Ocenění VŠE za projekt univerzitní sítě CEEPUS „Amadeus”

30.05.2013 | , VŠE
STUDENT


Zástupci Vysoké školy ekonomické v Praze převzali v Brně ocenění za projekt univerzitní sítě CEEPUS „Amadeus“.

Dne 21. května 2013 proběhl slavnostní ceremoniál a udělení ocenění The Czech National CEEPUS Office Prize 2012. Ceremoniál byl součástí informační akce CEEPUS National Meeting, kterou uspořádal Dům zahraničních služeb ve spolupráci s MŠMT. Místem konání byla barokní aula budovy rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Za rok 2012 byly oceněny dvě mezinárodní univerzitní sítě. Vysoká škola ekonomická v Praze je partnerem v projektu univerzitní sítě Amadeus, který je koordinován Wirtschafts Universität Wien v Rakousku a v němž je zapojeno celkem 13 vysokých škol z 11 zemí střední a východní Evropy.

Zástupci oceněných vysokých škol převzali certifikáty z rukou vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí RNDr. Michaely Kleňhové a generální tajemnice Centrální kanceláře CEEPUS paní Elisabeth Sorantin z Rakouska.

Program CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem, zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Vysoká škola ekonomická v Praze je do tohoto programu zapojena již od roku 1996. Projekt sítě Amadeus umožňuje partnerským univerzitám kromě vzájemné výměny studentů a učitelů rovněž studium dvousemestrálního programu JOSZEF (Junge Ost- und mitteleuropäische Studenten als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte/Young East and Central European Students as Future Successful Managers) na Wirtschafts Universität Wien. Program je oborově zaměřen především na business a management a jeho součástí je rovněž stáž v rakouské firmě s působností v oblasti střední a východní Evropy.

Články ze sekce: STUDENT