Program Leonardo Da Vinci podporuje odborné vzdělávání

29.03.2011 | , Studentskefinance.cz
STUDENT - NEPOUŽÍVAT


Leonardo Da Vinci, Jean Monnet a nebo také Transversal to jsou další jména vzdělávacích programů, které můžeme využít na cestě za poznáním a vzděláním. Stejně tak jako program Sokrates (Socrates), tak také Leonardo Da Vinci je program se svými podprogramy s cílem zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni, zefektivnit uplatnění na trhu práce a soustředit se na rozvoj osobnosti.

Ostatní články z tohoto cyklu naleznete na stránce Evropské vzdělávací programy: Šance pro studenty.


Na počátku stála inspirace a nápad…


Podobně jako nápaditý mistr Leonardo Da Vinci, který se stal v období vrcholné italské renesance uznávaným a geniálním mistrem několika oborů – malířství a sochařství, byl to vynálezce i konstruktér, přírodovědec i hudebník, dostali i tvůrci vzdělávacího programu Leonardo nápad a také byli inspirováni! Inspirováni právě slavným mistrem Leonardem Da Vinci a tak se rozhodli, že svůj vzdělávací program nazvou stejně.

A co se stalo jejich cílem? Zvýšit přitažlivost odborného vzdělávání na jiné než vysokoškolské úrovni a zefektivnit uplatnění na trhu práce, soustředit se na rozvoj osobnosti. Studenti se samozřejmě mohou zapojit v rámci svého studentského sdružení a dále se program zaměřuje na instituce a organizace poskytující možnosti vzdělávání v oblastech, na které se vztahuje Leonardo da Vinci. Vzdělávat se mohou mladí nezaměstnaní, takže využitelnost, pokud se někdo nedostane hned na školu, zde je.

Dále získají šanci čerství absolventi škol jak středních, tak vysokých! A pokud je již mladý člověk šťastně zaměstnán, stále má šanci se díky Leopardovi dále rozvíjet ve svém vzdělávání. Žadatel však musí mít statut právnické osoby a proto je třeba se dohodnout s vhodnou organizací. Z aktivit se nabízí mobility – to jsou cesty mezi různými zeměmi světa – mezinárodní stáže v podnicích. Studenti zde ale nemohou navštěvovat výuku hostitelské školy, účastní se pouze stáže s pracovní náplní! Jde totiž o odbornou praxi. Dále se v programu snaží o inovace ve vzdělávání, o přenos nových poznatků z minulých projektů do budoucích projektů nebo o zcela nový vývoj inovačních postupů. Leonardo se stal zastřešujícím programem pro vzdělávací programy COMETT, FORCE, EUROTECNET, PETRA a část programu LINGUA, o kterém proběhla zmínka v minulém článku: Gruntvig, Lingua, Minerva a Arion - sokratovy vzdělávací podprogramy.

  • Comett – vysokoškolské vzdělávání se zaměřením na ekonomickou oblast
  • Eurotecnet – podpora inovací a nových technologií v odborném vzdělávání
  • Force – podpora profesního vzdělávání
  • Petra – spolupráce ve vzdělávání a v odborné přípravě
  • Lingua – jazykové vzdělávání


„Nesjednocujeme státy, nýbrž lidi" alias kdo je Jean Monnet a jak souvisí se vzděláváním?


Jean Monnet byl francouzský politik, diplomat a ekonom 19. století. Kladl důraz na evropskou integraci a inspiroval vyhlášení slavné Schumanovy deklarace v roce 1950. Díky tomu vznikla Evropská unie.

V porovnání s ním se program Jean Monet zaměřil jinam, přestože integrace zůstala společným jmenovatelem. Jako cíl si stanovil celoživotní vzdělávání a byl zahájen v roce 1990 od kdy chtěl zlepšovat znalosti a povědomí o otázkách týkajících se evropské integrace mezi akademickými pracovníky, studenty a občany na celém světě. Proto je program otevřen všem zemím světa a mohou se do něj zapojit vysokoškolské instituce nebo sdružení profesorů a výzkumných pracovníků zabývající se otázkami evropské integrace, přičemž žádoucí cílovou skupinou jsou vysokoškolští studenti. Program se zabývá aktivitami ohledně grantů a v oblasti vlastní akce Jean Monnet, kdy podporuje jednostranné a vnitrostátní projekty (výukové moduly, katedry Jean Monnet, centra excellence, sdružené profesorů, atd.) i mnohostranné projekty a sítě v délce trvání 1-3 roky.


Transversal


Tedy Transversal programme. Jde o průřezový program, jehož cílem je zprůhlednit vzdělávací systémy. Spolupracuje a inovuje vzdělávací politiku, podporuje studium jazyků, dál se zajímá o informační a komunikační technologie a prakticky využívá výsledky projektů.


Doplňky vzdělávání


Oba programy Jean Monnet i Transversal programme slouží jako doplňky celoživotního vzdělávání. Ale pouze Leonardo Da Vinci obsahuje další podprogramy v rámci celoživotního vzdělávání, na které stojí za to se alespoň zlehka zaměřit.

Články ze sekce: STUDENT - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.