyziky, biologie a chemie je potřebné absolvovat v posledních dvou ročnících SŠ také alespoň rok matematiky a průměr za poslední čtyři roky potřebujete do 1,10 včetně. Stejně jako u 1. LF platí pro obory Všeobecné a Zubní lékařství.

U lékařské fakulty UK v Plzni se podmínky shodují s 1. lékařskou fakultou – stejné obory, studijní průměr i potřebné předměty.


Brno, Olomouc a Ostrava


Na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity se bohužel bez zkoušek nedostanete, neexistuje jiná varianta přijímacího řízení, ať už na základě průměru či jiných úspěchů.

LF Univerzity Palackého v Olomouci nabízí uchazečům stejné podmínky jako 1. lékařská fakulta UK a LF UK v Plzni.

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity se liší podmínky pro každý z mnoha studijních oborů; u některých je potřeba absolvovat talentovou zkoušku, jinde ústní pohovor, odborný písemný test či test z přírodních věd. Fakulta však nenabízí možnosti prominutí zkoušek kvůli výjimečných výsledkům ve středoškolském studiu či soutěžích.


Další možnosti


Vojenské zdravotnictví můžete studovat na Univerzitě obrany, avšak samotná výuka probíhá na LF v Hradci Králové, kam si musíte podat přihlášku a splnit tamní podmínky.

Chcete-li se věnovat medicíně, ale obáváte se nepřijetí na VŠ kvůli přísným podmínkám, můžete ještě zkusit biomedicínské inženýrství – fyzioterapii, optiku, radiologii, biomedicínskou techniku a informatiku. Do studijních programů na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně jsou uchazeči přijímáni na základě průměru ze SŠ studia; skládání zkoušky je nutné pouze při průměru horším než 2,20.

Je škoda, že lékařské fakulty v praxi nepřihlížejí ani k poměrně odborně zaměřeným soutěžím, jako je Středoškolská odborná činnost, kde je i obor Zdravotnictví. Na druhou stranu se univerzity striktními podmínkami pojišťují, aby přijímaly uchazeče, kteří jsou kromě samostatného myšlení schopni i memorování a vzdorování stresu, což budou jako lékaři velmi pravděpodobně potřebovat.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.