Sokrates nade vše

23.02.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Nejen filosof a učitel Platónův Sókratés, který v podstatě položil základy kritického evropského myšlení a proto jej můžeme považovat za jednoho z nejvýznamnějších filosofů Evropy, ale též studijní program Sokrates je výjimečný! Sdružuje totiž poměrně velké množství zajímavých, důležitých a metodicky přesně rozvržených podprogramů, které nám otevírají brány do světa.

Na stránce Evropské vzdělávací programy: Šance pro studenty naleznete další články z tohoto seriálu, v nichž se podrobněji hovoří nejen o podprogramech Sokrata, jako jsou Erasmus, Comenius atd.

Filosof Sókratés se narodil v Athénách roku 469 př. n. l. a program Sokrates (též Sokrates) se zrodil v Evropské Unii 24. ledna 2000. Dalo by se říci, že skoro 2000 let dělí naše Sokraty od sebe, ale přesto jsou úzce spojeni. Pouto, které je drží pohromadě je vzdělávání. Oba se snažili docílit, aby se vzdělávání a filosofie staly pozemskou činností, náš filosof Sókratés se soustředil na záležitosti člověka a společnosti, stejně jako náš program Sokrates se soustředí na vzdělávání společnosti a jednotlivců ve svých podprogramech, kterými jsou Comenius, Erasmus, Lingua a Minerva.

Každý z nich se zaměřuje na určitou skupinu lidí, od dětí v mateřinkách až po důchodce, když se to tak vezme… I důchodci mají chuť být studenty a na stará kolena si dokázat svou výši intelektu a budiž jim to přáno! A co je to vlastně ten program Sokrates? Jde o vzdělávací program Evropské unie, který zprostředkovává spolupráci mezi evropskými školami, studenty, vzdělávacími zařízeními a jinými subjekty, zapojenými do vzdělávacího procesu. Kromě členských zemí EU se mohou zapojit také země EFTA (Norsko, Lichtenštejnsko a Island) a země, které mají podepsanou tzv. asociační dohodu s EU. Nyní nastává vhodná chvíle zaměřit se na podprogramy Sokratu.


Comenius


Jako první si představíme podprogram Comenius, který nese své jméno na počest našeho nejslavnějšího a jednoho z nejlepších pedagogů Čech, Jana Amose Komenského. Je zaměřen na vzdělávání dětí, žáků a studentů od předškolních zařízení až po vyšší odborné školy a zahrnuje také pedagogické pracovníky těchto škol. Cílem programu je rozvíjet porozumění mezi mladými lidmi z různých evropských zemí, pomáhat jim osvojit si základní životní dovednosti nezbytné pro jejich osobní rozvoj, pro jejich budoucí zaměstnání a pro aktivní účast v evropských záležitostech. Comenius může být určen též vyšším odborným školám, jejichž součástí je vysokoškolské vzdělávání pro budoucí učitele, tj. kde je reálné získat titul min. Bc. (bakalářský) na místo DiS (diplomovaný specialista) a dále vysokým školám, které vzdělávají učitele/budoucí učitele.


Erasmus


Snad jeden z nejznámějších studijních podprogramů programu Sokrates je Erasmus, který nese pojmenování díky Erasmovi Desideriovi Rotterdamskému, což byl holandský humanistický a renesanční myslitel 15. – 16. století. Cílem tohoto programu se stala mobilita a spolupráce ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě. Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. Podprogram Erasmus mohou využít studenti všech vysokých škol, které mají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (tedy i soukromé vysoké školy), a některých vybraných vyšších odborných škol. Náplní mohou být výměnné pobyty, studium na zahraniční univerzitě a další formy spolupráce.


Grundtvig


Podprogram zaměřený na vzdělávání dospělých a celoživotní vzdělávání.  Cílovou skupinou  tohoto podprogramu jsou osoby starší 25 let nebo osoby ve věku 16-24 let, které již nestudují na střední ani vysoké škole. Důraz je kladen na vzdělávání osob, které nemají základní vzdělání a kvalifikaci, osob, které jsou znevýhodněné ze socioekonomických důvodů a osob se specifickými vzdělávacími potřebami.


Lingua


Hlavním cílem podprogramu Lingua je podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti v zemích EU, rozšiřování jazykových znalostí na všech úrovních vzdělávání a zkvalitnění jazykové výuky ideálně tak, aby každý občan EU ovládal kromě mateřštiny další dva cizí jazyky.


Minerva


Podporuje využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce. Představili jsme si krátce podprogramy slavného Sokratu a příště se podíváme detailněji na každý z nich, abychom měli každý představu o tom, který může být ten náš!

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.