Ocenění pro mezinárodní program MBA na VŠE

17.01.2013 | , VŠE
STUDENT


Manažerský program MBA na Mezinárodní škole podnikání a managementu (ISBM) byl zařazen na páté místo nejlepších programů MBA ve východní Evropě. Vyhodnocení provedla společnost Eduniversal v rámci „Best Masters ranking in MBA Full Time 2012/2013“.

ISBM (International School of Business and Management) je vzdělávacím střediskem pro dospělé při Fakultě podnikohospodářské. Jak uvádí akademický ředitel ISBM a proděkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc.: „ISBM doplňuje, a hlavně rozšiřuje studijní a vzdělávací programy Fakulty podnikohospodářské tak, aby její absolventi byli silnými osobnostmi, měli potřebný odborný rozhled a uměli co nejlépe řešit aktuální manažerské potřeby podniků. V úzkém propojení s fakultou se věnuje domácímu i zahraničnímu ekonomickému vývoji a podmínkám podnikové sféry. Pedagogickým úkolem ISBM je příprava kvalitních odborníků a manažerů pro podnikovou praxi.

Program MBA na VŠE – ISBM je akreditován evropskou institucí FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation), která akredituje vzdělávací programy především na universitách a vysokých školách v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Holandsku. V ČR je ISBM jedinou školou s vlastní akreditací programu MBA. ISBM nabízí studijní program MBA ve čtyřech volitelných specializacích: Business and Entrepreneurship, Transport and Logistics, Public Administration a Construction Management. Hlavním zahraničním partnerem je švýcarská univerzita ZHAW (Zurich University of Applied Sciences) v Curychu, kde mají studenti možnost absolvovat vybrané moduly.

V hodnocení získal první místo program MBA Business School Lomonosovy moskevské státní university, druhý byl maďarský program Central European University, třetí místo obsadila Varšavská universita, čtvrté partnerská škola VŠE Corvinius University z Budapešti a na pátém místě se umístil program MBA VŠE. „Páté místo nás příjemně překvapilo," uvádí prof. Nový, a pokračuje: „Manažerské vzdělávání typu MBA je dnes velkou módou, kterou převzaly vzdělávací instituce nejrůznější úrovně. Koncept ISBM se však zaměřuje na mezinárodní úroveň, vysokou kvalitu výuky, náročnost studia, která odpovídá náročnosti doby a náročným potřebám podnikové sféry. Jsem rád, že naše zaměření na kvalitu a mezinárodní rozměr bylo oceněno, i když náš program MBA nemá dlouholetou tradici“.

Další potřebné informace o struktuře a podmínkách studia jsou dostupné na http://isbm.vse.cz.

Články ze sekce: STUDENT